De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond havo 4 Woensdag 3 oktober 2012 19.15 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond havo 4 Woensdag 3 oktober 2012 19.15 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond havo 4 Woensdag 3 oktober 2012 19.15 uur

2 Opening en welkom Informatie over havo 4 Korte voorlichting over de buitenlandexcursies Voorlichting door de decaan ----- Kennismaking met de mentoren Programma

3 Havoleerlingen - de getallen 102 leerlingen, verdeeld over 4 klassen ‘afkomst’: 4 lln. uit V4 5 lln. uit TL4 18 lln. uit H4 Profielen: 13 x CM53 x EM 3 x CMEM 13 x NG6 x NT 14 x NTNG Geboortedatum jongste leerling: 15 – 9 – 1997 Geboortedatum oudste leerling: 2 – 11 - 1994

4 Havoleerlingen - de typeringen Open Communicatief Gaat voor direct resultaat Leeft bij de dag Wil graag kiezen Heeft een lage interne motivatie en heeft daarom externe prikkels nodig Wil graag dat de doelen zichtbaar zijn Werkt voor de docent en is gevoelig voor positieve feedback Begint (te) laat met werken

5

6 Begeleiding leerling ouders mentor En verder nog: De jaarlaagcoördinator De decaan Het zorgteam (coach, psycho-sociaal medewerker, etc.)

7 De mentor Spreekt met de leerling Helpt met de planning Overlegt met vakdocent Overlegt met jaarlaagcoördinator Is eerste aanspreekpunt voor ouders

8 De jaarlaagcoördinator - E.M. van den Brink Overlegt met mentoren Let (o.a.) op gedrag, absentie en te laat komen Voert gesprekken met leerlingen, mentoren en ouders Overlegt met conrector Legt eventuele sancties op E-mail: e.vandenbrink@reviusdoorn.nl

9 De Tweede Fase “Onderweg naar het examen” Toenemende zelfstandigheid Klassen en clusters Planners (website) BS uren Handleiding Tweede Fase (website)

10 Periodisering  Vier periodes  Eén na laatste week: blokkadeweek  Laatste week toetsweek: - Week 44: 29 oktober t/m 2 november - Week 03: 14 t/m 18 januari - Week 12/13: donderdag 21maart t/m donderdag 27 maart - Week 25/26: vrijdag 21 juni t/m vrijdag 28 juni Week 17: Excursieweek H4 Week 27: PWS week

11 Opbouw examencijfers havo School Examen (50%) verdeling: havo 4 - bijna alle vakken: 30% - godsdienst: 100%= afgerond!!! - maatschappijleer: 60% havo 5 - bijna alle vakken: 70% - godsdienst: 0% - maatschappijleer: 40% Centraal Examen (50%)

12 Bevordering (slaag-/zakregeling) Alle cijfers een 6 of hoger 1 x 5 + overige cijfers 6 of hoger 1 x 4 + overige cijfers 6 of hoger en gemiddelde alle eindcijfers 6,0 of hoger (2x7/1x8) 2 x 5 overige cijfers 6 of hoger en gemiddelde alle eindcijfers 6,0 of hoger (2x7/1x8) 1x 5 + 1x 4 + overige cijfers 6 of hoger en gemiddelde alle eindcijfers 6,0 of hoger (3x7/ 1 x 8 en 1x7,…) ……en daarbij:

13 Ne, En + Wi : niet meer dan één onvoldoende, die mag niet lager zijn dan een 5 Handelingsdelen voldoende: CKV, LO en OV

14 Overige bijzonderheden cijfers Combinatiecijfer h4: gd+ma (H5 + pws) H5: rekentoets H5: CE – gemiddeld 5.5

15 Rapportages Rapport 113 november 2012 Rapport 2 29 januari 2013 Rapport 3 9 april 2013 Rapport 4 11 juli 2013 Het gaat om een doorlopend gemiddelde!

16 Buitenlandexcursies Mevrouw E. Bakker e.bakker@reviusdoorn.nl

17 Ouderavond Havo 4 Mia Memelink decaan Havo 3 oktober 2012

18 Informatie vanuit het decanaat Inleiding Keuzebegeleiding vanuit het decanaat voor dit schooljaar Enkele belangrijke data Tips Tot slot! Vragen?

19 Keuzebegeleiding vanuit het decanaat voor dit schooljaar Boekje “Oriëntatie op Vervolgonderwijs” www.studiekeuze123.nl  Studiebeurs Zwolle  Informatiemarkt Buitenland – Buitenkans STUVO voorlichting – Hogeschool Utrecht Rotary beroepenoriëntatie

20 Enkele belangrijke data 15 november - Studiebeurs (vnl. HBO) in Zwolle 27 november - informatiemarkt Buitenland-Buitenkans 31 januari- Stuvo voorlichting havo 8 februari- uiterste inleverdatum min. 20 sbu’s 26 februari - Rotary beroepenoriëntatie 10 mei- uiterste inleverdatum slotopdracht : totaal 40 sbu’s

21 Op de website van de school www.revius.nl onder “leerlingen” en vervolgens “decanaat” kunt u alle informatie m.b.t. het decanaat vinden. www.revius.nl

22 Tips www.studiekeuze123.nl www.wilweg.nl www.tkmst.nl

23 Tot slot ! Steun en stimulans is belangrijk. Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en beroepskeuze Gesprek met decaan altijd mogelijk. Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0343- 412145 of per mail m.memelink@reviusdoorn.nl m.memelink@reviusdoorn.nl Veel succes bij de keuze!!

24 Vragen?

25 De lokaalverdeling Mw. J. Piët H4alok. 02 Mw. E. Bakker en Dhr. B. MeijerH4blok. 05 Mw. D. Neuteboom H4clok. 06 Mw. S. Koefoed en Dhr. G. VogelH4dlok. 07


Download ppt "Voorlichtingsavond havo 4 Woensdag 3 oktober 2012 19.15 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google