De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond M4 11 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo- Laagcoördinator Mavo Plus F. Veenendaal - Conrector Mavo Plus M. Memelink - Decaan Mavo Plus P. Nijenhuis-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond M4 11 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo- Laagcoördinator Mavo Plus F. Veenendaal - Conrector Mavo Plus M. Memelink - Decaan Mavo Plus P. Nijenhuis-"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond M4 11 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo- Laagcoördinator Mavo Plus F. Veenendaal - Conrector Mavo Plus M. Memelink - Decaan Mavo Plus P. Nijenhuis- Mentor M4A J. Volmanbeck- Mentor M4B W. van der Beek - Mentor M4C

2 Programma Laagcoördinatorschap Het eindexamen: PTA, SET en SEP Herkansingen De examentraining Het sectorwerkstuk Decanaat Waar gaat u heen?

3 Laagcoördinatorschap Begeleiden van mentoren Begeleiden van alle Mavo leerlingen “Extra” schakel tussen directie-leerlingen- docenten.

4 Eindexamen PTA Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier is gestart in M3, nu verder Per vak geordend Belangrijk: ‘weging’ en ‘herkansbaar’ Alle cijfers van M-4 tellen mee + de cijfers uit het examendossier van M-3 (gewogen gemiddelde) 1 oktober op de schoolsite Afgedrukt voor de leerlingen

5 School Examen Toets = herkansbaar School Examen Practicum = alle niet herkansbare toetsen Schooldeel van het eindexamen SET& SEP

6 Afmelden voor / tijdens SET Vooraf afmelden Afwezig? Docent noteert een 1,0 Inhalen: 5, 6 en 7-11. rooster volgt. Herkansen? Inschrijven op 9-11 van 8.00 tot 14.00uur via de ELO. In de herkansingsweek (1 per periode) In de herkansingsweek (1 per periode)

7 Afwezig tijdens toets 3 herkansingen dit jaar! Afwezig? Inhalen mag, maar… gaat ten koste van de herkansing indien de leerling meerdere SET's heeft gemist, tellen de inhaalmomenten als 1 herkansing.

8 Data SET-weken Week 44: SET-week 1 Inhalen ivm b.v. ziekte op 5,6,7 nov. inschrijven herkansing 09-nov. Herkansing publicatie op 15-nov. herkansingsmoment: 21-nov. Week 3: SET-week 2 Inhalen ivm b.v. ziekte op 21 t/m 22 jan. Inschrijven herkansing op 25-jan. Herkansing publicatie op 31-jan. Herkansing op 06 febr. Week 4: 21 jan t/m 25 jan. KLUTO MVT Week 12 en 13: 21 mrt. t/m 27 mrt. SET-week 3 Inhalen ivm b.v. ziekte op 2 en 3 apr. Inschrijven herkansing op 04-apr. Herkansing publicatie op 09-apr. Herkansing op 10 apr.

9 Data Eindexamen Start CE 1 e tijdvak: 13 mei 2013 Eind CE 1 e tijdvak: 29 mei 2013 Uitslag 1 e tijdvak: 12 juni 2013 onder voorbehoud CE 2 e tijdvak: 17 juni 2013 Uitslag: 26 juni 2013 onder voorbehoud Diplomering: 03 juli 2013 om 19.00 uur

10 De examentraining Tijdens de les: - opdrachten maken - opdrachten bespreken - vragen stellen, etc. Examentrainingsweken eind schooljaar: - 2 trainingen - bespreking door vakdocent

11 Het Sectorwerkstuk Opdracht (werkstuk) waarin je laat zien dat je de vaardigheden beheerst: –Samenwerken –Plannen –Informatie zoeken –Presenteren (7 november 2012)

12 Het Sectorwerkstuk puntenverdeling Gesprek 1: 10 pnt Gesprek 2: 10 pnt Eindbeoordeling:50 pnt Presentatie:30 pnt Totaal:100 pnt < 54 pnt  O 55 – 75 pnt  V > 75  G

13 Planners en PTA Doel Werken met planners Controle op plannen Goede planning over de maanden, gebruik het PTA gebruik het PTA

14 DECANAAT Mia Memelink

15 Agenda Mogelijkheden na vmbo-TL MBO - opleiding Aanmelding MBO – opleiding MHBO - opleiding Overstap vmbo TL - havo Keuzebegeleiding en belangrijke data Tot slot! Vragen?

16 Mogelijkheden na vmbo-TL Startkwalificatie Werken en lerenBeroeps Begeleidende Leerweg (BBL) (> 60% praktijk) Doorlerena. Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) (70% leren+30% stage) b. havo c. MHBO

17 Het MBO: de sectoren –AOC Landbouw Agrarisch Opleidings- Centrum –ROCZorg en Welzijn Regionaal Opleidings-Techniek CentrumEconomie

18 Het MBO: de niveaus Niveau en naam Toelatingsvoorwaarden 1 Assistententoelatingsgesprek Opleiding 2 Basisberoepstoelatingsgesprek Opleiding 3Vakopleidingvmbo- KGT diploma 4 Middenkadervmbo-TL diploma Opleidingmet voorwaarden

19 Aanmelding MBO-opleidingen V oordelen van een vroege aanmelding (1 april 2013) 1. Je weet in een vroeg stadium of je geplaatst bent. 2. Mocht je onverhoopt niet geplaatst worden, dan heb je nog voldoende tijd om je aan te melden voor een andere opleiding. 3. Bij een verlengde intakefase is er voldoende tijd om die uit te voeren. 4. MBO-instellingen kunnen jou in een vroegtijdig stadium goed informeren over verschillende opleidingszaken. TIP:You Tube filmpje intakegesprek ROC ROC http://youtu.be/njH9gHyAEj0http://youtu.be/njH9gHyAEj0

20 MHBO: Combinatie opleidingen MHBO*MBO + HBO Kan o.a. bij veel economische opleidingen. LET OP : mogelijke instroomeisen van een MHBO opleiding!

21 De overstap naar havo Doel en kenmerken Tweede fase: Doel en kenmerken Tweede fase: Actief en zelfstandig lerende leerling Profiel i.p.v. vakkenpakket Profiel i.p.v. vakkenpakket Keuze of wiskunde of frans of duits Keuze of wiskunde of frans of duits

22 Voorwaarden: Gesprek over motivatie en studiehouding Positief advies van de docenten Afgesloten opleiding met eindlijst (CE+SE) gemiddeld 6,8 of hoger. Er moet stof ingehaald worden.

23 Keuzebegeleiding vmbo 4 Vragenlijst opleidingswens is al geweest opleidingswens is al geweest gesprek met decaan oktober MBO Studiebeurs Utrecht 7/8 december Naar havo info-avond 10 januari 2013 Open dagen MBO’s november t/m april Rotary beroepenmarkt 26 februari MBO scholenmarkt 7 maart

24 Tot slot ! Steun en stimulans is belangrijk Vertel wat goed/fout ging bij eigen studie en beroepskeuze Gesprek met decaan op afspraak Telefonisch bereikbaar dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0343- 412145 of per mail m.memelink@reviusdoorn.nl m.memelink@reviusdoorn.nl Veel succes bij de keuze!!

25 Waar gaat u heen? M4A - Dhr. P. Nijenhuislokaal 70 M4B - Dhr. J. Volmanbecklokaal 73 M4C - Dhr. W. van der Beeklokaal 75


Download ppt "Ouderavond M4 11 oktober 2012 J. de la Fuente Pozo- Laagcoördinator Mavo Plus F. Veenendaal - Conrector Mavo Plus M. Memelink - Decaan Mavo Plus P. Nijenhuis-"

Verwante presentaties


Ads door Google