De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Remonstranten en Doopsgezinden Vergelijkenderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Remonstranten en Doopsgezinden Vergelijkenderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Remonstranten en Doopsgezinden Vergelijkenderwijs
Mathieu Vliegen

2 Achtergrond Reactie op opleggen van geloofsdwang van bovenaf
- Doopsgezinden: tegen heersende opvattingen van de toenmalige Katholieke Kerk - Remonstranten: tegen belijdenisdwang van de toenmalige Gereformeerde Kerk Maar ook reactie op - algemeen maatschappelijke situatie: doperse beweging (Münster ) - eenheid van godsdienst en staat: tolerantie voor andere godsdiensten door de staat Nadruk op vrijheid in denken en persoonlijke verantwoorde lijkheid in geloofszaken die later steeds meer uitmondt in vrijzinnigheid

3 Informatie in de Volkstellingen
Ontwikkeling aantallen: Mannen en vrouwen: Leeftijdsopbouw: Sociaal economische positie: Opleiding: Geografische spreiding:

4 Aantal Remonstranten en Doopsgezinden, 1809-1971

5 Remonstranten en Doopsgezinden per 10 duizend van de bevolking, 1809-1971

6 Aantal vrouwen per 100 mannen: Remonstranten en Doopsgezinden, 1849-1971

7 Leeftijdsopbouw Remonstranten en Doopsgezinden, 1899-1971
Aandeel 0-19-jarigen: Onderbezetting - voor WO II : onderbezetting Remonstranten groter - na WO II : onderbezetting Doopsgezinden groter Aandeel jarigen: Over- en Onderbezetting - voor WO II : overbezetting Remonstranten groter - va WO II : onderbezetting Doopsgezinden groter Aandeel >=50-jarigen: Overbezetting - voor WO II : overbezetting Remonstranten iets groter - na WO II: overbezetting Doopsgezinden groter

8 Sociaal economische positie Remonstranten en Doopsgezinden in de 19e eeuw
“..de Broederschap kan gerekend worden te bestaan uit een grooter derde deel der midden-klasse, een kleiner derde uit aanzienlijken, voor het kleinste uit geringen en behoeftigen … ” (Onderzoek Broederschap 1845, geciteerd in Cossee, 1982) Doopsgezinden Doopsgezinden zijn aan het eind van de 19e eeuw vooral te vinden onder intellectuelen, vrije beroepen, zelfstandige middenstand, en geschoolde arbeiders” (Welcker, 1981)

9 Aandeel in economische sectoren (%): Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking, 1930: mannen

10 Aandeel in economische sectoren (%): Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking, 1930: vrouwen

11 Hoofdarbeiders / employés (%): Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking, 1947-1971

12 Hogere employés / wetenschappelijke vrije beroepen onder hoofdarbeiders / employés (%): Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking, 1960 en 1971

13 Academisch opgeleide mannen per van de bevolking van 30 jaar en ouder: Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking,

14 Academisch opgeleide vrouwen per van de bevolking van 30 jaar en ouder: Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking,

15 Opleidingsniveau 1971 Remonstranten en Doopsgezinden hebben meer dan gemiddeld een opleiding gevolgd op middelbaar, semi-hoger en hoger niveau Remonstranten hebben meer dan Doopsgezinden een opleiding gevolgd op middelbaar, semi-hoger en hoger niveau Remonstranten en Doopsgezinden hebben meer dan gemiddeld op ieder voortgezet niveau algemeen, resp. universi-tair onderwijs gevolgd Remonstranten hebben meer dan Doopsgezinden op ieder voortgezet niveau meer algemeen, resp. universitair onderwijs gevolgd

16 Deelname aan het volledig dagonderwijs jarige mannen (%): Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking, 1971

17 Deelname aan het volledig dagonderwijs jarige vrouwen (%): Remonstranten, Doopsgezinden en totale bevolking, 1971

18 Verspreiding van de Remonstranten over (groepen van) provincies (%), 1809-1971

19 Verspreiding van de Doopsgezinden over (groepen van) provincies (%), 1809-1971

20 Aandeel Remonstranten en Doopsgezinden wonend in gemeenten met 100 duizend of meer inwoners (%),

21 Aandeel Remonstranten en Doopsgezinden wonend in gemeenten met minder dan 10 duizend inwoners (%),

22 Aandeel remonstranten en doopsgezinden wonend in specifieke forensengemeenten (%), 1930-1971

23 Remonstranten en Doopsgezinden die zich in de huidige woongemeente hebben gevestigd per urbanisatiegraad van die woongemeente (%), 1971

24 Remonstranten en Doopsgezinden vergelijkenderwijs in de volkstellingen
Remonstranten t.o.v. Doopsgezinden: meer groei en minder krimp minder mannen en meer vrouwen iets betere leeftijdsopbouw sterkere sociaal economische positie hoger opgeleid meer in grotere steden en in het westen van het land wonend en eerdere / grotere trek naar specifieke forensengemeenten


Download ppt "Remonstranten en Doopsgezinden Vergelijkenderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google