De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Master Software Engineering Anda Counotte Faculteitsdag 20 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Master Software Engineering Anda Counotte Faculteitsdag 20 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Master Software Engineering Anda Counotte Faculteitsdag 20 april 2012

2 2 Colofon en agenda Programmaleider: prof. dr. Marko van Eekelen Voorbereidingsgroep: Marko van Eekelen, Marleen Sint, Bastiaan Heeren, Lex Bijlsma, Harald Vranken, Anda Counotte Bezoek panel NVAO: 17 januari 2012 Voornemen tot besluit met positieve beoordeling: 15 maart Definitief besluit: ??? Kaders Wat Wie Hoe Werving

3 3 OU-studie ‘rode draad’….. Vakken veranderen bedrijven vergaan… maar je OU diploma blijft altijd bestaan!

4 4 Kaders Computer curricula (2005, ACM / IEEE-CS / AIS) beschrijft eisen aan (Bachelor)-programma’s in o.a. Computer Science en Software Engineering Computer Science curricula (2008, ACM / IEEE-CS) definieert ‘body of knowledge’ (o.a. SWEBOK, SoftWare Engineering Body Of Knowledge) Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering (GSwE2009; in 2010 overgenomen door ACM en IEEE) –definieert richtlijnen voor (WO en HBO) Master-opleidingen Software Engineering

5 5 GSwE2009: opbouw curriculum Core body of knowledge; ongeveer 50% van het curriculum Keuzeruimte; mag leeg zijn. Praktijkervaring is criterium bij toelating Voor WO: afstudeeronderzoek

6 6 GSwE: Core body of knowledge

7 7 ACM2005: karakterisering SwE §1 Context

8 8 Programma - cursussen AspectVakken Software architectureDesign patterns (DP) Software architecture (SA) Software Composition (Soco) Software quality managementSoftware evolution (Sevo) Requirements engineering (RE) Software management (Soma) Software quality assuranceSoftware verification and validation (SVV) Software security (SoSe)

9 9 OU Master SE in Kader ACM

10 10 Samenwerking Vakken U Utrecht (Jeuring, Bijlsma) Design patterns (DP) Software architecture (SA) Software Composition (Soco) UVA Amsterdam (Klint) KU Leuven (van Lamsweerde) Software evolution (Sevo) Requirements engineering (RE) Software management (Soma) RU Nijmegen (Vaandrager) RU Nijmegen (Poll, Jacobs) Software verification and validation (SVV) Software security (SoSe) Input: studiemateriaal / referent / tooling Doorontwikkeling afstandsonderwijs door OU

11 11 Thema Software Architectuur Design patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman en dr. Bastiaan Heeren *Object-oriented Design Patterns analyseren, gebruiken, motiveren, evalueren +Ideaal om mee te beginnen Software architecture (SA) dr. Bastiaan Heeren, ir. Sylvia Stuurman, prof.dr. Lex Bijlsma *standaard architecturen, kwaliteitsmodellen, patterns voor enterprise applications, architecture description, languages en modellen, service ‐ oriented architecturen Component based development (CBD); wordt vervangen door Software composition (Soco) dr. Julien Schmalz, dr.ir. Arjan Kok ontwikkelen van component software, gebruik van component modellenprincipes * Gereviseerd: Software Product Lines, Web Services

12 12 Thema Software Quality Management Software evolution (Sevo) NIEUW verschijnt 1 juli 2012 dr. Bastiaan Heeren, ir. Sylvia Stuurman *Meta-programming, Metrieken voor onderhoudbaarheid, Visualisatie van software metrieken, repository mining Requirements engineering (RE) NIEUW ir. Sylvia Stuurman, prof.dr. Lex Bijlsma *KAOS methode, “goals, objects, agents en operations”, risico beheersing, construeren van requirements, redeneren over consistentie van requirements Software management (Soma) ir. Paul Oord en dr. Anda Counotte *Softwareontwikkeling procesmodellen,procesverbetering, kostenschattingen, risicomanagement, metrieken, kwaliteit van software

13 13 Thema Software Quality Assurance Software verification and validation (SVV) NIEUW dr. Julien Schmalz, dr. Nike van Vugt-Hage *formeel modelleren van software systemen, formeel analyseren, temporele logica, model checking, model-based testing Software security (SoSe) NIEUW dr.ir. Harald Vranken, dr.ir. Arjan Kok *security van ontwerpen en implementeren tot testen, risicoanalyse op architectuurniveau, statische codeanalyse van programmacode, ontwikkelen van software die vrij is van beveiligingslekken

14 14 Academische competenties Academische Competenties voor Software Engineering (ACM-SE) NIEUW dr. Anda Counotte, ir. Sylvia Stuurman, dr. Bastiaan Heeren, dr. Julien Schmaltz Eén moduul ACM; met coaching en drie verdiepingsopdrachten, één per aspect: 1.Design patterns (VO-DP) zoeken van literatuur, schrijven, argumenteren 2.Software evolution (VO-Sevo) (nieuw) destilleren onderzoeksvraag uit artikel, destilleren onderzoeksmethode uit artikel, reflectie op verzamelen van gegevens 3.Verification and validation VO-SVV (nieuw) destilleren onderzoeksmethode uit artikel zelf formuleren onderzoeksvraag (vervolgvraag bij artikel)

15 15 Afstuderen Afstudeertraject master SE (VAF,AF) NIEUW dr. Anda Counotte (coördinatie) 1 module voorbereiding; 4 modulen afstuderen Afstudeerwerk begeleid door een onderzoeker –binnen een van de aspecten van de opleiding –met een onderdeel waarin gebruikssoftware wordt ontwikkeld –bij voorkeur aansluitend bij onderzoek binnen de faculteit: www.ou.nl/informatica Model-based testing / verification Software analysis Security Declarative software development Requirements modelling Business process based software development …..

16 16 Voor wie: toelating Zonder voorwaarden met een WO Bachelor Informatica Met eventuele voorwaarden: Minimaal HBO-Bachelor op Informaticagebied of HBO-Bachelor op ander gebied plus drie jaar recente werkervaring op het niveau van een HBO-Bachelor Informatica Toelating via gesprek en portfolio Schakelprogramma moet ontbrekende kennis aanvullen die –nodig is om het programma te doorlopen, of –nodig is om de eindtermen te halen

17 17 Hoe Begeleidingsvorm per cursus Studievormen: Zelfstudie in vaste blokken met 2 instroommomenten per jaar CPP-route Extra snel met extra begeleiding (in klas of in company)

18 18 Begeleidingsvorm OnderdeelBegeleidingsvormTentamenvorm Design patternsindividueelOpdracht Component based development individueelOpdracht Software architectureindividueelOpdracht + schriftelijk Requirements engineeringindividueelOpdracht Software evolutiongroep (synchroon)Opdracht + mondeling Software managementindividueelOpdracht + mondeling Software verification and validation groep (synchroon)Opdracht + mondeling Software securitygroep (synchroon)Opdracht + mondeling Academische competentiesindividueelOpdracht

19 19 Zelfstudie: vast rooster met 2 instapmomenten Sep-okt-novNov-dec-janFeb-mrt-aprApr-mei-jun Jaar 1DPVO-DPSocoSA Jaar 2FT&ASevoVO-SevoRE Jaar 3SomaSoSeL&ISV Jaar 4VO-SVVVAFAF Jaar 5AF Feb-mrt-aprApr-mei-junSep-okt-novNov-dec-jan Jaar 1DPVO-DPFT&ASevo Jaar 2VO-SevoRESoMaSoSe Jaar 3L&ISVVVO-SVVSA Jaar 4SocoVAFAF Jaar 5AF

20 20 Eigenschappen vaste blokken Het is de bedoeling dat begeleiding en tentamen in het blok plaatsvindt, studeren kan al eerder Een herkansing (of uitstel) van een tentamen is aan het eind van de zomer DP en VO-DP starten 2x per jaar Men moet geslaagd zijn voor DP om in te mogen schrijven voor de rest van de vakken (muv. Soma); DP is dus de begincursus Soma kan het hele jaar door en heeft open inschrijving (proefstuderen) SA start 2x per jaar In overleg met de coach kan een student versnellen of vertragen of (weer) ingepast worden in het schema

21 21 CPP’s AspectVakken Software architectureDesign patterns (DP) Software architecture (SA) Software Composition (Soco) Software quality managementSoftware evolution (Sevo) Requirements engineering (RE) Software management (Soma) Software quality assuranceSoftware verification and validation (SVV) Software security (SoSe) Security en IT (BSc) Gecert. Software Architect Gecert. Software Quality Engineer Gecert. IT Security Engineer

22 22 CPP-route: combinatie van CPP(‘s) en zelfstudie sep-okt-novnov-dec-janfeb-mrt-aprapr-mei-jun jaar 1DPVO-DPSocoSA jaar 2FT&ASevoVO-SevoRE jaar 3SomaSoSeL&ISVV jaar 4VO-SVVVAFAF jaar 5AF

23 23 Werving Reeds student Zittende studenten CS Gestopte studenten CS Voor bachelor geslaagd, maar nog geen master Geslaagden CPP-SA Reeds relatie Bedrijven betrokken bij accreditatie (Belastingdienst, APG, Sogyo, vtsPN, Capgemini, Getronics, ….) Samenwerkingspartners (Fontys, NGI, …) Alumni Nieuwe relaties ism Marketing Informatiebijeenkomsten (samen met UvA) Advertentie of artikel in vakblad ….

24 24 Hiaten in onderwerpen voorkennis -> schakelvakken onderwerpen voorkennis master SEonderwerpen voorkennis master CSschakelcursus OU virtueel geheugen; synchronisatieBesturingssystemen programmeerparadigma's Concepten van programmeertalen databases Databases datastructuren Datastructuren en algoritmen basislogica,verzamelingen, inductie, recursie Discrete wiskunde A taalstructuur Formele talen en automaten predicaten- en propositielogica Logica en informatica analyseren en ontwerpen Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen objectgeoriënteerd programmeren Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 objectgeoriënteerd programmeren Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 modelleren en analyseren van bedrijfsprocessenProcesmodelleren basis security Security en IT rekening houden met stake holders Software engineering software lifecycle Software engineering samenwerken in ict-projectenAfstudeerproject bachelor

25 25 Acties, zodra definitief besluit er is Brieven aan zittende studenten CS met aanbod: Doorgaan met CS Omzetten naar nieuw schakelprogramma CS en doorgaan met CS Omzetten naar nieuwe schakelprogramma SE, verder gaan met SE Brief aan geslaagden voor bachelor (zijn rechtstreeks toegelaten) Brief aan geslaagden CPP-SA moeten intake ondergaan, sommigen zijn niet-toelaatbaar Persoonlijk contact relaties Mailing naar alumni (als ambassadeur) Campagnepagina en betere permanente pagina op Portaal Informatica Voorlichtingsbijeenkomsten (f2f, online en nadien te bekijken) mei/juni Persoonlijk advies Intake vanaf 15 mei 2012

26 26 Betrokkenen: eigenlijk wij allemaal! Administratie en secretariaat Coaches master CS Mentoren bachelor Commerciële medewerkers Cursusproductieteam Docenten FTC PR-commissie Redacteuren Decaan


Download ppt "1 Master Software Engineering Anda Counotte Faculteitsdag 20 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google