De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEGROTING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË. Korte Inhoud I.Uitgaven in de gezondheidszorg II.De uitgaven voor geneesmiddelen; besparingsmaatregelen en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEGROTING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË. Korte Inhoud I.Uitgaven in de gezondheidszorg II.De uitgaven voor geneesmiddelen; besparingsmaatregelen en."— Transcript van de presentatie:

1 BEGROTING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË

2 Korte Inhoud I.Uitgaven in de gezondheidszorg II.De uitgaven voor geneesmiddelen; besparingsmaatregelen en recuperatiemechanismen BEGROTING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË X

3 Grote posten gezondheidsuitgaven – zorgsectoren: toegediende zorgen Ziekenhuiszorg (29,8%) Thuiszorg en ambulante zorgen (24,5%) Medisch-technische diagnostische diensten (8,4%) Farmaceutische hulp (16,8%) Geestelijke gezondheidszorg (2,2%) Ouderenzorg (5,9%) Palliatieve zorg (0,1%) Overige gezondheidszorg (1,5%) Andere kosten gerelateerd aan ziekte (2,2%) Preventieve zorgen (0,4%) (Zorgondersteunende componenten (8,3%) I. UITGAVEN IN DE GEZONDHEIDSZORG: ZORGSECTOREN Ref. Assuralia. De nationale uitgaven in de gezondheidszorg, editie 2007, gegevens van 2004 X

4 I. UITGAVEN IN DE GEZONDHEIDSZORG: WIE BETAALT VOOR DE TOEGEDIENDE ZORGEN? (miljoen €) 200020012002200320042005 Overheid15.88616.85817.42419.25520.29320.798 Sociale Zekerheid (RIZIV)13.81114.81815.24816.58818.28018.770 Federale overheid1.4841.3881.5041.6981.2981.296 Gewesten en gemeenschappen259265282312315324 Lokale overheden332386389656399409 Patiënten4.3294.2474.7935.1085.0535.400 Out-of-pocket2.9712.8353.3213.4383.2723.559 Remgeld1.3141.3631.3901.4651.5501.606 Terugstorten remgeld434981205230235 Werkgever99,6100100,4100,8101,3101,7 Privaat9531.0581.1601.3001.4051.481 Privé-verzekeringen392453429587642713 Ziekenfondsen561605630713736768 Totaal21.26722.26423.47825.76427.36527.781 Ref. Assuralia. De nationale uitgaven in de gezondheidszorg, editie 2007) X

5 Ref. RIZIV: Statistieken van de geneeskundige verzorging, 7°deel, 2005 en deel B 2006. Getallen voor 2007 zijn begrotingsdoelstellingen. I. UITGAVEN IN DE GEZONDHEIDSZORG: UITGAVEN VAN RIZIV VOOR GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN X 2001200220032004200520062007 Uitgaven RIZIV (in miljoen euro)13774141621538316771172501773719619 1. Honoraria geneesheren4344429146235063524152925907 2. Hospitalisatie 3324343535653790375538974022 3. Farmaceutische specialiteiten (geneesmiddelen) 2454258628123096317031363343 4. RVT, ROB, verzorgingscentra1001111313191457151516811682 5. Honoraria Verpleegkundigen563607647700729781849 6. Administratiekosten verzekeringsinstellingen 749787828861894929957

6 Farmaceutische specialiteiten vertegenwoordigen gemiddeld 17 % van de uitgaven Geneesmiddelenindustrie vertegenwoordigt gemiddeld 13 % van de uitgaven II. DE UITGAVEN VOOR GENEESMIDDELEN: AANDEEL VAN DE GENEESMIDDELEN IN DE UITGAVEN VAN HET RIZIV (geneeskundige verstrekkingen) Ref. RIZIV: Statistieken van de geneeskundige verzorging, 7°deel, 2005 + eigen gegevens farmaceutische sector X

7 II. DE UITGAVEN VOOR GENEESMIDDELEN: BEGROTING VOOR GENEESMIDDELEN Enkele jaren gelden was het initieel budget voor een bepaald jaar steeds kleiner dan de reële uitgaven van het jaar ervoor  Onderbudgettering & systematische overschrijding van het budget Ref. RIZIV / Pharma.be  Totale som = Prijs betaald aan industrie + marge van de groothandel + honorarium apotheker + BTW * 3.135 na extra inspanning industrie X In miljoen €200220032004200520062007 Budget voor farmaceutische specialiteiten2.4242.5422.7113.069*3.2133.344 Uitgaven voor farmaceutische specialiteiten2.5862.8123.0963.1703.1363.210 (est.)

8 Besparingsmaatregelen 1.Verplichte prijsdalingen voor ‘oude’ geneesmiddelen 2.Promotie van ‘goedkopere’ producten: referentievergoedingssysteem 3.Controle op het voorschrift: profielen van artsen 4.Openbare aanbesteding Recuperatiemechanismen bij overschrijding budget 1.Taksen op omzet geneesmiddelen └>Taksmodulatie 2.Claw-back 3.Buffer II. DE UITGAVEN VOOR GENEESMIDDELEN: BESPARINGSMAATREGELEN EN RECUPERATIEMECHANISMEN 2005-2007 X

9 1. Verplichte prijsdalingen voor ‘oude’ geneesmiddelen Verplichte extra prijsdaling van 2% op 1 juni 2006 Vervroegde prijsdaling voor geneesmiddelen die langer dan 12 jaar terugbetaald zijn op de Belgische markt. 2. Promotie van “goedkope” producten: referentievergoedingssysteem zie deel over terugbetaling 3. Controle op het voorschrift: profielen van artsen Individuele responsabilisering van de artsen: verplicht percentage voor te schrijven “goedkope geneesmiddelen” Stimuleren van gebruik oudere geneesmiddelen Besparingsmaatregelen X

10 4. Openbare aanbesteding = mogelijkheid tot herziening terugbetaling geneesmiddelen per groep omwille van budgettaire redenen. Voor geneesmiddelen met identieke of analoge indicaties en buiten octrooi (zonder patentbescherming)  CTG (Commissie Terugbetaling Geneesmiddelen) mag de bedrijven vragen een prijsofferte in te brengen.  CTG kan beslissen om geneesmiddelen:  in te lassen in verschillende terugbetalingcategorieën op basis van de prijs  in te lassen in dezelfde terugbetalingcategorie met een verminderde basis van terugbetaling Momenteel is 1 procedure afgerond: simvastatines (sedert 1 januari 2008). Besparingsmaatregelen X

11 1.Taksen op omzet geneesmiddelen 2005: Busquin-taks + aanvullende heffing kwamen samen op ongeveer 100 miljoen euro per jaar (3,5% in 2005) Daarnaast waren er bijkomende heffingen:  Bijkomende heffing van 5,52% van de omzet gerealiseerd op terugbetaalbare geneesmiddelen = extra taks van €150 miljoen  Bijkomende heffing van 1,5% (€ 43 miljoen) voor het evenwicht van het geneesmiddelenbudget  De farmaceutische sector betaalde ook voorschot van 2,55% van de omzet voor geval van budgetoverschrijding 2006: bestaande heffingen en claw-back werden vanaf 2006 vervangen door één algemene heffing van 9,73% op het zakencijfer (2006). 2007: algemene heffing op het zakencijfer van 8,73% 2008: algemene heffing op het zakencijfer van 7,73% Recuperatiemechanismen X

12 └> Taksmodulatie: Teruggave op betaalde taksen op omzet voor bedrijven die investeren in RDI (Research, Development & Innovation) in België. Systeem door de Europese Commissie begin 2008 goedgekeurd 35 miljoen euro per jaar wordt voor de volledige industrie voorzien X

13 Recuperatiemechanismen 2. Claw-back: Systeem geldig tussen 2001 en 2005 (vanaf 2006 vervangen door een heffing op het zakencijfer – zie volgende dia) De geneesmiddelensector betaalde haar aandeel in de overschrijding van het voorziene geneesmiddelenbudget terug  tijdens het lopend jaar door middel van een voorschot  na afloop van het jaar en na de definitieve berekening, via bijkomende heffingen of terugbetaling Geneesmiddelenbedrijven betaalden 65% (in 2005 was dit 72%) van de overschrijding van het geneesmiddelenbudget terug aan de overheid. Dit percentage is het aandeel van de industrie in de verkoopprijs. X

14 Recuperatiemechanismen 3. Buffer: Gedurende de jaren 2006 (79 miljoen euro) en 2007 (21 miljoen euro) werd via heffingen door de geneesmiddelenindustrie (verplicht) een buffer (geldreserve) aangelegd ter waarde van in totaal 100 miljoen euro. Hieruit kan geput worden indien het geneesmiddelenbudget overschreden wordt. X


Download ppt "BEGROTING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË. Korte Inhoud I.Uitgaven in de gezondheidszorg II.De uitgaven voor geneesmiddelen; besparingsmaatregelen en."

Verwante presentaties


Ads door Google