De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Scriptieseminarie Stage III

Verwante presentaties


Presentatie over: "Scriptieseminarie Stage III"— Transcript van de presentatie:

1 Scriptieseminarie Stage III
Wouter Vanderplasschen Vakgroep Orthopedagogiek

2 Richtlijnen Stage III Iedereen een persoonlijk stageverslag indienen.
In het verslag dienen volgende aspecten aan bod te komen: - Een motivering voor de keuze van de stageplaats - Een motivering voor de keuze van het thesisonderwerp -  Een beknopt overzicht van de verschillende stage-activiteiten (in bijlage) -         Een korte beschrijving van de stageplaats, de stage en jouw eigen plaats binnen de werking van de stageplaats -         Toon aan op welke manier jullie de nodige praktijkervaring opgedaan hebben voor jullie scriptie?

3          Hoe hebben jullie literatuur verzameld en hoe hebben jullie het onderzoeksgedeelte van de scriptie georganiseerd? -         Een abstract van uw scriptie, met daarin uw probleemstelling, gevolgde methodologie, belangrijkste onderzoeksresultaten en de discussie -         Welke zijn de voornaamste problemen die jullie tijdens deze stage ervaren hebben? -         Wat hebben jullie vooral geleerd tijdens deze stage? -         Welke leerpunten zien jullie nog voor jezelf naar de toekomst toe? -         Een globale evaluatie van jullie eigen stage met aandacht voor het eigen groeiproces -         Een globale evaluatie van het opleidingsonderdeel ‘Stage III’  ·        We verwachten van jullie een stageverslag van 5 à 10 bladzijden dat jullie uiterlijk op 31 mei 2003 moeten indienen.

4 Tips bij schrijven scriptie
Evenwicht tussen hoofdstukken Verzorgde presentatie Structuur! Schrijven = herschrijven = schrappen Raadpleeg voldoende bronnen Plaats kritische bedenkingen (aanduiden in tekst) Resumeer af en toe + verwijzen Beperk het aantal voet- en eindnoten voeg voldoende tussentitels in: nummering, rubricering wees origineel en creatief bijlage = toelichting die niet in de tekst past

5 Referenties in de tekst
1 werk van 1 auteur: (Broekaert, 1996) 1 werk van verschillende auteurs: (Broekaert & Van Hove, 1997); Broekaert et al., 1998) Groepen als auteurs: (VAD, 2000); (Ministerie van Onderwijs, 2001) Geen auteur: (Inclusief onderwijs) of Anoniem (2000) Twee of meer werken van dezelfde auteur: (Broekaert, 1997, 1998) of Broekaert, 1999a, 1999b)

6 Referenties in de tekst (vervolg)
Klassieke werken: (Plato, vertaling 1931) Geen datum: (Van Hove, s.d.) specifieke paragrafen of citaten: (Van Hove, 1999, p. 332) persoonlijke communicaties: (Van Gennep, persoonlijke communicatie, 15 januari 2003)

7 Vorm van de referentie Tijdschrift: auteur (jaartal). Titel vh artikel. Titel vh tijdschrift, jaargang (volume), pagina’s. Boek: Auteur (jaartal). Titel. Plaats van uitgave: uitgever. Deel ve boek: Auteur (jaartal). Titel vh hoofdstuk. In Editor (Eds), Titel vh boek (pagina’s). Plaats: uitgever Online tijdschrift: Auteur (jaartal). Titel vh artikel. Titel vh tijdschrift, jaargang (volume), pagina’s. Op (datum) online document: auteur (jaartal). Titel. Op (datum)

8 Auteur Datum Titel: Broekaert, E., Vandevelde, D., & Bracke, G.
Broekaert, E. (Ed.). Geen auteur: Inclusief onderwijs (1999). Datum boek, tijdschrift : (1999) magazine, congres: (1993, juni) krant: (2001, 11 september) nog niet uit: (in press) of in voorbereiding geen datum Titel: Nederlands in Vlaanderen verdere uitleg tussen haakjes: (jaarverslag); abstract

9 Elektronische documenten:
Titel vh tijdschrift: American Journal of Psychiatry, 123, De Standaard, 87, 34. titel ve boek: Het verdriet van België (zeventiende druk) Inclusie ?! (Orthopedagogische Reeks 32) Hoofdstuk in een boek Broekaert, E. (1999). Orthopedagogiek. In G. Van Hove (Ed.), Handboek orthopedagogiek (pp ). Gent: Academia Press. Elektronische documenten: Teruggevonden op op 12 december 2002.

10 Voorbeelden Tijdschriftartikel: meerdere auteurs, in press, wekelijks/dagelijks verschijnend, zonder auteur Boek: 1 of meerdere auteurs; groep; onder redactie; geen auteur; herwerkte versie; encyclopedie; vertalingen; brochure Hoofdstuk in een boek: één of meerdere auteurs; Rapporten: evt. Nummer van rapport Proceedings: Broekaert, E. (2001, mei). De therapeutische gemeenschap. In G. De Leon (Ed.), Therapeutic communities. Symposium at the 34th conference of …, Stockholm, Sweden.

11 Paper: Wouters, J. (2000). De CBCL. Paper presented at …, Amsterdam.
Poster: Van Dyk, A. (1990). Architectuur. Poster presented …, Antwerpen. Licentiaatsthesis: Vandamme, F. (2001). Veerkracht. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, FPPW. Niet-gepubliceerd manuscript: Drake, F. (1989). Dual diagnosis. Niet-gepubliceerd manuscript, UG Submitted: Drake, F. (1989). Dual diagnosis. Submitted for publication. Beperkte oplage: Drake, F. (1989). Dual diagnosis. (te bekomen bij)

12 Audio-visuele media: Elektronische data:
Coninckx, S. (Regisseur) (1999). Daens (langspeelfilm). Brussel: Mediamax (te bekomen bij VVA, …) Jambers, P. (Producer) (2003, 15 januari). Jonge daklozen (tv-reportage). Vilvoorde: Vlaamse Televisie Maatschappij. Beatles (1967). Penny lane. On the Blue album. Liverpool: EMI. Elektronische data: Elektronisch tijdschrift: Broekaert, E. (2000). De nieuwe TG (elektronische versie). Journal of Substance Abuse Treatment, 4, Gevonden op op datum document: Broekaert, E. (2002). Encounter. Gevonden Boodschap op mailinglist: Simons, T. (2001, 13 juli). Drugs and the brain. Message poste at …, software: Kuckarts, P. (1999). WinMAX (computer programma). Gent: UG.

13 Tips voor de referentielijst
Referentielijst - bibliografie overeenstemming tekst - referentielijst Accurate en volledige lijst persoonlijke communicaties niet opnemen in deze lijst, enkel in tekst Volgorde: alfabetisch “niets komt voor iets”: Jans; Janssens nummers opnemen alsof ze gespeld worden

14 Verschillende publicaties van dezelfde auteur:
chronologisch: Hewitt, L. (1999); Hewitt, L. (2001) 1 voor meerdere: Broekaert, E. (2001); Broekaert E. & Van Hove, G. (1993) meerdere alfabetisch + meerdere dezelfde chronologisch: Broekaert, E. & Van Hove, G (2002); Broekaert, E. & Vandevelde, S. (2001) indien alle namen gelijk: alfabetisch op titel meerdere auteurs met dezelfde naam?: alfabetisch op voornaam: Broekaert, E. (2000); Broekaert, P. (1999) organisatie: volledige naam + eventuele afdeling

15 Auteurs: Van Hove Geert, Erik De Belie en Eric Broekaert
Titel: Orthopedagogiek en Maatschappij Jaar: 2000 Uitgeverij: Acco Plaats: Leuven en Apeldoorn Pagina’s: 102

16 Artikel Auteurs: Eric Broekaert en Wouter Vanderplasschen
Titel: Towards the integration of treatments systems Tijdschrift: Journal of Psychoactive Drugs Jaar: accepted op 14 februari 2002 Geen pagina’s

17 Hoofdstuk uit boek Titel: Fysieke handicap
Auteur: Geert van Hove en Viviane Sorée Editor: Eric Broekaert en Geert Van Hove Jaar: 2001 Plaats: Leuven Uitgeverij: Garant Pagina’s: 50-70

18 Internet-document Auteur: Filip Delmeire
Titel: heroïneverstrekking in België url: Vinddatum:

19 Decreet Titel: Decreet inzake de integratie van personen met een handicap Jaar: 25 januari 2001 Plaats: Brussel Wie?: Vlaams parlement

20


Download ppt "Scriptieseminarie Stage III"

Verwante presentaties


Ads door Google