De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Encyclopedie van de criminologische wetenschappen Het schrijven van een scriptie Citeren en refereren Maandag 14 oktober 2002 NB II 09H00.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Encyclopedie van de criminologische wetenschappen Het schrijven van een scriptie Citeren en refereren Maandag 14 oktober 2002 NB II 09H00."— Transcript van de presentatie:

1

2 Encyclopedie van de criminologische wetenschappen Het schrijven van een scriptie Citeren en refereren Maandag 14 oktober 2002 NB II 09H00

3 Deel I Het schrijven van een scriptie

4 Vaardigheden Kunnen opzoeken van bronnenmateriaal Literatuur en documenten kritisch kunnen behandelen Kunnen interpreteren van statistieken Statistische analyses kunnen uitvoeren en interpreteren Kunnen opzetten van een empirisch en deontologisch verantwoord onderzoek

5 Vaardigheden Correct kunnen toepassen van methoden Theoretische perspectieven kunnen toepassen op concrete werkelijkheden Juridische teksten kunnen opstellen Juridische bronnen kunnen consulteren en verwerken Duidelijk, verzorgd en gestructureerd kunnen schrijven

6 Doelstellingen Een criminologisch relevante probleemstelling Een omstandige bronnenstudie Een persoonlijke en kritische bespreking, reflectie of beleidsanalyse

7 Inhoudelijke criteria Zelfstandigheid Originaliteit Systematiek Kritische ingesteldheid Oog voor ethische / deontologische implicaties

8 Keuze van het onderwerp: vrij Belangstelling / interesse Criminologisch thema Voldoende bronnen? Niet te ruim / te vaag!

9 Onderwerpen Zie brochure Zie bibliotheek, cursussen, studiedagen Zie professoren (o.m. in de lessen) Belangrijk: In samenspraak met promotor Specifieke benadering van de student en de promotor

10 Soorten scripties Koppeling stage en eindverhandeling (!) Empirisch onderzoek Compilatiescriptie Monografie Theoretische scriptie Geschiedkundige scriptie Methodologische scriptie

11 Plichten van de promotor Regelmatig beschikbaar zijn Tijdig bijsturen indien nodig Helpen bij moeilijkheden Binnen redelijke termijn teksten becommentariëren Tips i.v.m. relevante literatuur

12 Plichten van de student Administratieve vereisten Zelfstandigheid Regelmatige contactname met promotor Respecteren van timing en opzet

13 Administratieve vereisten Formulier 1ste licentie Formulier 2de licentie Wijziging van titel/onderwerp Thesisjaar

14 Commissarissen –Op voorstel van student –Op beslissing van de onderwijscommissie –Enkel evaluatie / geen begeleiding

15 Ethische commissie Prof. Dr. K. Raes Prof. Dr. M. Piette Prof. Dr. P. Ponsaers Prof. Dr. T. Decorte Prof. Dr. T. Balthazar

16 Vorm Titelblad woord vooraf Inhoudstafel Lijst van afkortingen Inleiding Corpus Besluit Bibliografie Bijlagen

17 Taal & stijl Nederlands Correcte spelling Geen tikfouten Sobere, zakelijke, leesbare stijl

18 Beoordeling Probleemstelling? Bronnenstudie? Persoonlijke en kritische bespreking? Zwijgplicht / deontologie? Vormvereisten? Bibliografische referenties? Taal- en tikfouten? Zelfstandigheid Respecteren van timing en opzet …...

19 Veel voorkomende fouten Te weinig bronnen Te weinig anderstalige bronnen Geen kritische ingesteldheid Geen logische structuur Slecht geschreven Slordige lay-out / tikfouten Promotor niet gezien

20 Veel voorkomende fouten Te beschrijvend Veredeld stageverslag Probleemstelling te vaag, te onnauwkeurig, te weinig afgebakend Te weinig zelfstandig Methoden verkeerd toegepast Onvolledige, slordige of inconsequente referenties

21 Vragen?

22 Deel 2 Citeren en refereren

23 Plagiaat / letterdieverij ‘Het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk’ = diefstal van geestelijke eigendom (breed) = overnemen van woorden van een ander en doen alsof het de jouwe zijn (eng)

24 Plagiaat / letterdieverij < 6 / 20

25 Citeren of parafraseren Altijd parafraseren tenzij: stijlfunctie (verlevendigen/verhelderen) bewijsmateriaal studiemateriaal

26 Regels voor het citeren Enkel indien noodzakelijk Typografisch onderscheiden Niet te lang Letterlijk overnemen Referentie

27 Refereren Niet bij een titel In eerste alinea bronnen aanduiden Enkel naar gebruikte bronnen

28 Wanneer refereren? Naam van auteur, informant Titel van een werk Een cijfer Een idee Een methode Een uitspraak of mening

29 Refereren in lopende tekst: systeem 1 “… Schaler beschrijft het fenomeen van druggebruik als een rationele keuze. 14 Hij maakt daarbij een onderscheid…” tussen…” 14 SCHALER, J.A., Addiction is a choice, Chicago, Open Court, 2000, 89-90.

30 Refereren in lopende tekst: systeem 2 “… Schaler (2000, p. 89-90) beschrijft het fenomeen van druggebruik als een rationele keuze. Hij maakt daarbij een onderscheid…” “… een nieuwe benadering van het fenomeen van druggebruik als een rationele keuze (Schaler, 2000). Hij maakt daarbij een onderscheid…”

31 Boeken SCHALER, J.A., Addiction is a choice, Chicago, Open Court, 2000, 179 p. SCHALER, J.A., Addiction is a choice, Chicago, Open Court, 2000, 89-90. SCHALER, J.A. (2000). Addiction is a choice. Chicago: Open Court.

32 Tijdschriftartikelen STEPNEY, R., ‘The concept of addiction: its use and abuse in the media and science’, Human Psychopharmacology, 1996, 15-20. STEPNEY, R. (1996). The concept of addiction: its use and abuse in the media and science. Human Psychopharmacology, 11, 15-20.

33 Internet-bronnen COLE, J.I. et al. (October 2000). The Ucla Internet report. Surveying the digital future [WWW]. University of California, Los Angeles: Http://www.ccp.ucla.edu [23/10/2000]


Download ppt "Encyclopedie van de criminologische wetenschappen Het schrijven van een scriptie Citeren en refereren Maandag 14 oktober 2002 NB II 09H00."

Verwante presentaties


Ads door Google