De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startles Fondsenwerving & Collecte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startles Fondsenwerving & Collecte"— Transcript van de presentatie:

1 Startles Fondsenwerving & Collecte
1

2 Programma Goede doelen Baten & Uitgaven Rode Kruis Fondsenwerving
Collecte Discussie 2

3 Goede doelen Vragen die u kunt stellen: - Wie kent deze goede doelen?
- Waarvoor zetten deze goede doelen zich in? Zeker vragen naar het Rode Kruis. - Geef je wel eens geld aan een goed doel? Of je ouders? - Waarom wel of niet? 3

4 Baten voor Het Nederlandse Rode Kruis
De baten in (in duizenden euro’s) Collecten (inclusief collect ing) 2.668 Contributies 13.899 Giften nationale doeleinden 4.670 Giften internationale doeleinden 4.315 Nalatenschappen 11.780 Eigen acties en overige 4.805 Nationale Postcode Loterij, Stichting SHO, Sponsor Loterij, Stichting Vluchteling 2.180 3FM-actie incl overheidsbijdrage 7.113 Totaal fondsenwerving 51.430 Subsidies van overheden 19.384 Baten uit beleggingen 1.672 Overige baten 1.354 Totaal baten 73.840 - Loop alle posten langs en licht toe wat het is. - Van het totale bedrag aan baten is ongeveer 25% afkomstig van de overheid en 70% afkomstig uit fondsenwervende activiteiten. 4

5 Uitgaven van het Nederlandse Rode Kruis
De bestedingen in (in duizenden euro’s) Voorlichting en bewustwording 4.866 Voorbereiding en coördinatie internationale activiteiten 4.595 Internationale activiteiten 24.456 Sociale hulp en noodhulp nationaal 26.957 Totaal besteed aan doelstelling 60.873 Kosten eigen fondsenwerving 10.145 Kosten acties van derden 132 Beheer en administratie 5.891 Totaal lasten 77.041 - Loop alle posten langs en licht toe wat het is. - Ongeveer 15 miljoen euro gaat op aan kosten om geld binnen te krijgen en om het werk uit te voeren. 5

6 Fondsenwerving Particuliere markt Zakelijke markt
Video (Voorbeeld fondsenwerving 3FMSerious Request) Link video: - Het doel van fondsenwerving is om nieuwe donateurs en fondsen te werven en bestaande donateurs te behouden. - Particuliere markt wordt benaderd door direct dialogue (werving via één op één gesprekken, onder meer op straat), evenementen, telemarketing en mailings. - Zakelijke markt richt zich op de top 500 van bedrijven. In Jakarta (Indonesië) steunt de Rabobank Foundation een rampenvoorbereidingsprogramma om de kwetsbaarheid van mensen te verminderen. Daarnaast verstrekt de Rabobank microfinanciering als middel voor een goede wederopbouw na een ramp. 6

7 Collecte Stichting Collecteplan Centraal Bureau Fondsenwerving
Nationale Collecteweek Rode Kruis in juni. Geld gaat naar de lokale afdelingen. Veel regels, collecteren mag niet zomaar. Vergunning nodig, vastgesteld wanneer je mag collecteren (Stichting Collecteplan). Goede doelen krijgen een keurmerk van het CBF wanneer ze aan aantal voorwaarden voldoen: transparantie van financiering (inkomsten en uitgaven). 7

8 Discussie meer opbrengsten ____ ______ controle
Stelling: Het geld dat fondsenwerving kost kan beter direct besteed worden aan hulp. meer opbrengsten ____ ______ In groepjes van vier discussie over de stelling, ongeveer 10 minuten discussie, daarna de conclusie klassikaal vermelden. controle 8


Download ppt "Startles Fondsenwerving & Collecte"

Verwante presentaties


Ads door Google