De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 1 So, you want to become … … a teacher Peter Colle, Stad Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 1 So, you want to become … … a teacher Peter Colle, Stad Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 1 So, you want to become … … a teacher Peter Colle, Stad Gent

2 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 2 Inleiding. FAQ?! Professioneel? Geschoold? Huidige doelgroep in jullie klas? Werkrelatie met jongere centraal Ook voor leerkracht?

3 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 3 Inleiding. FAQ?! Drie beelden uit Gentse enquête bij 1239 lln en 204 lkr uit TSO, BSO & CLW Wie zit en staat in de klas? Gekwetste en kwetsende jeugd Brede en smalle school

4 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 4 Wie zit en staat in de klas? (1) 60% personeelsleden zijn vrouw 60% lln zijn man Geboren in België 96 % van personeel 31 % van de leerlingen, net als hun ouders

5 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 5 Wie zit en staat in de klas? (2) Leeftijd leerlingen: 15,3% is 14 en jonger 13,8% is 15 jaar 18,5 % is 16 jaar 18,6% is 17 jaar 33,9% is 18 en ouder

6 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 6 Leeftijd per graad 12-14j15j16j17j18-23j 1ste graad 70,6%20,2%4,2% 0,8% 2 de graad 4,0%22,7%38,0%24,4%11,0%

7 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 7 Wie zit en staat in de klas? (3) 08 % LKR 1 ste jaar op school 34 % 1 t.e.m. 5 jaar op school 56 % 6 jaar en meer op school 47 % LLN 1 ste jaar 35 % 2de-3de jaar 18% lln 4de jaar en meer

8 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 8 Nieuw per leerjaar (%) 1st2de3de4de5de6de7de 96,648,964,443,439,412,634,8

9 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 9 Wie zit en staat in de klas? (4) Meerderheid LKR komt 4 of 5 dagen per week op school (76%) 35% LLN spijbelt waarvan 6/10 maandelijks 2/10 meerdere keer per maand 2/10 wekelijks en meer

10 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 10 Wie zit en staat in de klas? (5) 2/3 heeft geen zin in school 1/4 vindt lkr saai of slecht 1/6 vak niet leuk 1/7 helpt familie 1/8 vriend/klasgenoot spijbelt ook

11 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 11 Wie zit en staat in de klas? (6) 11,58% B 10+ (2% ASO – 34% BSO) 02,98% B 30+ (0% ASO – 8% BSO) 3,48% A-stroom – 36,12% B-stroom 28,8% DBSO lln gn voltijds engagement 12,60% L 10+ ; 35,00% Z/D 10+

12 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 12 Wie zit en staat in de klas? (7) Vertrouwensrelatie opbouwen Verschillen in geslacht, leeftijd, sociale klasse en achtergrond Spanningen rond verwachtingen, goesting en motivatie Tussen leerlingen onderling Tussen leerkracht – leerling

13 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 13 Wie zit en staat in de klas? (8) Leerkracht als opvoeder? deskundig (vak kennen) professioneel (overdracht kennis) Herkenbaar voor jeugdwelzijnswerker?

14 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 14 Gekwetste en kwetsende jeugd (1) Veiligheid als metafoor Bij personeel 11 vormen van slachtofferschap Bij leerlingen 9 vormen van slachtofferschap 12 vormen van daderschap

15 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 15 Gekwetste en kwetsende jeugd (2) slachtoffer- en daderschap discriminatie, intimidatie, pesten, verbale en fysieke agressie, bedreigen en afpersen, diefstal en vandalisme, les storen, iemand uitschelden, druggebruik, wapengebruik

16 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 16 Gekwetste en kwetsende jeugd (3) Veiligheid als metafoor Gekwetst worden en kwetsen ongelijk verdeeld verwisselbare rol neerwaartse spiraal

17 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 17 Gekwetste en kwetsende jeugd (3) ongelijk verdeeld Verschillende vormen LKR ooit LLN schooljaar 034,3%54,7% 133,3%24,3% 219,6%11,2% 3+12,7%09,8%

18 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 18 Gekwetste en kwetsende jeugd (3) verwisselbare rol 1/5 noch slachtoffer, noch dader 1/20 wel slachtoffer, geen dader 1/3 wel dader, geen slachtoffer 2/5 zowel dader als slachtoffer

19 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 19

20 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 20 Gekwetste en kwetsende jeugd (4) neerwaartse spiraal Slachtoffers voelen zich minder veilig en zijn over de hele lijn minder tevreden Daders zijn minder tevreden over de leerkacht, zijn voorbeeld, enthousiasme en omgaan met lln Wie spijbelt is minder tevreden over leerkracht (voorbeeld, enthousiasme) en over begeleiding bij probleem.

21 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 21 Gekwetste en kwetsende jeugd (5) Samenlevingsconflicten doorkruisen eigen pedagogische doelen Niet alleen gedragsmatige begeleiding of aanpassing (‘instrument’) herkennen en benoemen van achterstelling, uitsluiting en kwetsbaarheid in ruimer verband (autonomie, kritische zin)

22 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 22 Gekwetste en kwetsende jeugd (6) Leerkracht als onderzoeker? Geweldsverhoudingen kritisch onderzoeken en duiden Herkenbaar voor jeugdwelzijnswerker?

23 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 23 Brede en smalle school (1) sociaal klimaat op school Hoe ga je optreden bij normoverschrijdend gedrag? Hoe meer aandacht voor goed gedrag en omgangsvormen?

24 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 24 Brede en smalle school (2) sociaal klimaat op school focus op goede lln én moeilijke lln deels sanctioneren, deels begeleiden veranderen inhoud en stijl lessen stappenplan (leerlingbegeleiding, ouders) goede voorbeeld (leerkracht & directie)

25 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 25 Brede en smalle school (3) conflicterende waarden en normen méér controle en méér openheid kordater uitsluiten en sterker insluiten Onderwijs zorgt en zorg onderwijst

26 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 26 Brede en smalle school (4) Leerkracht als activist? omgaan met dilemma’s jongeren uitdagen samen actie ondernemen met volwassenen Herkenbaar voor jeugdwelzijnswerker?

27 Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 27 Smalle en brede school Geef jongeren ruimte en stel grenzen aan onacceptabel gedrag. Toon wellevendheid naar andere actoren én kom op voor het eigen belang. Zorg dat jongeren participeren én voorkom dat zij in het geheel geen vrijheid hebben. Straf jongeren als zij zich msdragen en geef hen steun.


Download ppt "Congres Uit de Marge, Workshop Onderwijs 24/11/11 1 So, you want to become … … a teacher Peter Colle, Stad Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google