De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot Excel. §Slides, cursus, … : l §Vragen: l

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot Excel. §Slides, cursus, … : l §Vragen: l"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot Excel

2 §Slides, cursus, … : l http://studwww.rug.ac.be/~ivloocke §Vragen: l ilse.vanloocke@rug.ac.be

3 Wat zullen we zien? §Excel -- een rekenblad l elementaire begrippen l elementaire bewerkingen l inhoud van een cel aangepast formaat voor getallen functies: uitgediept

4 Elementaire begrippen §Een rekenblad: l de titelbalk l de menubalk: Nieuw, Openen, Sluiten l de standaardwerkbalk l de opmaakbalk

5 § Een rekenblad: l de formulebalk l het werkvenster 256 kolommen (A, …, IV) 65536 rijen l cellen actieve cel adres in formulebalk Elementaire begrippen

6 Elementaire bewerkingen §Bewerkingen op het gehele rekenblad l Nieuw, openen, opslaan, sluiten (menubalk) §Opgave: l Maak een nieuw rekenblad aan; l Zet je naam in cel A1; l Sla op als “Les_Excel.xls”; l Sluit het bestand af.

7 Elementaire bewerkingen §Bewerkingen op cellen l Verplaatsen l Kopiëren l Wissen of verwijderen l Invoegen §Opgave: l Open “Les_Excel.xls” en kopiëer je naam naar cel B1

8 Elementaire bewerkingen §Bewerkingen op rijen en kolommen l Verwijderen l Invoegen

9 Opgave -- punten.xls §Verwijder kolom B. §Voeg een rij toe voor de eerste rij. §Vul zelf enkele waarden in...

10 Elementaire begrippen §Inhoud van een cel l getal l tekst l formule l functie l maximum 255 tekens l ingevoerde waarde in formulebalk

11 Inhoud van een cel - Getallen §Getallen: l cijfers, + en - teken l rechts uitgelijnd l verschillende formaten

12 Oefening -- getal.xls §Zorg m.b.v. de celeigenschappen -- getal dat getallen met 4 cijfers na de komma worden voorgesteld en negatieve getallen in het rood worden weergegeven.

13 Eigen formaten m.b.v. symbolen §0: staat voor één cijfer §?: staat ook voor één cijfer §#: staat voor significante cijfers l wat is het verschil?

14 Eigen formaten m.b.v. symbolen §,: decimaal teken §.: scheidingsteken voor duizendtallen §%: getal * 100 §“tekst”: tekst wordt letterlijk afgedrukt §*: het teken dat erop volgt, wordt herhaald tot de cel vol is

15 Oefening -- getal.xls §Bij temp: l plaats °C na de getallen §Bij knoppen: l Zorg ervoor dat de getallen in % komen te staan §Bij uitgaven: l Zorg voor 3 cijfers na de komma l Vul de cellen aan met een minteken

16 Opmaak van getallen §Kleurcodes: l [ROOD], [ZWART], [BLAUW],... §Formaat voorafgegaan door deze kleurcodes: l bv: [GROEN] 00,00

17 Opmaak van getallen §Aangepaste notaties met kleurcodes: l bestaan uit 4 delen gescheiden door een ; l positieve notatie; negatieve notatie; nulwaarden; notatie tekstwaarden bv: [GROEN] + #;[ROOD] - #, [GEEL] 0; [BLAUW] "dit is een tekst" §Wat als de aangepaste notatie slechts uit 1 of 2 delen bestaat?

18 Oefening §Bepaal een formaat met de volgende eigenschappen: l positieve getallen: Groen; voorafgegaan door een +-teken; met 2 decimalen na de komma; l negatieve getallen Rood; voorafgegaan door een minteken; met 2 decimalen na de komma; l nul Blauw; het woord “nul”uitschrijven op die plaats.

19 Opmaak van getallen §Voorwaarden l komt voor het kleur en of het formaat; l vb: [<50][ROOD]##;[ZWART]##

20 Oefening -- punten.xls §Opgave1: l 0 -> 9:rood l 10 -> 11:blauw l 12 -> 20:groen §Opgave 2: mag met kleur l 0 -> 9:C l 10 -> 11:B l 12 -> 20:A

21 Inhoud van een cel - Tekst §Tekst: l default: links gealigneerd; zelf: via knoppen §Wat gebeurt er als je tekst breder is dan de cel? als cel rechts ervan leeg is; als cel rechts ervan NIET leeg;

22 Inhoud van een cel - Formules §Formules l begint met een =-teken l +, -, /, *, ^, % l pointing

23 Oefening -- punten.xls §Opgave (Niet met een functie!!!) l Bereken de som van de punten per leerling; l Bereken het gemiddelde van de punten per ll; l Bereken het klasgemiddelde per vak; l Bereken het klasgemiddelde (totaal).

24 Inhoud van een cel - Functies §Functies: l ingebouwde formules l beginnen met een =-teken of een @-teken l menubalk: Invoegen -- Functie…

25 Oefening -- punten.xls §Opgave (Met een functie!!!) l Bereken de som van de punten per leerling; l Bereken het gemiddelde van de punten per ll; l Bereken het klasgemiddelde per vak; l Bereken het klasgemiddelde (totaal); l Bepaal het minimum en het maximum punt; l Bereken het aantal vakken.

26 Inhoud van een cel - Functies §ALS(logische-test;waarde-als-waar;waarde-als- onwaar) l logische-test is een waarde of expressie die WAAR of ONWAAR kan zijn. l waarde-als-waar is de waarde die wordt verkregen als logische-test WAAR is. l waarde-als-onwaar is de waarde die wordt verkregen als logische-test ONWAAR is. Als logische-test WAAR (ONWAAR) is en waarde-als- waar(onwaar) is weggelaten, is het resultaat WAAR(ONWAAR). Waarde-als-waar(onwaar) kan een andere formule zijn.

27 Inhoud van een cel - Functies §Binladen.xls l HOE DOEN ZE HET? l analyseren van een mopje

28 Oefening §Maak zelf een soortgelijk bestand. §Andere functies: l =OF(logische uitdr 1; logische uitdr 2;...) l =EN(logische uitdr 1; logische uitdr 2;...) l logische uitdr: voorwaarden die WAAR of ONWAAR kunnen zijn.


Download ppt "Inleiding tot Excel. §Slides, cursus, … : l §Vragen: l"

Verwante presentaties


Ads door Google