De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding tot Excel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding tot Excel."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding tot Excel

2 Slides, cursus, … : Vragen: http://studwww.rug.ac.be/~ivloocke

3 Wat zullen we zien? Excel -- een rekenblad elementaire begrippen
elementaire bewerkingen inhoud van een cel aangepast formaat voor getallen functies: uitgediept

4 Elementaire begrippen
Een rekenblad: de titelbalk de menubalk: Nieuw, Openen, Sluiten de standaardwerkbalk de opmaakbalk

5 Elementaire begrippen
Een rekenblad: de formulebalk het werkvenster 256 kolommen (A, …, IV) 65536 rijen cellen actieve cel adres in formulebalk

6 Elementaire bewerkingen
Bewerkingen op het gehele rekenblad Nieuw, openen, opslaan, sluiten (menubalk) Opgave: Maak een nieuw rekenblad aan; Zet je naam in cel A1; Sla op als “Les_Excel.xls”; Sluit het bestand af.

7 Elementaire bewerkingen
Bewerkingen op cellen Verplaatsen Kopiëren Wissen of verwijderen Invoegen Opgave: Open “Les_Excel.xls” en kopiëer je naam naar cel B1

8 Elementaire bewerkingen
Bewerkingen op rijen en kolommen Verwijderen Invoegen

9 Opgave -- punten.xls Verwijder kolom B.
Voeg een rij toe voor de eerste rij. Vul zelf enkele waarden in...

10 Elementaire begrippen
Inhoud van een cel getal tekst formule functie maximum 255 tekens ingevoerde waarde in formulebalk

11 Inhoud van een cel - Getallen
cijfers, + en - teken rechts uitgelijnd verschillende formaten

12 Oefening -- getal.xls Zorg m.b.v. de celeigenschappen -- getal dat getallen met 4 cijfers na de komma worden voorgesteld en negatieve getallen in het rood worden weergegeven.

13 Eigen formaten m.b.v. symbolen
0: staat voor één cijfer ?: staat ook voor één cijfer #: staat voor significante cijfers wat is het verschil?

14 Eigen formaten m.b.v. symbolen
,: decimaal teken .: scheidingsteken voor duizendtallen %: getal * 100 “tekst”: tekst wordt letterlijk afgedrukt *: het teken dat erop volgt, wordt herhaald tot de cel vol is

15 Oefening -- getal.xls Bij temp: Bij knoppen: Bij uitgaven:
plaats °C na de getallen Bij knoppen: Zorg ervoor dat de getallen in % komen te staan Bij uitgaven: Zorg voor 3 cijfers na de komma Vul de cellen aan met een minteken

16 Opmaak van getallen Kleurcodes:
[ROOD], [ZWART], [BLAUW], ... Formaat voorafgegaan door deze kleurcodes: bv: [GROEN] 00,00

17 Opmaak van getallen Aangepaste notaties met kleurcodes:
bestaan uit 4 delen gescheiden door een ; positieve notatie; negatieve notatie; nulwaarden; notatie tekstwaarden bv: [GROEN] + #;[ROOD] - #, [GEEL] 0; [BLAUW] "dit is een tekst" Wat als de aangepaste notatie slechts uit 1 of 2 delen bestaat?

18 Oefening Bepaal een formaat met de volgende eigenschappen:
positieve getallen: Groen; voorafgegaan door een +-teken; met 2 decimalen na de komma; negatieve getallen Rood; voorafgegaan door een minteken; met 2 decimalen na de komma; nul Blauw; het woord “nul”uitschrijven op die plaats.

19 Opmaak van getallen Voorwaarden komt voor het kleur en of het formaat;
vb: [<50][ROOD]##;[ZWART]##

20 Oefening -- punten.xls Opgave1: Opgave 2: mag met kleur
0 -> 9: rood 10 -> 11: blauw 12 -> 20: groen Opgave 2: mag met kleur 0 -> 9: C 10 -> 11: B 12 -> 20: A

21 Inhoud van een cel - Tekst
default: links gealigneerd; zelf: via knoppen Wat gebeurt er als je tekst breder is dan de cel? als cel rechts ervan leeg is; als cel rechts ervan NIET leeg;

22 Inhoud van een cel - Formules
begint met een =-teken +, - , /, *, ^, % pointing

23 Oefening -- punten.xls Opgave (Niet met een functie!!!)
Bereken de som van de punten per leerling; Bereken het gemiddelde van de punten per ll; Bereken het klasgemiddelde per vak; Bereken het klasgemiddelde (totaal).

24 Inhoud van een cel - Functies
ingebouwde formules beginnen met een =-teken of menubalk: Invoegen -- Functie…

25 Oefening -- punten.xls Opgave (Met een functie!!!)
Bereken de som van de punten per leerling; Bereken het gemiddelde van de punten per ll; Bereken het klasgemiddelde per vak; Bereken het klasgemiddelde (totaal); Bepaal het minimum en het maximum punt; Bereken het aantal vakken.

26 Inhoud van een cel - Functies
ALS(logische-test;waarde-als-waar;waarde-als-onwaar) logische-test is een waarde of expressie die WAAR of ONWAAR kan zijn. waarde-als-waar is de waarde die wordt verkregen als logische-test WAAR is. waarde-als-onwaar is de waarde die wordt verkregen als logische-test ONWAAR is. Als logische-test WAAR (ONWAAR) is en waarde-als-waar(onwaar) is weggelaten, is het resultaat WAAR(ONWAAR). Waarde-als-waar(onwaar) kan een andere formule zijn.

27 Inhoud van een cel - Functies
Binladen.xls HOE DOEN ZE HET? analyseren van een mopje

28 Oefening Maak zelf een soortgelijk bestand. Andere functies:
=OF(logische uitdr 1; logische uitdr 2; ...) =EN(logische uitdr 1; logische uitdr 2; ...) logische uitdr: voorwaarden die WAAR of ONWAAR kunnen zijn.


Download ppt "Inleiding tot Excel."

Verwante presentaties


Ads door Google