De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus office 2007/10 Introductie Excel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus office 2007/10 Introductie Excel"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus office 2007/10 Introductie Excel
Najaar 2011

2 Excel Een Exceldocument (een spreadsheet) bestaat uit een of meer werkbladen. Een werkblad bestaat uit cellen Elke cel kan in relatie staan met een andere cel

3 Werkbladen Werkbladen zijn aanpasbaar
Klik rechts op een werkbladtab om de mogelijkheden te zien

4 Cellen, kolommen, rijen, naamvak
Cellen worden aangeduid door de kolomletters en de rijnummers Dit is dus cel C3 In het naamvak zie je ook de naam van de cel

5 Een cel selecteren Je selecteert een cel door er in te klikken, of door er met de cursortoetsen heen te gaan

6 Tekst invoeren Als een cel geselecteerd is, kun je meteen gaan typen
De cursor knippert in de cel Je bevindt je in de invoermodus Je kunt ook direct typen (of wijzigen) in de formulebalk

7 Een lange tekst In de formulebalk zie je altijd de werkelijke inhoud
De inhoud van een cel kan langer zijn de breedte van de cel

8 Tekst wordt deels verborgen
Een cel met inhoud bedekt altijd naastliggende inhoud

9 Maar is er nog wel Maar de inhoud is niet verdwenen!

10 Kolommen verbreden Je kunt kolommen smaller en breder maken door met de muis tussen twee kolomkoppen in te gaan staan en dan te slepen

11 Kan ook met dubbelklikken
Je kunt ook dubbelklikken De breedte van de kolom wordt dan net zo breed als het breedste element in die kolom

12 Getallen invoeren Getallen bestaan uit cijfers.
Gebruik een komma voor decimaal tekens Je kunt de punt op het numerieke toetsenbord gebruiken als komma Getallen worden standaard rechts uitgelijnd. Tekst wordt links uitgelijnd

13 Te grote getallen voor de breedte
Getallen die niet passen in de cel, worden of in wetenschap-pelijke notatie weergegeven of met ### weergegeven Verbreed de kolom indien nodig.

14 Datum invoeren Datums voer je het makkelijkst in door middel van streepjes Er zijn ook andere mogelijkheden

15 Nog een manier Bijvoorbeeld met de slash

16 Levert hetzelfde op Beide manieren leveren hetzelfde resultaat op

17 Celeigenschappen (1) Elke cel heeft bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld de eigenschap tekst, decimaal getal, datum, geldbedrag, Etc Klik rechts op de cel en kies celeigenschappen

18 Celeigenschappen (2) Hier kun je de datumeigenschap veranderen bij celeigenschappen Kies bijvoorbeeld de notatie met geschreven dag en maand

19 Een andere weergave Het resultaat
Let op de ‘gewone’ notatie in de formulebalk!

20 In B2 getal typen… Een getal typen in een cel die eerst een datum bevatte levert een onverwacht resultaat op…

21 Resultaat verrassend! Het getal is omgezet in de datum Dat komt omdat Excel onthouden heeft dat er eerst een datum stond en datums zijn in Excel niets anders dan getallen.

22 Een 1 als getal invoeren…
Voer 1 als getal in, op de plek waar eerst een datum stond…

23 Levert dit op Het resultaat is de vroegste datum waarmee Excel rekenen kan, 1 januari 1900! is de 40500ste dag na Op een Apple computer rekent Excel overigens vanaf 4 januari 1900…

24 Herstel van de celeigenschappen
Als je een cel niet langer als datum wilt gebruiken moet je hem in celeigenschappen eerst veranderen in standaard (of in waarin je de cel wilt veranderen)

25 Formules invoeren (1) In de cel B2 is een formule ingevoerd
Formules beginnen altijd met het = teken Bekijk het verschil tussen wat er werkelijk in de cel staat in de formulebalk en het weergegeven resultaat in de cel zelf

26 Formules invoeren (2) Bekijk in de formulebalk wat er is ingevoerd in E2, en zie wat het reultaat is

27 Formules invoeren (3) Bekijk in de formulebalk wat er is ingevoerd in E2, en zie wat het reultaat is Het & teken wordt gebruik om tekst aan elkaar te plakken

28 Formules invoeren (4) Het resultaat als boeken in B2 varnnderd is in keuken

29 Formules invoeren (5) Vier formules, resp: =B2/B4 =B2*B4 =B2+B4 =B2-B4

30 Verplaatsen van cel De cel B2 wordt verplaatst naar D6
Verplaatsen kan door knippen en plakken maar ook door de cel bij de rand beet te pakken en te verslepen. Let op de kruisvormige cursor

31 En de formules passen zich aan
Bekijk in de formulebalk wat er na de verplaatsing met de formules is gebeurd Ze hebben zich alle vier aangepast aan de verplaatsing van B2 naar D6!

32 Bereiken Een bereik is een aaneensluitende hoeveelheid cellen
Hier zie je twee bereiken geselecteerd Een bereik selecteer je door te slepen met je muis, of door de Shift toets ingedrukt te houden. Een bereik wordt aangegeven door de linkerboven cel, een dubbele punt en de rechterondercel (B2:C5 en E5:F10 voor de bereiken hiernaast) Meer bereiken maak je door de Ctrl-toets ingedrukt te houden

33 Hele werkblad als bereik selecteren
Als je het hele werkblad wilt selecteren klik dan op het kruispunt van kolomkoppen en rijkoppen Handig als je het werkblad snel leeg wilt maken.

34 Functies In formules kun je functies gebruiken
Excel bevat enorm veel functies om enorm veel dingen te kunnen berekenen of op te kunnen zoeken Hiernaast zie je een stukje van het overzicht

35 De functie SOM() Een voorbeeld: de functie SOM()
De functie SOM() rekent van alle cellen in een bepaald bereik (B2 t/m B5) het totaal uit Het bereik staat tussen ()

36 De functie GEMIDDELDE()
Een voorbeeld: de functie GEMIDDELDE() De functie GEMIDDELDE() rekent van alle cellen in een bepaald bereik (B2 t/m B5) het gemiddelde uit Het bereik staat tussen ()

37 Snel optellen De SOM() functie komt vaak voor
Daarom speciale knop ervoor Klik in de cel waar de uitkomst moet komen e dan op de knop Excel doet voorstel voor het bereik dat opgeteld moet worden

38 Kopiëren van formules (1)
Hier staat een formule (zie de formulebalk) De formule heeft betrekking op twee cellen die op een bepaalde afstand staan

39 Kopiëren van formules (2)
Hier wordt de formule gekopieerd De formule past zich aan en berekent nu de optelling van D6 en F6, omdat deze twee cellen op de zelfde bepaalde afstand staan Als je de formule naar H7 zou kopiëren, zou het niet werken, omdat in D7 en F7 niets staat Als je wilt dat de formule zich niet, of deels, aanpast, dan moet je dollartekens gebruiken in de formule

40 Eenvoudig en effectief spreadsheet
En hier is alles toegepast in de schoolreis opdracht


Download ppt "Cursus office 2007/10 Introductie Excel"

Verwante presentaties


Ads door Google