De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarden [vak] [datum]. [vak]2 Doeleinden ■ Begrijpen wat waarden, overtuigingen en normen zijn; ■ Erkennen dat waarden en overtuigingen cultuur op het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarden [vak] [datum]. [vak]2 Doeleinden ■ Begrijpen wat waarden, overtuigingen en normen zijn; ■ Erkennen dat waarden en overtuigingen cultuur op het."— Transcript van de presentatie:

1 Waarden [vak] [datum]

2 [vak]2 Doeleinden ■ Begrijpen wat waarden, overtuigingen en normen zijn; ■ Erkennen dat waarden en overtuigingen cultuur op het individuele niveau vormen; ■ Het fundamentele karakter van waarden en overtuigingen ontdekken; ■ Een idee krijgen van het grote effect van de verschuiving van de moderne naar de postmoderne samenleving.

3 [datum][vak]3 Programma 1. De vorige keer ■ kernpunten ■ Trompenaars en Hofstede ■ presentatie 2. Waarden: definities en concepten 3. Nederland: politieke houding (G. van den Brink) 4. European Values Studies: godsdienst en moraal, politiek, gezin, werk en solidariteit 5. World Values Survey en de verschuiving naar de postmoderne samenlevingen

4 [datum][vak]4 Herhaling herhaald

5 [datum][vak]5 2. Definities ■ Waarden: fundamentele oriëntaties over goed en fout; gevoelsmatige overtuigingen; relatief ■ Normen: dagelijkse toepassing van waarden ■ Beliefs: fundamentele oriëntaties over waar en niet waar; rationele overtuigingen; absoluut ■ Normen: dagelijkse toepassing van waarden en beliefs ■ Gerelateerde begrippen □ Attitude: al dan niet goedkeuring van of instemming met een extern object of mogelijkheid □ Ideologie: een systematische doctrine van het menselijk leven □ Symbolen en helden □ Instituties: gemeenschappelijke manieren van denken, voelen en doen

6 [datum][vak]6 Het meten van waarden Waarden zijn een construct en afgeleid uit gedrag en communicatie. Systematisch meten kan via vragenlijsten. Een speels voorbeeld is de diversiteitquiz.

7 [datum][vak]7 Basis Waarden ■ De aard van de mens ■ De relaties tussen mensen ■ Motivatie van menselijk gedrag ■ Opvattingen over de omgeving van de mens ■ Tijdsoriëntatie ■ De relatie tussen mens, natuur en het bovennatuurlijke Kluckhohn & Strodtbeck aangehaald in Claes and Gerritsen, p. 42

8 [datum][vak]8 Schwartz: Individueel Niveau ■ Macht ■ Persoonlijk succes ■ Hedonisme ■ Stimulering ■ Onafhankelijkheid ■ Universalisme (begrip van, waardering voor en bescherming van het menselijk welzijn en aard) ■ Welwillendheid: onderhouden en verbeteren van het welzijn van familieleden ■ respect voor en betrokkenheid bij oude traditie ■ Conformisme: tegenzin om anderen te schaden ■ Veiligheid en stabiliteit voor jezelf en anderen aangehaald in Claes and Gerritsen, p. 46

9 [datum][vak]9 Schwartz: Nationale Waarden harmonie conservatisme hiërarchie dominantie gelijkheid intellectuele autonomie affectieve autonomie quoted in Claes and Gerritsen, p. 47

10 [datum][vak]10 Schwartz’ Waarde Dimensies

11 [datum][vak]11 3. Nederland: politieke gewoonte Gabriël van den Brink ■ Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2002 (voorstudies en achtergronden, WRR), ISBN 90-12-097630 ■ Onderzoeksvraag: waarom is het geloof in democratische beginselen de afgelopen decennia toegenomen, terwijl het vertrouwen in democratisch gekozen regeringen juist daalt? ■ Benadering □ Historisch perspectief □ Sociologisch perspectief □ Theoretisch perspectief

12 [datum][vak]12 Ontwikkeling van staat en burgerschap

13 [datum][vak]13 Sedimentatie dwarsdoorsnede over tijd bovenaanzicht dwarsdoorsnede in 1998

14 [datum][vak]14 Conclusie ■ Het politiek domein veranderde □ meer thema’s, meer spelers □ meer verantwoording afleggen door afnemen kennismonopolie, kritische professionals en assertieve burgers □ nieuwe aanspraken in overeenstemming met oude brengen ■ Maar ook meer ontwikkeld burgerschap □ nieuwe mogelijkheden door inzet van burgers voor de publieke zaak □ mobilisatie maatschappelijk engagement □ bescherming tegen de uitwassen van de moderne levensstijl

15 [datum][vak]15 4. Europa European Value Studies (Halman, UvT) EVS research questions: ■ Do Europeans share common values? ■ Are values changing? ■ Do Christian values continue to permeate European life and culture? ■ Is a coherent alternative meaning system replacing that of Christianity? ■ What are the implications for European unity?

16 [datum][vak]16 Overzicht a. Moraal en godsdienst a. Politiek b. Gezin c. Werk d. Solidariteit Not in 99

17 [datum][vak]17 Afkortingen Landen

18 [datum][vak]18 4a Morality Personal-sexual permissiveness Acceptance of ■ homosexuality ■ abortion ■ divorce ■ euthanasia 1 = never; 10 = always Civic morality Non-acceptance of ■ claiming state benefits illegally ■ cheating on tax ■ joy riding ■ accepting a bribe 1 = never; 10 = always

19 [datum][vak]19 Permissiveness & civic morality 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 civic morality 345678 permissiveness is fi sw dk nl wg at uk ni ir be lu fr sp pt it gr ee lvlt pl eg cz sk hu ro sl cr bg by ua ru Malta

20 [datum][vak]20 Importance of God

21 [datum][vak]21 4b Politics ■ Institutional trust ■ Interpersonal trust ■ Intolerance ■ Democracy ■ Not accepted as neighbour

22 [datum][vak]22 Shifts in institutional trust (WE) -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 isfiswnodknlwgatukniirbefrspptit 1981-19901990-1999

23 [datum][vak]23 Shifts in interpersonal trust (WE) -15 -10 -5 0 5 10 isfiswnodknlwgatukniirbefrspptit 1981-19901990-1999

24 [datum][vak]24 Trust and Institutions 0 10 20 30 40 50 60 70 Interpersonal trust 2.12.22.32.42.52.62.72.8 Confidence in institutions is fi sw dk nl wg at uk ni ir be lu fr sp pt mt it gr ee lv lt pl eg cz sk hu ro sl cr bg by ua ru

25 [datum][vak]25 Democracy

26 [datum][vak]26 Intolerance ■ Which groups of people would you not like to have as neighbour? ■ people of a different race ■ immigrants/foreign workers

27 [datum][vak]27 Not accepted as neighbour 0 5 10 15 20 25 immigrants 051015202530 different race is fi se dk nl wg at uk ni ie be lu fr sp pt mt it gr ee lv lt pl ed cz sk ro sl hr bg by ua ru

28 [datum][vak]28 4c Family ■ Successful marriage ■ Values teach children ■ Tolerance and respect ■ Important qualities to teach children / educational orientation

29 [datum][vak]29 Important for successful marriage ■ emotional qualities: □ spend as much time as possible together, talk about mutual interests, share household chores ■ cultural homogeneity: □ religious beliefs, politics, social background ■ mutual bond: □ mutual respect and appreciation, understanding and tolerance, faithfulness ■ material conditions: □ adequate income, good housing

30 [datum][vak]30 Marital orientations in Europe

31 [datum][vak]31 Values for Children

32 [datum][vak]32 Tolerance and Respect

33 [datum][vak]33 Important qualities to teach children ■ ‘Classic’ :good manners, hard work, imagination, thrift, religious faith, obedience ■ ‘Liberal’: independence, imagination, tolerance, determination

34 [datum][vak]34 Educational orientations 1 1.5 2 2.5 3 'classic' qualities 11.21.41.61.822.22.4 liberal qualities is fi se dk nl wg at uk ni ie be lu fr sp pt mt it gr ee lv lt pl eg cz sk hu ro sl bg by ua ru

35 [datum][vak]35 4d Work ■ Work qualities □ Instrumental work values □ Expressive work values

36 [datum][vak]36 Work qualities ■ Instrumental □ good pay, not too much pressure, good job security, good hours, generous holidays ■ Expressive □ good chances for promotion, respected job, opportunity to use initiative, useful for society, meeting people, achieve something, responsible job, interesting job, meet one’s abilities

37 [datum][vak]37 Expressive Work Qualities

38 [datum][vak]38 Work qualities 1.5 2 2.5 3 3.5 4 instrumental job qualities 2345678 expressive job qualities is fi se dk nl wg at uk ni ie be lu fr sp pt mt it gr ee lv lt pl eg cz sk hu ro sl hr bg by ua ru

39 [datum][vak]39 4e Solidarity To what extent do you feel concerned about the living conditions of: ■ Social-economic: □ elderly □ unemployed □ immigrants □ sick and disabled

40 [datum][vak]40 Prepared to do something?

41 [datum][vak]41 Solidarity with People in Need

42 [datum][vak]42 5. Wereld ■ Menselijke ontwikkeling ■ Wisselwerking politiek, economie en cultuur ■ World Values Survey ■ Ronald Inglehart □ Modernization and Postmodernization, Cultural, economic and political change in 43 societies, Princeton, 1997, Princeton University Press ▪data van 43 samenlevingen, 70% van wereldbevolking ▪van $ 300 GDP/c per jaar tot 100 maal zoveel ▪van democratieën tot autoritaire staten □ intergenerational value change

43 [datum][vak]43 Ontwikkeling samenleving in de tijd jagers en verzamelaars landbouw samenleving industriële samenleving postmoderne samenleving sociale cohesie en stabiliteit; steady-state economie; delen economische groei d.m.v. industriali- sering maximaliseren individueel welzijn; van economische noodzaak naar kwaliteit van bestaan

44 [datum][vak]44 Wisselwerking politiek economiecultuur MarxWeber Inglehart

45 [datum][vak]45 Inglehart: value clusters

46 [datum][vak]46 Inglehart: national clusters

47 [datum][vak]47 Inglehart Revisited

48 [datum][vak]48 World Values Map

49 [datum][vak]49 Conclusie ■ Waarden centraal, maar onbewust ■ Waarden fundamenteel voor (over)leven ■ Overeenkomsten en verschillen op diverse niveaus ■ Waarden veranderen langzaam ■ Waarden wel bewust te maken en te wijzigen


Download ppt "Waarden [vak] [datum]. [vak]2 Doeleinden ■ Begrijpen wat waarden, overtuigingen en normen zijn; ■ Erkennen dat waarden en overtuigingen cultuur op het."

Verwante presentaties


Ads door Google