De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalmarkt nu en in de toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalmarkt nu en in de toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 Afvalmarkt nu en in de toekomst
Friso Noordhoek Heerlen, 12 juni 2008

2 Positie Nederland in EU
Gestort hoeveelheid hha in kg/inwoner in 2006 (Eurostat)

3 Nederland verandert? In 2009 nieuw afvalbeheerplan (LAPII)
Bouwt voort op LAP I Meer nadruk op ketenprojecten C2C pas op lange termijn Grenzen sinds 1 januari 2007 open Nederland is enige land in EU Tot nu toe geen effect Landelijk Afvalbeheerplan II: eind 2008 gereed Evalatie LAP 1 (2003): goed, maar ingehaald door EU-ontwikkeling inmiddels al aan de 4e wijziging; raamakkoord verpakkingen en importplafond mislukt: preventie, scheidingdoelstellingen en duurzame energie LAP2 bouwt voort op lap 1, maar nog meer LPF, marktwerking Sluiten van ketens minder grondstoffen en energiegebruik Niet de eerste ketenprojecten; nu lijkt draagvlak groter C2C wordt werk van gemaakt Blijkt bijzonder ingewikkeld te zijn, zeker opcyclen Positie van gevestigde industrie kan in geding komen Grenzen open voor afval (behalve voor storten) per Belangrijke mijlpaal voor bedrijfsleven, zwaar bekritiseerd door provincies. Tot op heden geen noemenswaardige verschuivingen van grensoverschrijding ?? Nederland is enige land in de EU met volledig open grenzen. België en Duitsland volgen (vooralsnog?) niet

4 Meer AVI’s in NL, B en … Verbrandingscapaciteit
Van 6 naar 7,5 mln ton in 2009 Vooral uitbreidingen; 3 nieuwe installaties België bouwt ook flink capaciteit bij

5 … en Duitsland Van 16,5 naar 19 mln ton in 2010
Afvalaanbod in mln ton Import uit Italië Onzekere factoren: Andere verbranding Illegale stortactiviteiten Illegale export naar H. Tch en P.

6 2010 overcapaciteit ? 2009 evenwicht Nederland en Duitsland
Overcapaciteit na 2010 waarschijnlijk maar hoeveel? Verschillen tussen regio’s zijn groot Gevolg: dalende prijzen, negatieve druk op recycling Import (export?) plafond: minister beslist volgende week

7 Europa: markt & duurzaam
Kaderrichtlijn: Europa recyclingsamenleving Harmonisatie, marktwerking, (een beetje) doelstellingen voor preventie en recycling EP behandeling volgende week Sinds 2007 nieuwe afvalexportwet EVOA. Sinds medio 2007; liberaliserend effect Maar: lidstaat mag export weigeren op grond van zelfvoorzienend beginsel. Groot aantal andere Europese richtlijnen die invloed hebben

8 Europese trends EU invloed neemt toe, EC is actiever
Regelgeving neemt toe en verandert sneller Toenemende druk op handhaving Gevolg: gelijk speelveld met tempoverschil Voor NL, B, D, Dk zijn verschillen klein, F en VK trekken bij Gevolg: markt liberaliseert in zelfde volgorde Bescherming via zelfvoorziening of handhaving Gevolg: schaalvergroting zet door Gevolg: is er plaats voor publieke organisaties

9 Trends bij inzameling Krantenkoppen
Cyclus krijgt er met herindeling klanten bij Nieuwegein gaat samen met RMN Zoetermeer ziet af van deelname Avalex Delft naar Avalex Castricum stopt met eigen inzameldienst Veenendaal brengt reiniging onder in ACV Inzameling Papendrecht definitief naar Netwerk Sittard-Geleen wil inzameling zelf gaan doen HVC neemt dienst Kop van Noord-Holland over Epe wil toch toetreden tot Circulus Reiniging Zierikzee onzeker over voortbestaan Reiniging Vlissingen blijft bij gemeente Regio Rivierenland wil Avri privatiseren Gemeentelijke diensten zoeken schaalvergroting Voorkeur is voor overheidsgedomineerd bedrijf Samenwerkingsverbanden nemen sterk af Marktaandeel overheidsbedrijven sterk groeiend Marktaandeel privaat neemt af Ambitie overheidsbedrijven groot: spanningsveld private bedrijven

10 Klimaat Noodzaak klimaatbeleid neemt met de jaren toe
Niets doen: aarde 3 tot 5 graden warmer Nu ingrijpen kost 1 procent van wereld-BNP In Europa (en wereld) is klimaatbeleid Zonder UN-klimaatbeleid geen stortbeleid in 3e wereld Klimaat voor beleid nog dominanter Maatschappelijke zorg neem toe Duurzaamheidsvraag zal steeds vaker gesteld worden Afvalbeer levert CO2-reductie in EU Goed afvalbeleid in EU levert kwart Kyoto doelstelling

11 Schaarste Brandstoffen ‘Britse premier waarschuwt voor permanente oliecrisis’ Grondstoffen (voedsel) ‘Grondstofprijzen noteren record na record’ C2C zal effect hebben op termijn; kringlopen worden vaker gesloten

12 Bevolking Evenwicht in 2035 voor Nederland
Bevolking in Limburg neemt nu al af

13 Toekomst voor afval Minder inwoners Meer C2C en meer recycling
Meer afvalpreventie Minder restafval Europese markt voor alle afvalstromen Waarde van afval bepaalt marktdynamiek Meer Europese georiënteerde bedrijven


Download ppt "Afvalmarkt nu en in de toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google