De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid Seminarie Dinsdag 27 mei 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwante presentaties


Presentatie over: "De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid Seminarie Dinsdag 27 mei 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transcript van de presentatie:

1 De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid Seminarie Dinsdag 27 mei 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

2 2 Inleiding Doelstellingen van dienstencheques Dienstencheques – jobkwaliteit Dienstencheques – jobcreatie Maatschappelijke nut Voortbestaan van dienstenchequestelsel Synthese

3 3 Inleiding Overleg over socioprofessionele inschakeling Verschillende types deelnemers Dienstencheques: illustratie van kenmerkende arbeidsmarkttendensen

4 4 Doelstellingen van dienstencheques Jobcreatie voornamelijk voor laaggeschoolden Bestrijding van “zwartwerk” Ondersteuning van buurtdiensten Antwoord op nieuwe maatschappelijke behoeften: betere afstemming arbeids- en gezinsleven

5 5 Jobkwaliteit (1) Type van contracten: groot aandeel tijdelijke contracten Arbeidsduur: kleine deeltijdse jobs vooral bij categorie B-werknemers Lage lonen, vooral als gevolg van nadelige karakter van specifieke paritair comité

6 6 Jobkwaliteit (2) De ontplooiing doorheen het werk Zwaarte van sommige werkzaamheden Het gebrek aan contact met collega’s De symbolische inhoud van de jobs Tevredenheidsscore zegt niet alles… Vormingsmogelijkheden op de werkplek Geen eisen op het vlak van de kwaliteit van de opleidingen

7 7 Jobcreatie In termen van voltijds equivalente jobs Omzetting van “zwart” naar “wit” werk Verplaatsingseffecten

8 8 Maatschappelijke nut Welke gebruikers doen (kunnen…doen) er een beroep op? Financiering van deze noden uit sociale zekerheid Principe Te lage subsidies voor sommige dienstenchequeverstrekkers Koppeling van subsidies aan maatschappelijke doelstellingen?

9 9 Synthese Verschillende praktijken op vlak van jobkwaliteit ↕ Eenzelfde subsidiëring Springplank naar reguliere economie ↕ Kwaliteitsvolle banen Universele publieke dienstverlening ↕ Installatie van ‘markt’


Download ppt "De dienstencheques: springplank of valstrik voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid Seminarie Dinsdag 27 mei 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Verwante presentaties


Ads door Google