De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Verschillende genres komen in de 18 de eeuw opzetten… Classicistisch toneel Deugdzaamheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Verschillende genres komen in de 18 de eeuw opzetten… Classicistisch toneel Deugdzaamheid."— Transcript van de presentatie:

1

2 Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Verschillende genres komen in de 18 de eeuw opzetten… Classicistisch toneel Deugdzaamheid bevorderen Logisch en waarschijnlijk, beschaafd en fatsoenlijk Spectatoriale Tijdschriften Opinievormend en kennis verspreidend Naar Engels voorbeeld in Nederland: De Hollansche Spectator Kinderliteratuur Kinderen opvoeden; kinderen zelf leren nadenken Kinderen in de hoofdrol (ik- figuur), voor kinderen bedoeld (deugden etc.)

3 Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Imaginaire reisverhalen Maatschappijkritiek leveren Reis naar een denkbeeldig land. Spiegeling. Politiek. De roman Zelfbespiegeling, innerlijk leven en analyse van eigen gedrag. Veel aandacht voor psychologische verdieping van personages. Tegen zedelijk en moraal verval: de zedenroman (opvoedkundige adviezen) Vooral gericht op gevoelens: de sentimentele roman

4 De negentiende eeuw De historische context Nationalisme Imperialisme Na overheersing, streven naar eenwording. Leidde ook tot interesse in verleden van eigen volk en volkskarakter. Nationale Eenheid; vaderlandsliefde Europese landen streefden naar gebieds- en machtsuitbreiding in de koloniën. Economisch motief.

5 Grote groepen gaan anoniem op in massa Grote Steden Kapitalisme RIJK De negentiende eeuw De historische context De eeuw van de burgerij

6 Emancipatie op allerlei gebieden (geloof, feminisme) Geindustrialiseerde samenlevig met grote verstedelijking: individualisme door anonimiteit in stad Versterkt nationalisme in Nederland De negentiende eeuw De historische context Situatie in Nederland 1848: Onafhankelijkheid België Nieuwe grondwet van Thorbecke: Nederland wordt parlementaire democratie

7 De negentiende eeuw Cultuur en wetenschap Economie is bepalend voor het gehele leven. Kapitalisme vervreemdt de mens van zichzelf, anderen en zijn arbeid. Er is een tweedeling in de maatschappij: -Loonarbeiders (het proletariaat) -De bourgeoisie (het kapitaal) Het evenwicht tussen de twee groepen moest goed bewaakt blijven.

8 De negentiende eeuw Cultuur en wetenschap Comte: positivisme. Het feitelijke is dat wat men kan waarnemen of door experimenten bewijzen Friedrich Nietzsche: reageert op de crisis en de vervreemding. Alle zekerheden moeten vernietigd worden, pas dan kan de mens weer tot zichzelf komen. Waarheden zijn illusies waarvan mensen vergeten zijn dat het illusies zijn. De Uebermensch: een mens die volledig ontdaan is van conventies en gegeven waarden: een radicale afwending van alle bestaande waarden en omverwerping van alle vooroordelen  een niet van zichzelf vervreemd mens!

9 De negentiende eeuw Cultuur en wetenschap Wetenschap in de negentiende eeuw: geloof in vooruitgang.  vb. De evolutietheorie The Origins of the Species (1859) Vooruitgang op het gebied van biologie. Ook hier op zoek naar wetmatigheden.


Download ppt "Vervolg 18 de en 19 de eeuw 18 de eeuwse literaire ontwikkelingen Verschillende genres komen in de 18 de eeuw opzetten… Classicistisch toneel Deugdzaamheid."

Verwante presentaties


Ads door Google