De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden"— Transcript van de presentatie:

1 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
persbericht Werkproces 1.5 publieke relaties Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

2 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
aandachtspunten wat is mijn onderwerp wat is mijn doelstelling wie is mijn publiek/doelgroep welke opbouw gebruik ik In het kort moet je bij het schrijven van een persbericht rekening houden met het volgende: wat is mijn onderwerp, wat is mijn doelstelling, wie is mijn publiek/doelgroep, welk opbouw gebruik ik? Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

3 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
onderwerp Mogeljke onderwerpen Door middel van een persbericht wil de onderneming de klant op de hoogte stellen van wat in of met de onderneming gaat gebeuren. volgende week bestaat de onderneming vijfentwintig jaar na een grondige opknapbeurt vindt een heropening plaats de onderneming wordt door een nieuwe eigenaar overgenomen Door middel van een persbericht wil de onderneming de klant op de hoogte stellen van wat in of met de onderneming gaat gebeuren. Volgende week bestaat de onderneming vijfentwintig jaar. Na een grondige opknapbeurt vindt een heropening plaats. De onderneming wordt door een nieuwe eigenaar overgenomen. Aangezien het vaak moeilijk is om een journalist bereid te vinden een artikel te schrijven, is het handig om zelf een persbericht te schrijven en naar de redactie van het betreffende blad te sturen. Ook dan is het nog maar de vraag of het artikel wel geplaatst zal worden. Als je afspraken kunt maken over een gelijktijdige plaatsing van een advertentie, is het vaak een stuk eenvoudiger om een artikel geplaatst te krijgen. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

4 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
herkenbaarheid persbericht reclameboodschap advertentie infomercial advertorial Heel vaak staat boven deze artikelen tussen haakjes de volgende aanduiding: persbericht, reclameboodschap, advertentie, infomercial, advertorial. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

5 ADVERTORIAL

6 ADVERTORIAL

7 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
doelstelling Afhankelijk van je doelstelling kies je voor een de volgende tekstsoorten: persuasief informatief diverterend Met het schrijven van een persbericht heb je een bepaalde bedoeling. Afhankelijk van je doelstelling kies je voor een bepaalde tekstsoort. Uiteraard zijn hier mengvormen mogelijk. We spreken dan over een hoofddoel en een bijdoel. Tekstsoorten noemt men types teksten die gemeenschappelijke kenmerken vertonen wat vorm, inhoud en bedoeling betreft. Zo onderscheidt men informatieve of referentiële teksten, die een stand van zaken in de werkelijkheid weergeven (verslag, krantenbericht, wetenschappelijk of encyclopedisch artikel en dergelijke.) persuasieve teksten, die de toehoorder of lezer van iets willen overtuigen (reclameboodschap, pamflet, verzoekschrift en dergelijke.) betogende teksten, die een bepaald standpunt of een visie innemen en met argumenten onderbouwen (hoofdartikel, opiniestuk, recensie en dergelijke.) expressieve of emotieve teksten, die uitdrukken wat er in de spreker of schrijver omgaat (dagboek, liefdesbrief en dergelijke.) diverterende teksten, die de lezer of toehoorder willen verstrooien (cabaret, cursiefjes, Sinterklaasrijmpjes en dergelijke.) In feite moet deze indeling wat concrete teksten betreft worden genuanceerd. Een recensie bv. kan een referentieel gedeelte bevatten (de korte inhoud van het boek), een betogend gedeelte (de verantwoording van het oordeel) en zelfs een persuasief gedeelte (de aansporing om dit boek absoluut te lezen of te kopen). Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

8 Doelstelling persbericht
persuasieve tekst Doelstelling persbericht Overtuigen, motiveren, activeren van de lezers, waardoor ze worden gestimuleerd iets te gaan doen of te denken of net niet te gaan doen of te denken Persuasieve teksten (een advertentietekst, een verkoopbrief): als een schrijver voor deze tekstsoort kiest, wil hij je juist wel ergens van overtuigen. De schrijver neemt een duidelijk standpunt in en wil jou overhalen die mening te gaan delen. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

9 Doelstelling persbericht
informatieve tekst Doelstelling persbericht Informeren, voorlichten van de lezers over gebeurtenissen die van belang zijn. De schrijver moet zo objectief mogelijk te werk gaan en ervoor zorgen dat de lezers een goed beeld krijgen van de situatie Informatieve teksten (een nieuwsbericht, de tekst in een encyclopedie): hierin staan vooral feiten. Een onderwerp wordt in een informatieve tekst van alle kanten belicht, en de schrijver neemt geen standpunt in. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

10 Doelstelling persbericht
diverterende tekst Doelstelling persbericht Vermaken, ontspannen en aandacht trekken van de lezers, waardoor zij bereid zijn verder te lezen diverterende teksten, die de lezer of toehoorder willen verstrooien (cabaret, cursiefjes, Sinterklaasrijmpjes en dergelijke.) Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

11 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
publiek/doelgroep tot welke bevolkingsgroep behoren mijn klanten waar wonen ze wat is de leeftijdsopbouw hoe is de gezinssamenstelling enzovoort publiek/doelgroep In verband met je publiek (doelgroep) kun je voor jezelf een aantal vragen stellen. Bijvoorbeeld: Tot welke bevolkingsgroep behoren mijn klanten?” Waar wonen ze?” Wat is de leeftijdsopbouw?” Hoe is de gezinssamenstelling?” Enzovoort. Mogelijke vragen Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

12 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
opbouw persbericht aankondiging kop eerste alinea/introductie/lead rest van het bericht Het persbericht kun je op de volgende manier opbouwen: aankondiging in de aankondiging zorg je ervoor dat een aantal zaken niet vergeten wordt, zoals: de naam van de onderneming, de naam van de schrijver, plaats en datum, de vermelding PERSBERICHT. kop In de kop probeer je in één zin te vertellen wat in het artikel staat. Zorg dat de kop aandacht trekt, maar overdrijf niet. Gebruik dus geen kreten als “de beste, enig in zijn soort, enzovoort. Een kop mag niet langer zijn dan één regel. De lezer moet in één oogopslag kunnen zien waar het bericht over gaat. eerste alinea/introductie/lead De eerste alinea is van groot belang. Realiseer je namelijk dat jouw persbericht allereerst gelezen wordt door een journalist of redacteur. Deze beslist over plaatsing of geen plaatsing. Hij moet er dus zo snel mogelijk van overtuigd raken dat de rest van het verhaal ook de moeite waard is om te lezen en dus om te publiceren. De eerste alinea is een introductie en moet dus niet te lang zijn. Wel moeten in deze alinea de W-vragen en de H-vraag beantwoord worden. rest van het bericht Vermeld in de tweede alinea nogmaals kort en krachtig waarover het bericht gaat en ga er vervolgens verder op in. In de voorlaatste alinea kun je algemene informatie geven over jouw onderneming. Tenslotte geef je aan waar, hoe en bij wie informatie ingewonnen kan worden. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

13 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
TIPS een persbericht moet niet langer zijn dan één A-4 een persbericht is nieuws, geen reclameboodschap laat jouw eigen mening zoveel mogelijk achterwege; wel kun je de mening van deskundigen aanhalen nog enkele tips Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

14 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
TIPS maak eventueel gebruik van tussenkopjes schrijf in de actieve vorm; dus geen zinnen met worden en zullen wees voorzichtig met vakjargon let op spelling en grammatica nog enkele tips Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

15 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
TIPS probeer herhaling van woorden te voorkomen; zoek naar synoniemen let op je huisstijl; gebruik eigen briefpapier vermeld een telefoonnummer waarop je ook daadwerkelijk voor de redacteur/journalist bereikbaar bent foto’s en illustraties kunnen een tekst aantrekkelijker maken; zorg er wel voor dat ze functioneel zijn. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

16 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
valkuilen en tips Deze kun je downloaden van de website bij het werkproces: Externe relaties opbouwen en onderhouden Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

17 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
valkuil Bied niet aan te betalen voor plaatsing en/of beloof geen voordeeltje of korting. Omkopen werkt niet! Journalisten bepalen zelf of en wat er gepubliceerd wordt en niet de opsteller van het persbericht. Puur commerciële activiteiten van ondernemingen horen in advertenties thuis. Tip Stel jezelf steeds de vraag “wat is het nieuws en waarom is het belangrijk dat anderen dit weten?” Ga vervolgens zorgvuldig na welke media (krant, vakblad, huis-aan-huisblad, radio, tv-redactie) mogelijkerwijs interesse hebben in jouw bericht. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

18 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
2 valkuil Probeer niet volledig en uitputtend te zijn. Ervaring bij communicatiebureau Facet’N leert dat ondernemers en voorlichters hier de meeste moeite mee hebben. Tip Selecteer op hoofdlijnen. Houd het kort en zakelijk. Beperk de lengte van een persbericht tot één pagina A4. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

19 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
3 valkuil Bouw je persbericht niet op als een betoog door onder meer af te sluiten met het nieuws. Tip Begin je persbericht steeds met het nieuws. Beantwoord in de eerste alinea alle w-vragen en die ene h-vraag Tip Begin je persbericht steeds met het nieuws. Beantwoord in de eerste alinea alle w-vragen en die ene h-vraag: wie (de directie van Coca-Cola), wat (alle Coca-Cola Light producten van 2010), waar (in de hele Benelux), waarom (er bestaat ontploffingsgevaar), hoe (om elk gevaar uit te sluiten worden alle Coca-Colaflessen uit de winkelrekken gehaald. Alle klanten krijgen hun geld terug). Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

20 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
4 valkuil Je kunt zelf nog zo enthousiast zijn over je onderneming of artikel, maar sla jezelf niet op de borst met kreten als de grootste, beste of belangrijkste. Tip Formuleer zakelijk en concreet. Laat feiten voor zich spreken. Formuleer zakelijk en concreet. Laat feiten voor zich spreken. “Twintig procent van de honderd aangeschreven ondernemers gaf zich op voor de cursus klantgericht telefoneren. Dat is 10 procent hoger dan in 2009” en niet “het aantal aanmeldingen in 2010 was gestegen”. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

21 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
valkuil Heb niet de illusie dat jouw informatie uitputtend is en dat er dus geen vragen meer zijn. Tip Sluit je persbericht altijd af met de naam van degene die aanvullende informatie kan geven, inclusief telefoonnummer en -adres (ook buiten kantooruren!). En wees daadwerkelijk bereikbaar. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden

22 Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden
6 valkuil Verstuur jouw persbericht niet in luxe, glanzende mappen. Dit lijkt te veel op reclame en dat werkt averechts bij journalisten. Tip Gebruik speciaal gedrukt persberichtpapier of gebruik je eigen briefpapier met in vet en hoofdletters – PERSBERICHT – erboven. Zorg dat naam, adres en telefoonnummer niet ontbreken en eventueel het juiste doorkiesnummer vermeld staat. Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden


Download ppt "Werkproces 1.5 Externe relaties opbouwen en onderhouden"

Verwante presentaties


Ads door Google