De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy in de informatiesamenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy in de informatiesamenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Privacy in de informatiesamenleving
Basiscursus SWI Privacy in de informatiesamenleving

2 Literatuur Holvast e.a., Handboek privacy, H1-H2
Van der Starre: Privacy, een caleidoscoop van opvattingen Prins, Het spel en de knikkers Sciarone: Privacy en ondernemen

3 Privacy en andere juridische aangelegenheden
recht en territorium waarop recht geldig is maar wat is dat in cyberspace (porno op het web)??? informatievrijheid intellectueel eigendom privacy Meer dan alleen juridisch probleem

4 Privacy - enkele voorbeelden
bonus kaart, air miles, luchtfoto’s inkijkoperatie koppelen Studiefinanciering en belastingen clientenkaart gezondheidszorg DNA kaarten veiligheidsdiensten controle op

5 Wat is privacy? Recht om met rust te worden gelaten
Vrijheid om jezelf te zijn Recht om te bepalen wie informatie over je heeft Drie dimensies ruimtelijk privacy lichamelijke privacy informationele privacy

6 Privacy en ICT informationele en niet-informationele privacy worden door technologische ontwikkeling beïnvloed video systemen ongewenste post, telefoon,

7 Privacy = persoonsgegevens?
Nee, ook vrijheid om jezelf te zijn versus gedragssturing morele autonomie evaluatieve autonomie

8 Basiswaarden achter privacy
zelfstandigheid bewegingsvrijheid ongestoord leven vrij blijven van stigmatisering vrij blijven van manipulatie eigenwaarde gelijkheid integriteit autonomie

9 Is privacy belangrijk? Risico’s Afwegen tegen andere belangen?
uitsluiting en ondergraving van solidariteit ongewenste reclame Afwegen tegen andere belangen? Veiligheid Criminaliteit consumentenvoorlichting Vinden mensen het belangrijk?

10 Privacy & de moderne samenleving
intimiteit, anonimiteit, afzondering en terughoudendheid complexiteit samenleving voorzieningen leiden tot regels en tot informatiebehoefte Machtsongelijkheid individu en instituties terughoudendheid en ‘fatsoen’ grote instituties

11 Informatie en privacy er is altijd informatie geweest over mensen
technologische ontwikkeling geeft het echter een nieuwe dimensie waarneming opslag (we hoeven niets meer weg te gooien) bewerking (koppelingen) uitvoer (remote access) gebruik

12 Koppelen verificatie (naam-adres-woonplaats gegevens: sta je ergens al; waarom) koppelen (sta je ergens niet - verkeerd) profiling

13 Privacy en netwerk technologie
Moderne organisatievormen: groepwerk en stroomlijnen Centrale rol van netwerken (LAN, WAN, INTERNET) Over netwerken laat je sporen na

14 Privacy en ICT databanken en koppeling ervan
intelligente zoeksystemen / datamining groupware, social information systems & communityware groupware internet communicatiesystemen ( ) digitale bibliotheken recommender systemen personal digital assistants electronic commerce

15 Groupware en privacy Groupware: informatiesystemen voor coöperatieve uitvoering van taken Bevat veel gegevens over wie wat wanneer doet Gegevens over de ene gebruiker toegankelijk voor andere gebruikers

16 Gevaren voor privacy Ondoorzichtigheid (opslag)
je raakt de greep kwijt op waar info over je is. Gegevensvervuiling (invoer) onjuiste, verouderde of overbodige gegevens Gebruiksvervuiling (uitvoer) onterecht gebruik Gebruiksvervreemding gebruiken voor ‘opgerekte’ doelen

17 Privacy: een probleem als je niets fout doet dan hoef je niets te vrezen wat is fout? blijft dat altijd hetzelfde? recht op afwijkend gedrag anticiperend aanpassingsgedrag ? zelfbescherming (medische gegevens) betekenis verandert als wereld verandert (bv. ziektewet)

18 Privacy bescherming wetgeving (wet persoonsregistraties)
uitzonderingen afdwingbaarheid controle op naleving strengere regels? Bv.. verbieden om computer waarmee iemand werkt automatisch voor prestatiecontrole in te richten, Regels over personeelsinformatie systemen

19 WPR is verouderd door technologie
wpr = wet persoonsregistratie het zijn niet alleen meer databanken

20 Andere strategieën organisatorische maatregelen
geen informatiemonopolies; systeemscheiding technische belemmeringen David Chaum; technisch gesplitste systemen ipv integratie minder registreren? Betaal maar contant Gebruik stortingskaart i.p.v. giro professionele ethiek

21 Opdracht 6: Privacy Maak een samenvatting van het artikel van Corrine Prins Omschrijf alle belangrijke begrippen: welke definities hanteert de auteur Welke belangrijke begrippen worden gebruikt zonder dat een uitleg wordt gegeven? Weet u wat die betekenen? Wat is de argumentatie lijn? Wat zijn de conclusies? Geef uw eigen mening en beargumenteer deze. Inleveren donderdag 4 februari

22 Opdracht 7: Privacy en bankgegevens
Analyseer uw afschriften van uw giro of bankrekening van 1998. Over welke persoonskenmerken geven deze informatie? En wat leren ze u over uw gedrag? Hoeveel afschriften (over welke periode) moet u bestuderen om een maximaal beeld te krijgen van u en uw gedragingen? Inleveren donderdag 4 februari


Download ppt "Privacy in de informatiesamenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google