De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiscursus SWI Privacy in de informatiesamenleving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiscursus SWI Privacy in de informatiesamenleving."— Transcript van de presentatie:

1 Basiscursus SWI Privacy in de informatiesamenleving

2 Literatuur 4 Holvast e.a., Handboek privacy, H1-H2 4 Van der Starre: Privacy, een caleidoscoop van opvattingen 4 Prins, Het spel en de knikkers 4 Sciarone: Privacy en ondernemen

3 Privacy en andere juridische aangelegenheden 4 recht en territorium waarop recht geldig is –maar wat is dat in cyberspace (porno op het web)??? 4 informatievrijheid 4 intellectueel eigendom 4 privacy –Meer dan alleen juridisch probleem

4 Privacy - enkele voorbeelden 4 bonus kaart, air miles, luchtfoto’s 4 inkijkoperatie 4 koppelen Studiefinanciering en belastingen 4 clientenkaart gezondheidszorg 4 DNA kaarten 4 veiligheidsdiensten 4 controle op email

5 Wat is privacy? 4 Recht om met rust te worden gelaten 4 Vrijheid om jezelf te zijn 4 Recht om te bepalen wie informatie over je heeft 4 Drie dimensies –ruimtelijk privacy –lichamelijke privacy –informationele privacy

6 Privacy en ICT 4 informationele en niet- informationele privacy worden door technologische ontwikkeling beïnvloed –video systemen –ongewenste post, telefoon, email

7 Privacy = persoonsgegevens? 4 Nee, ook –vrijheid om jezelf te zijn versus gedragssturing –morele autonomie –evaluatieve autonomie

8 Basiswaarden achter privacy –zelfstandigheid –bewegingsvrijheid –ongestoord leven –vrij blijven van stigmatisering –vrij blijven van manipulatie –eigenwaarde –gelijkheid –integriteit –autonomie

9 Is privacy belangrijk? 4 Risico’s –uitsluiting en ondergraving van solidariteit –ongewenste reclame 4 Afwegen tegen andere belangen? –Veiligheid –Criminaliteit –consumentenvoorlichting 4 Vinden mensen het belangrijk?

10 Privacy & de moderne samenleving 4 intimiteit, anonimiteit, afzondering en terughoudendheid 4 complexiteit samenleving –voorzieningen leiden tot regels en tot informatiebehoefte 4 Machtsongelijkheid individu en instituties 4 terughoudendheid en ‘fatsoen’ grote instituties

11 Informatie en privacy 4 er is altijd informatie geweest over mensen 4 technologische ontwikkeling geeft het echter een nieuwe dimensie –waarneming –opslag (we hoeven niets meer weg te gooien) –bewerking (koppelingen) –uitvoer (remote access) –gebruik

12 Koppelen 4 verificatie (naam-adres- woonplaats gegevens: sta je ergens al; waarom) 4 koppelen (sta je ergens niet - verkeerd) 4 profiling

13 Privacy en netwerk technologie 4 Moderne organisatievormen: groepwerk en stroomlijnen 4 Centrale rol van netwerken (LAN, WAN, INTERNET) 4 Over netwerken laat je sporen na

14 Privacy en ICT 4 databanken en koppeling ervan 4 intelligente zoeksystemen / datamining 4 groupware, social information systems & communityware –groupware –internet –communicatiesystemen (email) –digitale bibliotheken –recommender systemen –personal digital assistants 4 electronic commerce

15 Groupware en privacy 4 Groupware: informatiesystemen voor coöperatieve uitvoering van taken 4 Bevat veel gegevens over wie wat wanneer doet 4 Gegevens over de ene gebruiker toegankelijk voor andere gebruikers

16 Gevaren voor privacy 4 Ondoorzichtigheid (opslag) –je raakt de greep kwijt op waar info over je is. 4 Gegevensvervuiling (invoer) –onjuiste, verouderde of overbodige gegevens 4 Gebruiksvervuiling (uitvoer) –onterecht gebruik 4 Gebruiksvervreemding –gebruiken voor ‘opgerekte’ doelen

17 Privacy: een probleem 4 als je niets fout doet dan hoef je niets te vrezen –wat is fout? –blijft dat altijd hetzelfde? 4 recht op afwijkend gedrag –anticiperend aanpassingsgedrag ? 4 zelfbescherming (medische gegevens) –betekenis verandert als wereld verandert (bv. ziektewet)

18 Privacy bescherming 4 wetgeving (wet persoonsregistraties) –uitzonderingen –afdwingbaarheid –controle op naleving 4 strengere regels? –Bv.. verbieden om computer waarmee iemand werkt automatisch voor prestatiecontrole in te richten, –Regels over personeelsinformatie systemen

19 WPR is verouderd door technologie 4 wpr = wet persoonsregistratie 4 het zijn niet alleen meer databanken

20 Andere strategieën 4 organisatorische maatregelen –geen informatiemonopolies; systeemscheiding 4 technische belemmeringen –David Chaum; technisch gesplitste systemen ipv integratie 4 minder registreren? –Betaal maar contant –Gebruik stortingskaart i.p.v. giro 4 professionele ethiek

21 Opdracht 6: Privacy 4 Maak een samenvatting van het artikel van Corrine Prins –Omschrijf alle belangrijke begrippen: welke definities hanteert de auteur –Welke belangrijke begrippen worden gebruikt zonder dat een uitleg wordt gegeven? Weet u wat die betekenen? –Wat is de argumentatie lijn? –Wat zijn de conclusies? –Geef uw eigen mening en beargumenteer deze. 4 Inleveren donderdag 4 februari

22 Opdracht 7: Privacy en bankgegevens 4 Analyseer uw afschriften van uw giro of bankrekening van 1998. –Over welke persoonskenmerken geven deze informatie? –En wat leren ze u over uw gedrag? –Hoeveel afschriften (over welke periode) moet u bestuderen om een maximaal beeld te krijgen van u en uw gedragingen? 4 Inleveren donderdag 4 februari


Download ppt "Basiscursus SWI Privacy in de informatiesamenleving."

Verwante presentaties


Ads door Google