De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen 2012-2013 gebruikersdag 21 juni 2012 Tony Heemskerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen 2012-2013 gebruikersdag 21 juni 2012 Tony Heemskerk."— Transcript van de presentatie:

1 Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen 2012-2013 N@Tschool! gebruikersdag 21 juni 2012 Tony Heemskerk

2 Agenda Terugblik Directe Toegang 2011/12 – Doel – Ervaringen – Evaluatie Vooruitblik 2012/13 – Behoud van uitgangspunten – Verbetering implementatie in techniek, organisatie, processen en ondersteuning

3 Kleine enquete Wie is elo coördinator op school Wie is docent? Wie is schoolleider? Wie is op de school coördinator Directe Toegang? Wie is geabonneerd op onze nieuwsbrief? NB Gegevens van de website en nieuwsbrief geef ik aan het eind van de presentatie

4 Directe Toegang 2011/12 Uitgangspunt: Digitaal lesmateriaal maakt de lessen beter èn leuker Maar dan moet de toegang wel goed geregeld zijn Dat kan door een goede samenwerking tussen twee distributeurs en drie uitgeverijen De identiteit van de leerling binnen de school is de bron De school kiest de wijze van toegang tot digitaal De leerling kan met één gebruikersnaam en wachtwoord de digitale leermiddelen van de aangesloten uitgevers gebruiken. Wie nog codes wil gebruiken bieden we digitale codes: geen zoekgeraakte stickers/vouchers De praktijk bleek weerbarstig…

5 Ervaringen 2011/12 (klanttevredenheidsonderzoek Idee achter Directe Toegang is goed ontvangen – “Onder water” activering van licenties – Gebruik door middel van single sign-on – Distributie van activeringscodes via downloadplatform in plaats van vouchers of stickers Maar ook problemen – Koppelschermen bij scholen met een ELO in combinatie met een extern boekenfonds – Tekort aan tegoed – Late communicatie – Aanloopproblemen bij begin schooljaar – Consequenties voor scholen niet altijd goed ingeschat: Inrichten van de ELO door scholen Activering met codes dmv downloadplatform – Analyse en oplossing problemen door het grote aantal gebruiksscenario’s

6 Ervaringen 2012/13 Toch vindt 60% van de respondenten op tevredenheidsonderzoek Directe Toegang een verbetering Respondenten willen doorgaan met Directe Toegang Voorop moet staan bij verbeteringen van Directe Toegang dat het onderwijsproces ongehinderd doorgang vindt Samenwerking met ELO’s is geïntensiveerd (linkjesservices, matching gebruikersgegevens, communicatie) Er is een klankbordgroep van scholen geformeerd om wensen door te spreken en oplossingen te toetsen

7 Belangrijkste verbeteringen in 2012/13 (I) 1.Centrale registratie –Alle scholen in beeld, ook scholen die boekhandelsportaal en activeringscodes via downloadplatform gebruiken –Verschillen binnen een schoollocatie in beeld –Controle op contactpersonen en uitleverkeuze 2.Servicetegoeden –Geen tekort meer: als uw school een bestelling heeft op een EAN dan krijgt elke leerling van die school toegang –Geen koppelschermen meer –Bij overschrijding bestelling, later administratieve afwikkeling 3.Docententoegang –SSO vanuit schoolportaal op leerlingmateriaal –Toegang tot docentenmateriaal is uitgeverafhankelijk

8 Belangrijkste verbeteringen in 2012/13 (II) 4.Inrichten van de ELO –ELO leveranciers verbeteren hun service voor inrichten van de ELO, obv bestellingen of vakkenpakket informatie –Prematch besteller en gebruiker (nb niet voorwaardelijk aan toegang) voor EBF ivm gepersonaliseerde linkjes 5.Communicatie –Tijdig –Beter (afgestemd met ELO’s en vertegenwoordigers scholen) –Directe Toegang voorziet de geregistreerde coördinator van informatie voor docenten en leerlingen 6.Support –Verbeterde hulp voorbereidende fase –Scholen beter in beeld door centrale registratie –Centraal meldingen systeem –Verbeterde afspraken over eigenaarschap

9 Wat vragen wij aan u? 1.Voorbereiding –Aanwijzen van een coördinator Directe Toegang –Centrale registratie gegevens en controle op koppelingen –Inrichting van de ELO 2.Gebruik –Interne communicatie: docenten en leerlingen –Bij problemen, zo specifiek mogelijke beschrijving

10 Volg ons op www.directetoegang.nl

11 Voorbeeldpagina Vraag en Antwoord

12 U vindt er informatie over de ondersteuning

13 ….en de contactgegevens

14 En meldt u aan voor de nieuwsbrief

15 www.directetoegang.nl En meldt u zich aan voor de nieuwsbrief!


Download ppt "Directe Toegang tot Digitale Leermiddelen 2012-2013 gebruikersdag 21 juni 2012 Tony Heemskerk."

Verwante presentaties


Ads door Google