De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deeg HJ et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation of myelofibrosis. Blood 2003,102,3912 IMF- clonale ziekte van beenmergstamcel - 15-20%

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deeg HJ et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation of myelofibrosis. Blood 2003,102,3912 IMF- clonale ziekte van beenmergstamcel - 15-20%"— Transcript van de presentatie:

1 Deeg HJ et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation of myelofibrosis. Blood 2003,102,3912 IMF- clonale ziekte van beenmergstamcel - 15-20% PV, 10% ET - BM - fibrose reactief proces (~ TGFβ ) prognose slecht bij- anemie - WBC laag of sterk verhoogd - trombocytopenie - toename % circulerende blasten - hepatomegalie - chromosomale afwijkingen - leeftijd >60 jaar - gewichtsverlies

2 IMF : Prognostische score Dupriez Dupriez BM et al. Blood 1996, 88, 1013 ( analyse 195 pt met IMF ) –Hb < 6,4 mmol/l –WBC 30x10 9 /l –score 0med overleving 93 mnd –score 1 26 –score 2 13 –afw. karyotype, m.n. bij score 0 neg. 112 mnd pos. 50 correleert met evolutie naar AML

3 Deeg et al : Patiëntenkarakteristieken 56 patiënten 1980 -2002 ( 53 pt. na 1994) verwezen wegens pancytopenie of leukemische transformatie (5; 1 CML) spent phase PV / ET (15) 10 - 66 jr, med 43 jr geslacht 28 M / 28 V IMF sinds 3 - 312 mnd, med 33 mnd ; splenectomie 20 Dupriez score goed (0)25 matig (1)17 ernstig (2)13 trombocyten < 100x10 9 /l15

4 Deeg et al : Patiëntenkarakteristieken (2) graad van fibrose vlg Guardiola et al, 1999 (Sultan, 1991) mild, graad 121 intermed., graad 217 ernstig, graad 318 afwijkend karyotype22/50 –i.e. +8 (5), -20 of 20q- (3), 7q- (1), 13q- (1), translocaties (5), numerieke en structurele afw. (7) voorbehandelinggeen / transfusie19 / 20 HU / andere cytost.14 / 2 IFN / EPO 8 / 4 anagrelide 5 corticosteroïden 4

5 Deeg et al : Behandeling 12 TBI met cyclofosfamide of busulfan 44 busulfan - cyclofosfamide, 39 aangepaste dosis busulfan 31 HLA-identieke familiedonor 5 HLA-niet-identieke familiedonor 14 HLA-gematchte onverwante donor 6 HLA-mismatched onverwante donor 20 ontvangers CMV+ 36 CMV-, waarvan 6 donoren CMV+ 33 beenmerg-Tx 23 perifere-stamcel-Tx

6 Deeg et al : resultaten : engraftment 53 pt granulo’s > 0,5x10 9 /l 17 d splenectomie 24 d geen splenectomie 40 pt trombo’s > ?x10 9 /l, resp. 16 en 24 d HLA-identieke sib31/31 HLA-niet-identieke sib 4/5 unrelated 18/20 –waarvan 3 herstel ontvangercellen na 26 - 86 mnd –dus 6/25 niet-HLA-identieke donoren mislukken allen BM als SC-bron mogelijke relatie met CMV+

7 Deeg et al : resultaten : bijwerkingen GVHD acuut gr II - IV38/56 (68%) gr III - IV12/56 (21%) –geen verschil familiedonor vs niet-verwante donor GVHD chronisch31/54 (59%) waarvan 28 uitgebreid, 16/36 continue immuunsuppressie mortaliteit20 pt, waarvan 8 in eerste 100 dagen –2 progressieve ziekte –3 GVHD –5 pneumonie /pneumonitis –8 infecties (schimmel, virus)

8 Deeg et al : resultaten : overleving 36 overlevers na 0,5 - 11,6 jr (med. 2,8 jr) –waarvan 2 na graft failure (1 retransplatatie, 1 IFN) gunstig- BuCy vs TBI - trombo’s > 100 - Dupriez score 1 vs 2 vs 3 - normaal karyotype vs clonale afw. - milde fibrose vs intermediair vs ernstig - trend voor jong vs oud geen relatie met type donor, bron van SC, excess blasten in circulatie, splenectomie of duur van de ziekte 30/49 BM-biopsieën na 6 mnd zonder of minimale fibrose 18/27 normale miltgrootte

9 Deeg et al : resultaten : discussie SCT mogelijk curatief als rescue-therapie en bij onbehandelde patiënten met gunstige prognose (Dupriez) prognose ~ Dupriez (= Hb en WBC) trombo’s graad van fibrose (niet buiten Tx) karyotypenormaal 6/31 failure abnormaal 11/19 (m.n. +8 en 12q-) BuCy > TBI maar BuCy bij meer recente Tx, lagere Dupriez score –? niet-myeloablatieve Tx (Devine SM et al, 2002) ? PSCT > BMT

10 Deeg et al : resultaten : discussie (2) SCT is potentieel curatief tot 60 jaar resultaten MUD vergelijkbaar met HLA-identieke sib beenmergfibrose op zich geen reden voor failure tijdstip van Tx vóór ernstige fibrose diepe cytopenie clonale cytogenetische afwijkingen (?) opm. zelfs bij clonale afw. +/- 50% succes zelfs effectief na mislukken andere therapieën meeste kans bij patiënten met gunstige prognose


Download ppt "Deeg HJ et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation of myelofibrosis. Blood 2003,102,3912 IMF- clonale ziekte van beenmergstamcel - 15-20%"

Verwante presentaties


Ads door Google