De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dia 1 Productencatalogus: technische sessie Samen beter informeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dia 1 Productencatalogus: technische sessie Samen beter informeren."— Transcript van de presentatie:

1 dia 1 Productencatalogus: technische sessie Samen beter informeren

2 dia 2

3 dia 3 IPDC = Interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus Overzicht van de overheidsdienstverlening Betere informatieverlening. En up to date Overneembaar Flexibel. Wijzigbaar. Bruikbaar. Begrijpbaar Lokale besturen, provinciebesturen, Vlaamse overheid

4 dia 4 Aanbod

5 dia 5 Bestaande productcatalogi

6 dia 6

7 dia 7

8 dia 8

9 dia 9 Generiek Overnemen –IPDC levert generieke informatie Voor zover die centraal aangemaakt kan worden Afnemers vullen verder aan –Uitgebreide informatie voor sterk gestructureerde producten Sterk bepaald door regelgeving Weinig verschillen Vb. Identiteitskaarten, rijbewijs, leefloon, milieuvergunning, … –Beperkte informatie voor weinig gestructureerde producten Veel vrijheid binnen regelgevend kader Veel verschillen Producten op basis van specifieke lokale of provinciale initiatieven

10 dia 10 Overal Linken –Naar algemene informatie Concept wegwijsinformatie Aparte linken (veld website) én linken in tekst –Naar meer gedetailleerde informatie bij lokale besturen Burger, ondernemer, organisatie moet steeds naar meest gedetailleerd informatie kunnen doorklikken Beheerd door de afnemer!!! (plicht)

11 dia 11 Globale architectuur

12 dia 12 Globale architectuur

13 dia 13 Timing Project –Informatiestructuur: eind mei 2011 –IPDC-Beheerloket: voorlopige versie: december 2011 –IPDC-beheerloket versie 1: na pilootfase, 2012 Dienstverlening –Wisselwerking –Aanbod Volgende infosessie: –Lokale besturen: 24 november –ICT-leveranciers en webbouwers: 24 november 4

14 dia 14 Mogelijkheden voor integratie Wat? –Enkel de fiche –Taxonomie (voorgedefinieerd / eigen)

15 dia 15 Mogelijkheden voor integratie Notificaties via RSS –Krijg notificaties welke fiches gewijzigd zijn In een feedreader In uw webbrower E-mail clients –Ad hoc ophalen van producten (copy/paste) Automatische koppeling via webservice: –RESTful –Pull Zoek wijzigingen Haal product op

16 dia 16 Configuratie: IPDC-beheerloket

17 dia 17 Webservice – overzicht functies Synchronisatie –Zoekproducten –Geefproduct Ondersteunende structuur –Geef taxonomie –Geef clusters

18 dia 18 Webservice – zoek producten

19 dia 19 Webservice – geef product

20 dia 20 Webservice – geef taxonomie

21 dia 21 Webservice – geef clusters

22 dia 22 Webservice – foutafhandeling

23 dia 23 IPDC: per entiteit Standaard: –Per gemeente/stad één website Maar: –Website stad – website OCMW –Aparte thematische websites  IPDC er op voorzien –Gescheiden interface (en webservice) –Gescheiden toegangs- en gebruikersbeheer

24 dia 24 Integratiescenario’s Hoe lokaal verwerken van de fiche? Bouwvergunning Inleiding Voorwaarden Procedure Voorwaarden en details van de gemeente Bouwvergunning Inleiding Voorwaarden Procedure Details gemeente Bouwvergunning Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding Voorwaarden Voorwaarden Voorwaarden Procedure Procedure Procedure Procedure Procedure Hoe nadien update verwerken? Bouwvergunning Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding Voorwaarden Voorwaarden Voorwaarden Procedure Procedure Procedure Procedure Procedure

25 dia 25 Integratiescenario’s Wie heeft reeds een productencataloog –Ervaring met automatische updates Alternatieven? –Knippen en plakken (notificaties via RSS) –Automatisch Modulair schrijven CMS

26 dia 26 Kenbaar maken van het aanbod bv. Vlaamse Infolijn, Federale Overheid Burger wordt doorverwezen naar de informatie op de site van zijn lokaal bestuur. Hoe kenbaar maken? -Gestandaardiseerde url’s: “pad + PID + naam” www.mijngemeente.be/producten/12345+rijbewijs -Manueel: “deep-link”


Download ppt "Dia 1 Productencatalogus: technische sessie Samen beter informeren."

Verwante presentaties


Ads door Google