De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sofie Loyens Stagecoördinator

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sofie Loyens Stagecoördinator"— Transcript van de presentatie:

1 Sofie Loyens Stagecoördinator
Stage lopen: Hoe, wat, waar en wanneer? Stagevoorlichting voor 3e jaars Sofie Loyens Stagecoördinator

2 Boodschap van algemeen nut
Check je studentenmail! Optie “(re)set forward ” Log in met & wachtwoord) Vul bij “doorsturen naar” het andere adres in Kies rechts de optie “toevoegen” Klik beneden op “verwerken”

3 Vandaag Stage-informatie Soorten stages Wanneer welke stage?
Praktijkstage (waar, begeleiding, beoordeling, enz…) BAPD-NIP GZ stage (voor Klinisch en KK&J)

4 Stage-informatie Blok 4.5 op PsyWeb: ALLE info!
Info over het blok (coördinatie, voorlichting, etc.) Stagehandleiding Onderzoek- en Praktijkstage (oz-voorstel,intervisie) Afstuderen (to do list, diploma-uitreiking) Formulieren (stageovereenkomst, aanmelding, beoordelingsformulieren) Stagedatabase met alle stageplekken FAQ, upload, forum en nieuws

5 GZ-vooropleidingseisen
Onderzoek Praktijk 12 ects (336u – 8.5w) 20 ects (560u-14w) 32 ects (896u-22.5w) BAPD-NIP (A&O-K-KK&J-School) “Vrije” stage GZ-vooropleidingseisen (520u -13w) (K-KK&J, niet School) intern extern

6 Soorten stages Onderzoekstage van 32 ECTS (± 22.5 week) en geen praktijkstage Onderzoekstage van 20 ECTS (± 14 weken) en praktijkstage van 12 ECTS (± 8.5 week) Gecombineerde onderzoeks- en praktijkstage, met onderzoeksdeel van minimaal 20 ECTS (± 14 weken) 4. Onderzoekstage van 20 ECTS (± 14 weken), en GZ-praktijkstage van 19 ECTS (± 13 weken) Samengevat!

7 Wanneer welke stage? Onderzoeksstage: in vierde jaar
- Stagevoorlichting september of oktober 2012 - Stageperiode: vanaf blok 4.5 fulltime (of later) - Inganseis: minimaal 4 van de 6 richtingspecifieke blokken (3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2 en 4.3) gehaald - Start op z’n vroegst: na uitslag 4.1 voor maximaal dagen per week (zware combi!) Praktijkstage: Voorbereiding vanaf NU!

8 Praktijkstage Praktijkstage is tenminste 12 ECTS (8.5 week)
Geen vereiste voor afstuderen, wel ideale ervaring A&O, Schoolpsychologie + K en KK&J: mogelijkheid behalen BAPD-NIP (Basis Aantekening Psycho Diagnostiek van het Nederlands Instituut voor Psychologen) K + KK&J: mogelijkheid om aan GZ-eisen te voldoen met praktijkstage van 19 ECTS (Bij uitloop: restitutie collegegeld overige maanden) 8

9 Praktijkstage II Let op: “Instellingstarief” → indien je alle ECTS binnen hebt, MOET je afstuderen Denk dus goed na over p-stage, want na een 32 ECTS oz-stage wordt p-stage erg duur Begin op tijd te zoeken, indien in jan 2013 nog geen p-stage, kies voor 32 ECTS oz-stage Hoogte instellingstarief afhankelijk van aantal factoren, zie EUR-website: Better safe than sorry: kies dan voor een werkervaringsplek en beperk je uitloop! 9

10 Ingangseisen praktijkstage
Toegelaten zijn tot de Master en dus ALLE practica uit de Bachelorfase afgesloten hebben met een voldoende Als je in aanmerking denkt te komen voor uitzondering op deze ingangseis, dit schriftelijk ( of post) kenbaar maken aan de examencommissie. 10

11 Hoe vind ik een prakijkstage?
Via Stagedatabase (blok 4.5 PsyWeb) Zowel praktijkstage als gecombineerde stage. Let op: Bij een gecombineerde stage moet je ook voldoen aan de ingangseisen van een onderzoeksstage. Zelf: spreek je contacten aan! - Check vereisten praktijkstageinstelling op PsyWeb - Goedkeuring nodig van stagecommissielid vóór aanmelding, contacteer stagecommissielid Je bent zelf verantwoordelijk, begin op tijd 11

12 Aanmelding praktijkstage
Aanmeldingsformulier: Via PsyWeb, blok Formulieren (linkerkolom) Uiterlijk 4 weken voor aanvang stage (stagecoördinator zoekt begeleider & check ingangseisen) Let op: Indien te laat, risico ongeldige stage! Bij aanmelding ontvang je een met nuttige informatie + stagebrief; afgeven aan stage-instelling

13 Overeenkomst praktijkstage
Overeenkomst is NIET hetzelfde als aanmelding Vóór aanvang praktijkstage Belangrijk bij praktijkstage Eigen verantwoordelijkheid Géén twee verschillende contracten (óf EUR, óf ander) In tweevoud in groene brievenbus bij Onderwijsbureau  1 exemplaar kan je na bericht bij het Onderwijsbureau ophalen

14 Beoordeling praktijkstage
Werkplan (inleveren binnen 3 weken na aanvang stage) Stageverslag (inleveren binnen 4 weken na einde stage) Beoordelingsformulier instelling (door begeleider stageplek) Eindoordeel instituutsbegeleider Daarnaast voor Klinisch, KK&J en schoolpsychologie: Twee intervisiebijeenkomsten Je wordt automatisch ingedeeld na aanmelding via PsyWeb, dus géén aanmelding, géén officiële stage Je ontvangt mailtje van onderwijsbureau met data intervisie Intervisie heeft voorrang op stage-activiteiten 14

15 Buitenlandse praktijkstages
Met name voor onderzoeksstages (Want bij praktijkstage: geen BAPD, geen GZ, intervisie missen) Nog in kinderschoenen i.t.t. keuzeonderwijs Via contacten van docenten van het instituut Véél regelen en veel zelf regelen Maar leuk en leerzaam en subsidies mogelijk Engelstalige stageovereenkomst en beoordelingsformulieren op PsyWeb

16 BAPD-NIP 200 uur psychodiagnostische werkzaamheden onder begeleiding van een erkend supervisor Tests afnemen, scoren, verslaglegging, terugkoppeling resultaten, etc. Supervisie door supervisor (minimaal 20 uur individueel) en ondertekening verklaring Schriftelijk verslag drie casussen (zie casusbeschrijving op PsyWeb) Aantal vakken en practica gehaald hebben (zie PsyWeb) Aftekening door erkend supervisor op stageplek of docent-supervisor van het instituut Indien alles tijdig ok, BAPD NIP verklaring bij diploma Alles afronden vóór afstuderen

17 GZ-vooropleidingseisen
Vooropleidingseisen van de GZ-opleiding: - Gevolgde vakkenpakket - GZ-stage - 3 casussen (bijv. BAPD-NIP) Curriculum klinische goedgekeurd Schoolpsychologen: géén GZ, wel postdoctorale opleiding tot schoolpsycholoog

18 GZ-Stage Stage van 520 uur Minimaal 20% (104 uur) besteden aan behandeling Overige 80% aan diagnostiek en indicatie Let op: voor behalen BAPD-NIP 200 uur aan diagnostiek Behandelstage is mogelijk, daarbij minimaal 20% diagnostiek en 80% behandeling (geen BAPD-NIP mogelijk) Zelf verantwoordelijk voor aantal uren! Niet alleen meekijken, minimaal 60% actief klinisch werk Zie Psyweb voor wat valt onder diagnostiek, indicatiestelling en behandeling Zelf gevonden GZ-stage moet ook goedgekeurd worden! Aan ALLE GZ-vooropleidingseisen kan je ook NA Master nog voldoen Kom met problemen op tijd bij instbgl! 18

19 Als het niet zo vlot loopt als verhoopt…
Trek op tijd aan de bel bij: 1) instellingsbegeleider 2) instituutsbegeleider 3) stagecoördinator (monitort zelf) Cursus EUR “Uitstelgedrag aanpakken” en scriptiegroep Bij uitloop: opnieuw inschrijven en collegeld betalen indien niet klaar voor 31 augustus 2013 - anders kan praktijkstage niet afgetekend worden (ook al volg je geen vakken meer, wel begeleiding) - achteraf restitutie gedeelte collegegeld

20 Regeling langstudeerders
Momenteel: Je mag 1 jaar langer over je Ba doen en 1 jaar over je Master Indien langer: euro boete bovenop het reguliere collegegeld Beperk dus je uitloop!

21 Sollicitatietips Schrijf geen algemene brieven!
Helaas geen sollicitatietraining meer Neem de slides van de sollicitatietraining door Niet algemeen: waarom ben jij juits geschikt voor deze stage: motivatie voor organisatie, functie en geschiktheid LABEUR = Loopbaan en adviescentrum van de EUR.

22 Contact met stagecoördinator
Lees eerst de heldere stagehandleiding op PsyWeb en bekijk “veelgestelde vragen” Langskomen op kamer T13-44 op maandag en donderdag, voor “langere vragen” op afspraak

23 Tot slot… Vragen ???


Download ppt "Sofie Loyens Stagecoördinator"

Verwante presentaties


Ads door Google