De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Clinic 2012 Wat de huisarts van de nieuwe dialyseafdeling moet weten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Clinic 2012 Wat de huisarts van de nieuwe dialyseafdeling moet weten."— Transcript van de presentatie:

1 Clinic 2012 Wat de huisarts van de nieuwe dialyseafdeling moet weten.
Een blik op de toekomst en Dialyse op maat. 21 november 2012

2 Programma Ontwikkeling van de dialyse Pieter Pauw Ziekenhuis – Gelderse Vallei Nieuwste ontwikkelingen Dialysegebied Acute problemen bij de dialysepatiënt voor de huisarts Toekomstplannen Verbouw Rondleiding op de nieuwe Dialyse

3 Dialyseafdeling Gelderse Vallei 1970 – 2010
40 jaar 10 April 2010

4 Pieter Pauw Ziekenhuis Gelderse Vallei locatie Wageningen

5 In de Kelder van PPZ

6 Dialyseafdeling PPZ Wageningen

7 CAPD start PPZ 1984

8 APD Modern B.v.: 5 x 1600 ml dialysaat wisselingen gedurende de nacht
Home Choice Sleep Safe B.v.: 5 x 1600 ml dialysaat wisselingen gedurende de nacht

9 2000 Gelderse Vallei Ede

10

11 Nieuwste ontwikkelingen Dialysegebied
HDF online: betere klaring van middle molecules Kwaliteitsparameters Buttonhole BCM (Body Composition Monitor) Peritonitis Savety Score

12 HDF online Reversed Osmosis zelf je Dialyse-en Substitutievloeistof maken.

13 Kwaliteitsparameters
Indicatoren en registraties dialyse 2009 2009 kwartaal 1e 2e 3e 4e opmerkingen A Renine gegevens B Visitatiegegevens aantal stations 17 aantal chronische HD 74 75 73 aantal HDF plaatsen 12 aantal patienten op HDF 11 13 15 aantal acute HD totaal cum 67 145 aantal acute HD bij chronisch ptn - aantal acute HD bij niet chron ptn aantal HD buiten dialyseafdeling, cum. 25 aantal CVVH cum. nvt aantal patienten thuisdialyse 2 3 aantal nachtdialyse patienten 7 6 aantal HD-patienten op transpl lijst 9 8 aantal HD-patienten op transpl lijst > 70 jaar aantal PD-patienten op transpl lijst aantal thuisdialyse pat op transpl. lijst 1 aantal transplantaties onder controle 61 aantal familietransplantaties, cum. Verschoor 2/6 aantal living-non-related transplantaties, cum. van Hal 13/1, Smilde 21/7 aantal post-mortale transplantaties, cum. 4 5 Nersesjan 25/1, Schaap 7/1, Heebink 7/1, Hopman 17/6 Wallet 25/9 aantal predialysepatienten 90 111 aantal predialysepatienten < 70 jaar 39 45 aantal predialysepatienten met klaring < 15 29 aantal getransplanteerde predialysepatientenm cum. van Hal aantal predialysepatienten op transpl lijst aantal HD-patienten met Epo 71 72 C Prestatie indicatoren medisch (populatie) Calcium-fosfaatprodukt 3,2 3,3 3,1 calcium-fosfaatprodukt aantal patienten > 4,5 PTH gemiddeld 25,6 20,2 17,1 aantal PTH < 6 aantal PTH >18 37 35 aantal HD patienten zonder EPO HB, aantal onder de 6,8 mmol/l 30 24 32 HB gemiddeld 7,1 6,9 Ferritine, aantal onder de 100 ug/l 10 21 Ferritine, aantal boven de 500 ug/l 20 23 18 Aluminium spiegel, aantal boven 30 ug/l KT/V, aantal onder de 1,2 per dialyse KT/V, aantal norm>1,2 51 63 52 aantal patienten met SGA onder de 5 nPCR gemiddeld 1,1 1,0 RR systolisch 140 143 135 RR diastolisch 70 66 D Vaattoegang Cimino Cracz Goretex/PTFE incl. 1 buikshunt Beenshunt Tijdelijke catheters Permanente catheters E Peritoneaaldialyse zie registratie t/m mei aantal PD patienten aantal PD maanden per peritonitis 10,4 13,9 totaal aantal peritonitiden cum. aantal peritonitiden met staph. Aureus aantal patiënten van PD naar HD cum. aantal PD-patienten zonder Epo F Serologie Hep B vacc. aantal anti-HBs titer onder de 10 Hep B, aantal niet gevaccineerd de Graaf, Huynh (antistoffen zichzelf), den Hartog, Top aantal Hep B patienten Smilde, Witterland aantal Hep C patienten aantal HIV patienten G Waterbehandeling Geleiding RO filter 1 onder de 3,0 mS firma ingescakeld voor reperatie, produktiewater is goed Geleiding RO filter 2 onder de 3,0 mS 0,9 0,5 percentage kweken onder de 100 kve /ml tappunt 6 100 100% percentages endotoxines < 0,06 (P3 en P6) H Verpleegkundig aantal actieve dialysepatienten geregistreerd van Eck, Tran aantal actieve dialysepatienten percentage geactualiseerde verpleegplannen I Monitoring management produktiecijfers zie registratie produktie dialyse budget overschrijding van formatie dialyseverpleegkundige fte zonder cursisten 24,1 formatie dialyseverpleegkundige fte met cursisten 28,8 percentage ziekteverzuim aantal cursisten 2,2 VA en AA scholingsuren gemiddeld per medewerker accreditatiepunten: laag, voldoende, goed percentage jaargesprekken registratie MIP en foutmelding cum reanimatietraining 2009getoetst aantal jaarlijkse bespreking HD patienten cum. Kwaliteitsparameters

14 Button hole technique

15 Body Composition Monitor
Integraal Impedantiemeten Meting totaal lichaamswater. Beter inschatten van het Streefgewicht.

16 Peritonitis Savety Score
PD veiligheidsscorelijst lijst Totaalscore: Acties: Peritonitis Savety Score Verzamellijst laag score matig hoog Q-Life < 37 1 37-41 2 42-57 3 Therapietrouw / compliance Medicatie 1-2 4 Wisselprocedure CAPD APD <14 <20 14-15 20-23 16 24 5 Katheterpoort verzorging <4 4-5 6 Hygiëne <6 6-7 8 Kennis 8-10 Bij score niet veilig MDO bespreking / overname door thuiszorg Bij score matig veilig Hertrainen en verbeteren binnen 3 maanden, indien geen verbetering stoppen Bij score veilig Situatie goed en veilig om door te gaan

17 Acute problemen bij dialyse patiënt
Dialyse gerelateerd: Dyspneu: Overvulling. Buikpijn : (C)APD-Peritonitis

18 Dyspneu bij Dialysepatiënt
Overvulling Inschatting van drooggewicht zgn streefgewicht (SG). Wat zijn de pitfalls: Bij sluipend afvallen: SG gehandhaafd, waardoor relatieve overvulling Incompliance van de patiënt Zoutgebruik van de patiënt.

19 Overvulling Dialysepatiënt
Diagnostiek: Anamnese: conform Decompensatio Cordis. Prikkelhoest bij liggen. Enkel oedeem Hoesten en dyspneu Blank sputum Orthopneu Dialyse meestal 2 of meer dagen geleden. Gewicht > 3 kg boven SG

20 Overvulling Dialysepatiënt
Lich. Onderzoek: Zoals bij Decomp. Cordis c.q. Asthma Cardiale. CVD verhoogd Crepiteren Enkeloedeem Orthopneu Tachypneu Hypertensie

21 Behandeling Overvulling
Bij restdiurese kan hoog gedoseerd b.v. 500 mg p.o of 200 mg i.v. lisdiureticum effect hebben. Bij geen restdiurese is een diureticum zinloos. R/ Ultrafiltratie via dialyse. Dienstdoende Arts-assistent/Internist  dienstdoende nefroloog dienstdoende dialyseverpleegkundige. Ultrafiltratie = vochtonttrekking b.v ml.

22 Acute buikpijn/PD-Peritonitis
Symptomen: Peritonitis maar minder heftig dan b.v. bij perforatie Percussiepijn en palpatiepijn Kan in korte tijd ontstaan b.v. 1 uur na laatste inloop. Stille buik (kan) Misselijkheid braken. Vervoerspijn. Troebele peritoneaalvloeistof.

23 Oorzaken (C) APD peritonitis
Contaminatie tijdens de wissel. Tunnelinfectie (langs de catheter) Intra-abdominaal infect (diverticulitis, salpingitis)

24 PD-peritonitis Behandeling:
Patiënt belt i.p. eerst met dialyseverpleegkundige. Indien patiënt H.A. belt: Melden via de dienstdoende Arts-assistent/Internist nefroloog dialyse verpleegkundige Patiënt insturen naar SEH voor de Dialyseafdeling. (weekend) Spoed Leuco’s en Kweek. Gram. Indien Leuco’s > 0.1 start Antibiotica i.p. Verder o.g.v. kweek.

25 Medicatie Dialysepatiënt
Aanpassing dosering. Informatie (via Patiënt) naar dialyse Dialyse-gerelateerde medicatie b.v. EPO, Multivitamine geen recept voor thuisapotheek. Iedere patiënt heeft medicatieoverzicht. Frequente controles noodzakelijk. Vergoedingen kwesties: NaBic; Polidocanolcrême; Algeldratum e.d. Tijdstippen van innemen Fosfaatbinders. Baxter: niet alles past er in.

26 De Dialyse-Toekomst Om de dag dialyse Flexibele aansluittijden
Nachtdialyse 4 x of zelfs 6 x per week Thuisdialyse dag/nacht/variabel/dialyse VDA (Verpleegkundig Dialyse Assistent) Mobiele Dialyse (AWAK) Automated Wearable Artificial Kidney

27

28 Maatwerk NVDG goed gekeurd Jan Theo Albert Jens Marieke Albert & Jens

29 Verbouw Ede 1 -> Ede 2 Foto’s 2e ringleiding (7 x 24 h)
Slaapmogelijkheden nachtdialyse Zelfredzaamheid v.d. dialysepat en actieve dialyse Voeding Aansluiting

30 RO installatie in de kelder

31 Verwijderen sloop materialen.

32 Het nieuwe dialyse-raamwerk.

33 Opbouw van de nieuwe Dialyse afdeling

34 Tijdelijk onderkomen patiënten op afdeling A3.

35 Bahama’s te Ede

36

37

38

39

40

41 Dream Team

42

43 Rondleiding dialyseafdeling
Groepjes van 3 a 4 begeleid door 1 nefroloog en 1 dialyseverpleegkundige. Max 15 min tijd.


Download ppt "Clinic 2012 Wat de huisarts van de nieuwe dialyseafdeling moet weten."

Verwante presentaties


Ads door Google