De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 4 Hart en Vaten Hart, hartgeleidingssysteem, hartfrequentie, bloedvaten, lymfe, anemie, milt ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 4 Hart en Vaten Hart, hartgeleidingssysteem, hartfrequentie, bloedvaten, lymfe, anemie, milt ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011."— Transcript van de presentatie:

1

2 Les 4 Hart en Vaten Hart, hartgeleidingssysteem, hartfrequentie, bloedvaten, lymfe, anemie, milt ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011

3 2 Lymfe Lymfatische systeem is stelsel naast bloedvatstelsel wat circa 10% van de weefselvloeistof afvoert bestaat uit: –lymfevaten –lymfeklieren of lymfeknopen van belang voor: metastasering –bijvoorbeeld metastasering lymfeknoop en daardoor okseltoilet bij mammaecarcinoom (borstkanker)

4 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 3 Rol lymfatisch systeem in de afweer filteren en vernietigen corpus aliëna en micro-organismen productie van antistoffen fagocytose van allerlei lichaamsvreemde stoffen lymfeklieren gezwollen bij infectie

5 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 4 Thymus Thymus of zwezerik –is deel lymfatisch systeem –maakt bepaald soort lymfocyten Ligging: links en rechts van de luchtpijp bovenaan het hart Functie: voorloper productie lymfo’s, verder nog onduidelijk

6 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 5 A = Thymus bij een pasgeborene B = Kind circa 2 jaar C = Volwassene 1 = thymus 2 = hart Wordt kleiner als je geslachtsrijp wordt??? 1 2 A B C

7 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 6 Anemie = bloedarmoede tekort aan hemoglobine Oorzaken: –Chronisch bloedverlies –tekort bouwstoffen zoals ijzer zwangerschapsanemie foliumzuur (alcoholisten) vitamine B12 = pernicieuze anemie onvoldoende functioneren beenmerg, vergiftiging versterkte afbraak ery’s

8 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 7 Milt Lien of milt is de helft van het lymfatisch stelsel maar zit in het bloedvatstelsel ligt aan de linkerkant, net onder de ribben aan de achterkant. Functie: –fagocytose lichaamsvreemde stoffen –afbreek ery’s, beetje leuko’s en trombo’s –vorming antilichamen sepsis (rotting) –afbraak hemoglobine (ijzer en billirubine)

9 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 8 Ligging van het hart Kegelvormig, hol, gespierd orgaan. Ca. 10 cm lang en omvang vuist

10 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 9 Hart interne verdeling 2 holle spieren, de atriumspier en de ventrikelspier, gescheiden door anulus fibrosus. Er zijn 4 gedeelten, twee atria (boezems) en twee ventrikels (kamers). Atrium en ventrikelspier zijn gescheiden door een septum. Beide atria door een bindweefseltussenschot. De ventrikels worden gescheiden door hartspierweefsel.

11 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 10 Weefselopbouw hart Endocard (endo =binnen) endotheel + dun laagje bindweefsel, binnenste laag Myocard (myo = spier) hartspier Epicard (epi = op of boven) binnenstevlies van het hartzakje = bindweefsellaag) hartbekleding, Pericard (peri = om, rondom) buitenvlies ook wel hartzakje genoemd Atria (boezems), ventrikels (kamers) Kleppen LG blz. 94

12 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 11 Bouw van de hartwand

13 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 12 Bouw van het hart schema

14 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 13 Bloedvoorziening hart linker en rechter kransslagader, de coronaire arteriën eerste zijtakken in de aorta eindarteriën coronairtak klep Coronair arteriën ontspringen in de aorta Zuurstofrijk bloed Zuurstofarm bloed krans- slagader krans- ader

15 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 14 Coronairvat ingang

16 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 15 LG fig. 6.3, blz. 94 1 aortaboog 2 v. cava superior 3 aortakleppen 4 tricuspidaalklep 5 v. cava inferior 6 Li a. pulmonalis 7 truncus pulmonalis 8 pulmonaalkleppen 9 bindweefsel van de annulus fibrosus 10 bicuspidaalklep Annuli fibrosi cordis

17 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 16 Kleppen, bindweefselvliezen In anulus fibrosus 4 openingen, 2 openingen voor de verbinding tussen atria en ventrikels, en 2 openingen voor de verbinding tussen ventrikels en lichaamsslagaders. Atrioventriculaireklep tussen rechteratrium en ventrikel is een drieslippige bindweefselklep en heet tricuspidaalklep. Atrioventriculaireklep tussen linkeratrium en ventrikel is een tweeslippige bindweefselklep en heet bicuspidaalklep of mitraalklep. Pulmonaalklep tussen rechter ventrikel en longslagader is halvemaanvormig. Aortaklep tussen linker ventrikel en aorta eveneens halvemaanvormig

18 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 17 Bouw van het hart; kleppen A a. pulmonalis aorta Li atrium pulmonaalklep aortaklep re. atrium ventrikel septum A A = anulus fibrosus Functie = stevigheid en isolatie

19 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 18 Grote en kleine circulatie Schematisch, bekijk de genoemde gebieden -hoofd -arm -longen -lever -poortader (vena portae) -darm -nier -been

20 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 19 Hartvaten Kleine bloedomloop: RV => arteria pulmonalis (zuurstof arme arterie) => longen => Vena pulmonalis (zuurstofrijk/gemengd vanuit longen) => LA Grote bloedsomloop: => LV => Aorta (grote lichaamsslagader dus naar lichaam) => Vena cava inferior/superior (holle ader, bloed vanuit het lichaam) => RA

21 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 20 Hart en de vaten

22 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 21 Bouw van het hart; vaten bicuspidaal klep = AV-klep v.v. pulmonalis a. pulmonalis Li ventrikel aortaklep vena cava superior vena cava inferior tricuspidaal klep =AV-klep pulmonaalklep Re atrium Li atrium Re ventrikel arcus aortae aorta

23 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 Harttonen, hartwerking Eerste doffe harttoon: aanspanningstoon van de hartmusculatuur, en sluiten AV-kleppen tweede harttoon (kortere en heldere): sluiten van de kleppen (aorta en a. pulmonalis) Diastole = ontspanningsfase (vullingfase) Systole = contractiefase Hartminuutvolume = HMV = cardiac output, norm:4-24 liter/minuut

24 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 23 1 nervus vagus (-) 2 nn accelerantes (+) 3 AV-knoop 4 sinusknoop 5 bundel van His 6 bundeltakken 7 vezeltjes van Purkinje LG fig. 6.7, blz. 98 Prikkels van het hart

25 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 24 Geleidingssysteem voortgeleiding elektrische stroom cellen prikkelgeleidingsweefsel (LG fig. 6.7, blz. 98) –Sinusknoop –atrioventriculaire knoop (av-knoop) (vertraging 0,1 sec) –Bundel van His –Purkinje vezels

26 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 25 boezems atria kamers ventrikels 1 2 3 Hart is ontspannen. Atria en ventrikels stromen vol Atria trekken samen, Beetje bloed nog naar ventrikels Ventrikels trekken samen, bloed uit hart gepompt

27 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 26 Hartcyclus: Hartcyclus: 1 diastole van het hele hart AV-kleppen open, arteriële kleppen dicht Druk in de aders hoger dan de druk in het hart => bloed stroomt het hart in Sinus knoop geeft prikkel af

28 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 27 Hartcyclus Hartcyclus 2 atrium systole Gevolgen – de druk in het atrium stijgt door contractie, hierdoor wordt er bloed in de ventrikels gepompt –hoe ouder hoe stijver de wand van de ventrikels (er komt minder bloed in tijdens de diastole) –de atriumcontractie kan dan tot 30% van het EDV (eind diastolisch volume) aan ventrikel geven

29 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 28 Hartcyclus Hartcyclus 3 isovolumetrische contractiefase van het ventrikel De prikkel is de AV-knoop en de Bundel van His gepasseerd en verspreidt zich nu zeer snel via de vezels van Purkinje over de ventrikels die als één geheel contraheren

30 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 29 Hartcyclus Hartcyclus 3 isovolumetrische contractiefase van het ventrikel Aanspanning met gelijkblijvend volume AV-kleppen sluiten Arteriële kleppen zijn nog dicht

31 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 30 Hartcyclus Hartcyclus 4 ventrikel systole Ejectiefase 4 –Arteriële kleppen open –60-80 ml/ 0,2 sec.= slagvolume in rust –Uitstroom bloed naar lichaam en longen

32 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 31 Hartcyclus Hartcyclus 4 ventrikelsystole Isovolumetrische relaxatiefase –Arteriële kleppen dicht –AV-kleppen zijn nog dicht

33 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 32 Hartcyclus Hartcyclus 1 diastole Passieve vulling –AV-kleppen open –ventrikels vullen zich snel (rapid filling phase)

34 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 33 Begrippen Hart Minuut Volume: HMV Cardiac Output, CO –hartfrequentie x slagvolume –4 - 5 l/min in rust tot 24 - 30 l/min bij actie of inspanning

35 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 34 Problemen werking hart Bloedvoorziening via de coronairvaten (hartinfarct en angina pectoris) Klepgebreken Insufficiëntie of stenose Ritmestoornissen Extra systole, atriumfibrilleren, ventrikelfibrilleren Defibrilleren

36 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 35 Registratie van de elektrische activiteit van het hart. P-top = atriummyocard PQ-segment = vertraging AV-knoop QRS ventrikelmyocard Q = bundeltakken R = Purkinje vezels S = prikkeling tot aan annulus fibrosus ST-segment = wegebben prikkel ventrikel T-top = rust ventrikelmyocard LG fig. 6.11, blz 102

37 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 36 Mens wordt geregeerd door FFF Fright (bang worden) Fight (vechten) Flight (vluchten) Dus: nervus vagus = parasympathisch => vertraagd nn accelerantes = sympathisch => versnelling LG fig. 6.6, blz. 97 Beïnvloeding sinusritme

38 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 37 Regulatie van de hartfrequentie hersenen hypothalamus nervus accerantes = zenuwbanen die het hart stimuleren sinusknoop, waar de zenuwen stimuleren of remmen regelcentrum voor de hartslag in de medulla oblongata van het verlengde merg nervus vagus, zenuwbanen die het hart remmen, dus langzamer laten kloppen

39 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 38 Stijging hartfrequentie Bij arbeid of inspanning, tot effectief circa 170 per minuut Bij koorts ongeveer 10 slagen per graad, veroorzaakt door de toegenomen vraag stijging basaal metabolisme Adrenaline, bevordert de werking van het hart, cardiotonisch

40 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 39 Arteriën en venen Aorta, arcus aortae (lichaam) en vena cava inferior/superior Art. pulmonalis (long) en venae pulmonalis Art. carotis communis (hersenen) en vena jugularis interna Art. subclavia (arm) -> art vertebralis (hersenen) Art. gastrica (maag) en vena gastrica Art hepaticae (lever) en vena hepaticae, vena portae Art. lienalis (milt) en vena lienalis Art. iliaca (heup / darmbeen) en vena iliaca Art. femoralis (bovenbeen) en vena femoralis Art. renalis (nier) en venae renalis

41 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 40 1 vena cava superior 2 Re long 3 art pulmonalis 4 lever 5 vena portae (poortader) 6 vena cava inferior 7 capillairen darmen 8 capillairen milt 9 capillairen maag 10 Li art renalis (nier) 11 vena pulmonalis 12 aorta / aortaboog 13 Re en Li art/vena jugularis (hoofd) 14 Re art/vena subclavia (arm) 15 Li art/vena subclavia 16 Re art/vena femoralis (been) 17 Li art/vena femoralis 18 Re vena renalis 13 14 15 12 1617 7 8 10 18 9 11 1 2 3 4 5 6

42 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - ©Matthieu Berenbroek, 2000-200741 Stellingen De windketelfunctie past meer bij de grote arteriën dan bij de arteriolen en is van belang voor een constante stroming Het transport van water vanuit de capillairen naar het interstitium verloopt middels osmose. De regulatie van de bloeddoorstroming van de weefsels wordt bepaald door een aantal factoren. –De vaatweerstand is één van deze factoren. Zowel arteriën als venen bevatten kleppen. Resorptie vindt voornamelijk plaats middels osmose De samenstelling van lymfevloeistof is gelijk aan plasma.

43 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - ©Matthieu Berenbroek, 2000-200742 De stroming van lymfe is een passief proces. Het ventrikelseptum van het hart is dikker dan het atriumseptum van het hart. De grote bloedsomloop verwerkt per minuut meer bloed dan de kleine bloedsomloop. De coronair arteriën voorzien de hartspier van bloed. –Dit gebeurt meer tijdens de diastolische fase dan tijdens de systolische fase van de hartactie. Stellingen

44 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - ©Matthieu Berenbroek, 2000-200743 Tijdens de atriumsystole zijn de atrio- ventriculaire kleppen gesloten. De eerste harttoon wordt veroorzaakt door het opengaan van de atrio-ventriculaire kleppen. Het pericard is van essentieel belang voor de cardiac output. De AV-knoop geeft de atriale prikkels onmiddellijk door naar de bundel van His. Stellingen


Download ppt "Les 4 Hart en Vaten Hart, hartgeleidingssysteem, hartfrequentie, bloedvaten, lymfe, anemie, milt ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google