De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 12 Vragen n.a.v. Lessen deel 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 12 Vragen n.a.v. Lessen deel 1"— Transcript van de presentatie:

1 Les 12 Vragen n.a.v. Lessen deel 1
Vragen n.a.v. de eerste 11 lesavonden, met herhaling van de belangrijkste zaken Matthieu Berenbroek ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010

2 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010
Vraagje Verschil tussen serum en antibiotica? Serum: Bloedplasma zonder fibrinogeen Antiserum = engelse antidote puur antistoffen tegen specifieke giftige stof (in dier 'gekweekt' door de giftige stof toe te dienen)-->toediening rechtstreeks in bloed, werkt heel direct en snel Antibiotica: organische/chemische stoffen om bactieriën te doden/groei te belemmeren--> toediening via spijsvertering: langzamere opname in systeem Vraag blijft: die giftige stof: wat moet ik me daarbij voorstellen: geen levend iets zoals virus of bacterie maar meer zoiets als kwik of zware metalen? ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010

3 Infrastructuur menselijk lichaam
ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

4 Anabolisme en katabolisme
Anabolisme = bouwstofwisseling = constructieve metabolisme = opbouwende fase stofwisselingsproces, waarin gecompliceerde stoffen uit eenvoudige worden gevormd (groei) Katabolisme = energiestofwisseling = destructief metabolisme = fase stofwisseling waarin samengestelde verbindingen uiteen vallen waarbij de voor het organisme benodigde energie vrijkomt ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek, 4

5 ANZN 1e leerjaar - Les 01 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 14
Homeostase Homeostaseis dat evenwicht tussen intern en extern millieu? ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

6 ANZN 1e leerjaar - Les 01 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011 - 39
Intracellulair: veel K, weinig Na Extracellulair: weinig K, veel Na Door diffusie verplaatsing Na en K Cel K Na Bloed Door actief transport probeert de cel: K terug te zuigen Na eruit te gooien Cel K Na Bloed Dit kost energie (glucose = suiker), heet Na/K pomp 1 celmembraan 2 pomp (schematisch) ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

7 ANZN 1e leerjaar - Les 03 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011
Bloedplasma eiwitten ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

8 ANZN 1e leerjaar - Les 03 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011
Plasma eiwitten Gemaakt en afgebroken in lever albumine = bepaald voornamelijk de colloid osmotische waarde van het bloed globulinen = transportfunctie van suikers, vetten, ijzer, vitaminen en hormonen. + antilichamen, verder antihemofilieglobuline en protrombinen fibrinogeen = bloedstolling voedselreserve ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

9 ANZN 1e leerjaar - Les 5 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011
9

10 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011
de formule H+ enz Koolstofdioxidetransport Voor het merendeel via bicarbonaat (HCO3-) H+ + HCO3-  H2CO3  H2O + CO2 CO2  H+ Veel CO2 geeft veel H+ dus lage pH ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011

11 Windketel- functie aorta
LG fig. 6.20 blz. 114 Windketel- functie aorta ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

12 Specifieke immuniteit
Actieve natuurlijke immuniteit doorgemaakte infectieziekte Passieve natuurlijke immuniteit antistoffen van de moeder Actieve kunstmatige immuniteit vaccinatie Passieve kunstmatige immuniteit antiserum ANZN 1e leerjaar - Les ©Matthieu Berenbroek,

13 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010
Vraagje * Immuniteit tegen griep bestaat eigenlijk niet omdat het griepvirus zich telkens muteert. Betekend dat dan ook dat een zgn. griepinjectie elk jaar anders is van samenstelling omdat het griepvirus anders is dan voorgaand jaar? Ja, helemaal correct, behalve als virus nauwelijks muteert. Is zo'n griepprik altijd gebaseerd op Humorale Immuniteit?    ja, antistoffen aanmaak ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010

14 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010
Vraagje * Uitwisseling van stoffen in intercellulair en intracellulair vind uitsluitend plaats door diffusie en Osmose., nee, zie hieronder * Osmose tussen bloedvat en intercellulair dmv. Albumine/eiwitten (?) en osmose tussen intercellulair en intracellulair dmv. NaCl/zouten(?) Eerste deel juist, tweede deel onjuist. Van intercellulair naar cel = diffusie en Na/Cl pomp Oedeem is uitsluitend intercellulair, nee ook intracellulair, verhouding ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010

15 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010
Vraagje Waarom is diffusie bij warm water  beter dan bij koud water ? Omdat de chemische reactie dan sneller gaan, dus ook verdeling over de ruimte (energie is groter) ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010

16 Ontlediging van de maag
Vloeibare voedsel (water, koffie) verlaat de maag binnen enkele minuten, ook al is de maag gevuld, soort gootje in de maag maagmond (cardia) sluit na elke hap pylorus (maagportier) is een krachtige circulaire sluitspier die reflectoir geregeld wordt via de pylorusreflex pylorusreflex reageert op zuurgraad van de duodenum twaalfvingerige darm ANZN 1e leerjaar - Les ©Matthieu Berenbroek,

17 Lactase breekt suiker af?
Lac= melk Uitgang ase = enzym Uitgang -ose = stof Lactase breekt lactose af Het enzym lactase breekt het lactose (melksuiker) af ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011

18 ANZN 1e leerjaar - Les 8 - ©Matthieu Berenbroek, 2000-2011
lever gal poortader darm galzure zouten resorptie 95% faeces galzure zouten e n t r o h p a i s c k g l enterohepatische kringloop cyclus waarbij stoffen via resorptie in de darmen via het bloed (poortader = vena portae) naar de lever gaan, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden Slechts klein gedeelte wordt uitgescheiden zie ook figuur 3.29 blz. 96, Basti. LG, fig a, blz. 188 ANZN 1e leerjaar - Les ©Matthieu Berenbroek,

19 ANZN 1e leerjaar - Les 8 - ©Matthieu Berenbroek, 2000-2011
Van erytrocyt tot uitscheiding via zowel de nier als de darm ANZN 1e leerjaar - Les ©Matthieu Berenbroek,

20 Relatie ADH en osmotische waarde
sterke vochtopname diurese lage osmotische waarde remming minder ADH osmosensoren hypothalamus/hypofyse diurese osmotische waarde meer ADH hoge osmotische waarde stimulatie/activering sterk vochtverlies ANZN 1e leerjaar - Les ©Matthieu Berenbroek,

21 Transport lymfe? Intrinsic factor
Hoe wordt het transport in het lymfevatenstelsel gereguleerd? Gaat dat op dezelfde wijze als het bloedvatenstelsel? Dus met spier- hart en adempomp, kleppen in de vaten etc.? Ja. Intrinsic factor wordt aangemaakt in de maag, bestaat dat dan ook, zoals de galzouten, uit enzymen of is het zelfs maar één enzym? Zo nee, waaruit dan wel? ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011

22 ANZN 1e leerjaar - Les 01 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011
Fagocytose = opnemen door insluiting Capillairwand Leukocyt Bacteriën Actief of passief ? Diapedese Leukocyten via diapedese met behulp van fagocytose opruimen bacteriën ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

23 ANZN 1e leerjaar - Les 04 - © Matthieu Berenbroek, 2000-2011
Prikkels van het hart 1 nervus vagus (-) 2 nn accelerantes (+) 3 AV-knoop 4 sinusknoop 5 bundel van His 6 bundeltakken 7 vezeltjes van Purkinje ANZN 1e leerjaar - Les © Matthieu Berenbroek,

24 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011
Diffusie 1 2 3 NaCl 20 ST 2 ST NaCl 20 ST 2 ST NaCl 11 ST 1 Indien de zoutdeeltjes(ionen) de doorlaatbare membraan passeren 2 dan het NaCl (keukenzout) zich gelijkmatig over de bak verdelen over de hele bak 3 er gelijke concentraties Li en Re bestaan Theezetten: de bruine kleurstof verdeelt zich gelijkmatig over de gehele pot ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011

25 Osmose is diffusie van het oplosmiddel
NaCl 2 ST NaCl 20 ST 1 2 3 NaCl 20 ST 2 ST NaCl 20 ST 2 ST 1 de scheidingswand is niet permeabel (doorlaatbaar) voor zout. Er kan geen diffusie optreden maar wel druk van het zout (NaCl) 2 zuigkracht van het zout trekt water aan, water van Re => Li 3 er ontstaat evenwicht tussen waterdruk hoge kolom en zuigkracht van het zout Osmose is diffusie van het oplosmiddel ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011

26 Bouw van het hart; kleppen
Kleppen van boven gezien slippen aorta open pulmonaal klep a. pulmonalis Li atrium A pulmonaalklep aortaklep aortaklep mitralisklep re. atrium A slippen A gesloten tricuspidaal- klep open ventrikel septum klepspiertjes A = anulus fibrosus ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - Dia ©Matthieu Berenbroek, 2011

27 Uitwisseling stoffen Veneus Arterieel LG, fig. 6.26, blz. 124
C.O.D.=25 mm Hg C.O.D.= 25 mm Hg RR=15 mm Hg RR= 35 mm Hg COD = aanzuigkracht v.d. grote moleculen, dus eiwitten (albumine) Bloeddruk: verval van arterieel naar veneus Transport: capillair interstitium LG, fig. 6.26, blz. 124 Transport: interstitium capillair ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - Dia ©Matthieu Berenbroek, 2011

28 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011
Hart wat links ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2011

29 ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010
Tot slot… Ik zeg maar zo, als je examens van Bill Gates kunt halen moeten tentamens van Matthieu Berenbroek toch ook te doen zijn ANZN 1e leerjaar - Les 12 (Vragen Deel 1) - ©Matthieu Berenbroek, 2010


Download ppt "Les 12 Vragen n.a.v. Lessen deel 1"

Verwante presentaties


Ads door Google