De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek van de informatica in het secundair onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek van de informatica in het secundair onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek van de informatica in het secundair onderwijs
Katrien Eyckmans, Greet Hex, Annemie Van Hoeymissen

2 Situatie in het onderwijs vandaag
Leerplan In de stageschool Interesse bij de leerlingen Interesse bij de leerkrachten

3 Leerplan Minstens 3 lesuren
Behandelen van maatschappelijke en ethische aspecten => Zowel voor ASO, KSO als TSO verplicht Vbn Invloed van databanken Respect opbrengen voor de persoonlijke levenssfeer Alert zijn voor ontwikkelingen Minstens 3 lesuren

4 Leerplan Dit zijn leerplandoelstellingen  Gebaseerd op de eindtermen
gevolg: Ze MOETEN dus bereikt worden Is dat wel altijd zo ?????

5 Situatie in het onderwijs vandaag
Leerplan In de stageschool Interesse bij de leerlingen Interesse bij de leerkrachten

6 In de stagescholen Vooral behandeld in het derde jaar
Verschillende reacties: Bijna geen aandacht Behandelen via problemen in de actualiteit Artikels bijhouden Vooral behandeld in het derde jaar

7 Situatie in het onderwijs vandaag
Leerplan In de stageschool Interesse bij de leerlingen Interesse bij de leerkrachten

8 Interesse bij de leerlingen
Leerplan: meestal een beperkte belangstelling => vertrekken vanuit actualiteit Leerplan: beperkt abstractievermogen => niet te grote en te complexe problemen behandelen

9 Interesse bij de leerlingen
Vaak niet bewust van straffen voorbeeld Cool en kick Beschouwen enkel het gebied in verband met Internet

10 Situatie in het onderwijs vandaag
Leerplan In de stageschool Interesse bij de leerlingen Interesse bij de leerkrachten

11 Interesse bij de leerkrachten
Boeiend MAAR tijdsgebrek Te gespecialiseerd Sommigen: reeds mee bezig Vb. Paridaens => Over het algemeen vrij positief

12 Waar en wanneer? Tweede en het derde middelbaar Vierde jaar: Te jong
Toch interesse: enkel behandelen van actuele thema’s Vakken: godsdienst of informatica Informatica: leerplan Godsdienst: lerarenopleiding Vierde jaar: Ouder, gevoeliger voor ethische kwesties Vertrekken van laag niveau Veel illustreren met voorbeelden

13 Waar en wanneer? Vijfde en het zesde jaar: Informatica: zeker
Godsdienst: behandelen van ethische problemen Hierin kaderen

14 Het elfde gebod Bruikbaar in het secundair onderwijs
Aanpassingen aan het niveau van de leerlingen Verschillende onderwerpen komen aan bod. minder diep op ingaan Actualiseren: Welke elementen zijn ‘hot’ als ik mijn les geef? Gebruik van onderwijsbijlage Aanpassen aan het niveau van de leerlingen Oppassen: zelf grenzen trekken

15 Voorbeeldles Uitwerken van een spel Bedoeld als algemene inleiding
= een eerste kennismaking met informatica – ethiek Best begeleiding door twee leerkrachten Iedere leerling: verkennen van de deeldomeinen + nadenken over invloed op eigen leven

16 Verschillende hoofdstukken
Inleiding Goed om een les aan te vangen Eenvoudig formuleren Vragen: Laten nadenken over gevolgen voor oudere en arme mensen Laten nadenken over de band informatica en leger Wat is informatica voor jou? Zeker niet te lang en te moeilijk maken !!!

17 Gegevensbanken en privacy
Erg boeiend voor de leerlingen Vertrekken vanuit vbn in verband met het dagelijkse leven Begintaak: ga gedurende één week na waar gegevens over jou worden geregistreerd Zeker niet te gedetailleerd behandelen Vragen: Wat betekent privacy voor jou? Laten nadenken over het recht om te liegen Samen met lln onderzoeken wat met hun informatie op het Internet gebeurt.

18 Privacy op het Internet
Vrij moeilijk hoofdstuk: enkel bij oudere leerlingen Vorige hoofdstuk eerst behandelen Versleutelen van informatie: niet te gedetailleerd Vragen: Ervaringen? ICT, software en auteursrecht Zelf veel mee bezig? Vertrekken vanuit enquête Werken met krantenartikels Niet te technisch werken: vb. Free Software Foundation…

19 ICT, werk en maatschappij
Computermisdaad Oppassen: niet te technisch worden Zeer interessant voor de leerlingen Werken vanuit concrete voorbeelden Vragen: Hacken: goed of slecht Waar kan je informatie vinden over virussen? Werken met een eindtaak ICT, werk en maatschappij Niet te uitgebreid behandelen Werken met een discussie rond één thema: De schooldirecteur mag je e – mails lezen. E – mails van terroristen mogen gelezen worden. Computers van het bedrijf mogen ook voor privé – doeleinden worden gebruikt.

20 Computers in de fout Beperkt behandelen
Vertrekken vanuit zelfgevonden voorbeelden

21 Besluit Uitdaging Niet overdrijven Actualiseren
Vertrekken vanuit eigen leefwereld


Download ppt "Ethiek van de informatica in het secundair onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google