De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politiek model easton van dichterbij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politiek model easton van dichterbij"— Transcript van de presentatie:

1 Politiek model easton van dichterbij
Input en Participatie Politiek model easton van dichterbij

2 Input en participatie EASTON Vorige hoofdstukken: omgeving bestudeerd
NU: input en outputzijde onderzoeken Wat is de bijdrage van burgers aan het systeem? Mensen doen beroep op politiek om iets te verwezenlijken. eisen steun (aan politiek regime/ autoriteiten) (problemen laten oplossen) (systeem bevestigen)

3 Input en participatie WITHINPUTS: actoren binnen politiek systeem (parlementairen, ambtenaren, ministers) stellen zelf eisen of geven steun. Participatie is het nieuwe modewoord voor democratische cultuur: leerlingenparticipatie, ouderparticipatie, culturele participatie, media participatie, politieke participatie…? Belgische politiek staat garant voor: discussie, ruzie, verwijten, (loze) beloften  weinig zicht op een veelal gesloten systeem TOCH: iedereen ‘participeert’.

4 Input en participatie In elke sociale structuur waarin de mens zich bevindt, zij het de school, het werk, de gemeente,… moet er worden ‘geparticipeerd’ om een actieve rol te spelen in de eigen ontwikkeling. 4 Vormen van participatie: Sociale of maatschappelijke participatie Economische participatie Culturele participatie Politieke participatie

5 Input en participatie Sociale participatie:
Onderwijssysteem, OCMW, ziekenfonds, … Economische participatie: Arbeider, bediende, producent, consument, … Culturele participatie: Musea, theater, tentoonstellingen, … Poltieke participatie: conventioneel of onconventioneel

6 Input en participatie Vlaamse jongeren niet apolitiek maar toch verliezen veel grote partijen hun achterban. Het vertrouwen in politiek over het algemeen lijkt ver zoek omdat de kloof tussen politiek en burger groter wordt. Verklaring hiervoor te vinden in verschil tussen conventionele en onconventionele participatie. Inspraak, demonstratie, petities, … partijpolitiek

7 Input en participatie CONVENTIONELE PARTICIPATIE
(=partijpolitieke participatie) Terugloop in het lidmaatschap van politieke partijen. Gaat maar om enkele honderdduizenden. Reden voor terugloop? Individualisering Secularisatie Drang naar midden Massamedia en meer informatiebronnen Opkomst belangenorganisaties en pressiegroepen

8 Input en participatie Individualisering:
Minder behoefte hebben ergens bij te horen Secularisatie: Grote verhalen en grote tegenstellingen verdwijnen. Politiek komt los van ideologie. Drang naar midden: Voor post-materiële kwesties speelt tegenstelling links- rechts niet zo’n grote rol meer. Massamedia: Politieke partij is niet langer belangrijkste bron van informatie. Belangenorganisaties: Antiglobalisten, Greenpeace, ngo’s, staan los van politieke partijen.

9 Input en participatie ONCONVENTIONELE PARTICIPATIE
(= directe politieke participatie) Interesse in directe participatie neemt toe bij alle generaties. Niet zozeer vermindering in politieke interesse maar wel een verschuiving Reacties op poltiek gebeuren Kritiek op het beleid Vb. Witte Mars, bezetten Lappersfortbos, Bite Back, opiniestukken

10 Input en participatie Voorbeeldfragmenten Lappersfortbos
BAM Tracé in Antwerpen ALF tegen pels Greenpeace whale wars (hamburg) Pussy Riot and Femen De manier waarop we politiek actief zijn hangt samen met de mogelijkheden binnen de samenleving: Communicatie tussen jongeren en beleid gaat vooral via moderne media Een engagementscultuur

11 Input en participatie Onconventionele en directe politieke participatie wordt vaak geleid door drukkingsgroepen en of belangenorganisaties. verdedigen van belangen Blijvend karakter Meer dan één specifiek doel Professionele organisatie Altijd algemeen belang …? Vb. vakbonden, Kom op tegen Kanker, …

12 Input en participatie Een andere vorm van onconventionele participatie is het oprichten van actiegroepen. Voor bepaalde tijd Voor bepaald belang Specifieke acties en doelen Proberen zoveel mogelijk druk uit te oefenen Organisatie is minder uitgewerkt vb. hongerstakingen van asielzoekers, actiegroep binnen ALF

13 Input en participatie Als actiegroepen en belangenorganisaties dezelfde doelen nastreven maken ze deel uit van eenzelfde sociale beweging. =/= tussen organisaties en actiegroepen hebben vooral te maken in aanpak. gestructureerd impulsief en agressief en beredeneerd Vb. Arbeidersbeweging, vrouwenbeweging, milieubeweging

14 Input en participatie Opdracht:
Verzin per 3 een belangenorganisatie waar België volgens jullie nood aan heeft. Geef die groep een naam, een missie en beargumenteer de bestaansreden van jullie organisatie. Verzin ook enkele concrete (ludieke) acties die jullie zouden kunnen uitvoeren.


Download ppt "Politiek model easton van dichterbij"

Verwante presentaties


Ads door Google