De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen"— Transcript van de presentatie:

1 Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen
De Autiklas Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen Herman Broeren School Rosmalen

2 Herman Broeren School Rosmalen
Voorbeeld autiklas Herman Broeren School Rosmalen

3 Herman Broeren School Rosmalen
Programma Visie en beleid Doelgroep Criteria voor plaatsing De autiklas Herman Broeren School Rosmalen

4 Herman Broeren School Rosmalen
Visie en beleid Recht op goed onderwijs, ongeacht de hulpvraag Ontwikkelingskansen bieden aan een speciale groep leerlingen Blijven streven naar integratie binnen reguliere groep van de school Primair doel is het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling Het didactische niveau van de leerling is geen uitgangspunt voor plaatsing. Herman Broeren School Rosmalen

5 Herman Broeren School Rosmalen
Doelgroep Leerlingen met de diagnose ASS die niet of nauwelijks kunnen functioneren in een reguliere stamgroep van de school. Dit type leerling heeft behoefte aan: Verfijnde structuur in tijd en ruimte Vaste onderwijskrachten die gespecialiseerd zijn op het gebied van ASS Prikkelarme omgeving Aangepaste materialen en methodieken Herman Broeren School Rosmalen

6 Ontbreken van algemene leervoorwaarden
Ernstige tekortkomingen op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, aandacht, motivatie en instructiegevoeligheid Geringe communicatieve redzaamheid Geringe sociale redzaamheid Geringe zelfredzaamheid Ernstige problemen in de interactie met leerkracht en leerlingen Herman Broeren School Rosmalen

7 Herman Broeren School Rosmalen
Criteria Diagnose of duidelijke kenmerken van ASS Er moet sprake zijn van ontwikkelingsperspectief Duidelijke meerwaarde voor de leerling Gedrag van de leerling is te complex voor reguliere groep Er is altijd overleg met de ouders Herman Broeren School Rosmalen

8 Herman Broeren School Rosmalen
De auti-aanpak Mensen met autisme hebben een andere denkstijl en hebben daarom recht op ander wijze van onderwijs: De Auti-aanpak Als we leerlingen met autisme willen helpen, moeten de accenten liggen op de 5 volgende principes om een veilig klimaat te creëren Herman Broeren School Rosmalen

9 Vijf principes voor een veilig klimaat
Visualisering en concretisering Verheldering Individualisering Functionaliteit Continuïteit en toepasbaarheid in andere situaties Herman Broeren School Rosmalen

10 Herman Broeren School Rosmalen
Visualisering en concretisering (bijvoorbeeld pictogrammen of geschreven programma) Herman Broeren School Rosmalen

11 Verheldering (eigen planbord)
Herman Broeren School Rosmalen

12 Individualisering (eigen werkplek)
Herman Broeren School Rosmalen

13 Functionaliteit (verschillende werkplekken))
Herman Broeren School Rosmalen

14 Continuïteit en toepasbaarheid (zwembad, gymzaal)
Herman Broeren School Rosmalen

15 Herman Broeren School Rosmalen
De autiklas De autiklas neemt op de Herman Broeren School een bijzondere positie in. De leerlingen krijgen gedurende de hele week individueel onderwijs Het programma is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de leerling Uitgangspunt is de grote structuurbehoefte van deze leerlingen, en het bieden van een prikkelarme werkomgeving Herman Broeren School Rosmalen

16 Herman Broeren School Rosmalen
Autiklas Ter verbetering van het psychisch en sociaal functioneren van de leerling wordt er voornamelijk gewerkt aan: de communicatievaardigheden en aangepaste omgangsvormen de verdraagzaamheid en de integratie de schoolse en sociale vaardigheden het zelfstandig werken de vrijetijdsvaardigheden met veel aandacht voor sport en bewegingsrecreatie de werkhouding en werkvaardigheden, met o.a . aandacht voor het werken met de computer Herman Broeren School Rosmalen

17 Aangepaste leeromgeving
Leerlingen met een autistische spectrum stoornis (ASS) hebben een aantal specifieke problemen die het voor hen noodzakelijk maken dat er een goede leef- en leeromgeving voor hen gecreëerd wordt. De autiklas wordt gekenmerkt door: De ruimtelijke organisatie Duidelijke schema’s Aangepaste manier van leren Herman Broeren School Rosmalen

18 Ruimtelijke organisatie
Structuur aanbrengen Elke leerling een eigen werkplek Kring/hulptafel/”groepstafel” Speel/snoezelhoek Belangrijk aspect: voor de leerlingen moet duidelijk zijn waar het een begint en het ander eindigt Herman Broeren School Rosmalen

19 Herman Broeren School Rosmalen
Structuur in tijd Weekschema met schooltijden Lesrooster en dagprogramma Begin- en eindtijden school Markeren van pauzes Markeren van leswisselingen Gebruik agenda Gebruik dagplanner Herman Broeren School Rosmalen

20 Herman Broeren School Rosmalen
Structuur in ruimte Schoolplattegrond Vaste werkplek Vaste plek voor materialen Welke materialen zijn nodig voor een opdracht? Verwijderen van prikkels waarvoor leerling overgevoelig is Vaste (eigen) plek waar leerling tot rust kan komen Herman Broeren School Rosmalen

21 Structuur in activiteiten
Stappenplannetjes Markeren overgang van ene activiteit naar andere Begeleiding bij start activiteit Herinneringskaartjes Nummeren van opdrachten Begeleid kiezen (voorselectie maken) Wat moet wanneer af zijn? Wat doe je als je klaar bent? Gevisualiseerde instructies Ordenen benodigde materialen Herman Broeren School Rosmalen

22 Herman Broeren School Rosmalen
Duidelijke schema’s Waar mag ik werken? Waar speel ik? Wanneer stop ik? Wat mag ik hierna doen? Wat mag/moet ik nog doen voordat we naar de gymles gaan? Leerlingen met autisme begrijpen vaak onvoldoende taal of kunnen de opeenvolging van gebeurtenissen niet onthouden. Deze individuele dag- en werkschema’s zijn afgestemd op het niveau van het kind Herman Broeren School Rosmalen

23 Aangepaste materialen
Hulpmiddelen om het leren te structureren Hulpmiddelen om leersituaties voorspelbaar en overzichtelijk te maken Hulpmiddelen waardoor de leerling minder snel afgeleid wordt Hulpmiddelen om de weerstand tegen veranderingen af te laten nemen Hulpmiddelen om de motivatie te bevorderen Herman Broeren School Rosmalen

24 Voorbeelden van hulpmiddelen
Time timer Kleurenklok Persoonlijke map Planborden Aangepaste leermethodes Herman Broeren School Rosmalen

25 Time timer voor tijdsaanduiding
Herman Broeren School Rosmalen

26 Kleurenklok voor tijdsaanduiding
Herman Broeren School Rosmalen

27 Herman Broeren School Rosmalen
Persoonlijke map Herman Broeren School Rosmalen

28 Inhoud persoonlijke map
Platte grond van de school Overzicht lesuren per dag Vakantie en vrije dagen rooster Overzicht docenten Overzicht regels van de school Persoonlijke afspraken en regels Huiswerkschema’s enz. Alle zaken die belangrijk kunnen zijn voor iemand Herman Broeren School Rosmalen

29 Herman Broeren School Rosmalen
Vragen????? Herman Broeren School Rosmalen


Download ppt "Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen"

Verwante presentaties


Ads door Google