De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herman Broeren School Rosmalen De Autiklas Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herman Broeren School Rosmalen De Autiklas Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen."— Transcript van de presentatie:

1 Herman Broeren School Rosmalen De Autiklas Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen

2 Herman Broeren School Rosmalen Voorbeeld autiklas

3 Herman Broeren School Rosmalen Programma  Visie en beleid  Doelgroep  Criteria voor plaatsing  De autiklas

4 Herman Broeren School Rosmalen Visie en beleid  Recht op goed onderwijs, ongeacht de hulpvraag  Ontwikkelingskansen bieden aan een speciale groep leerlingen  Blijven streven naar integratie binnen reguliere groep van de school  Primair doel is het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling  Het didactische niveau van de leerling is geen uitgangspunt voor plaatsing.

5 Herman Broeren School Rosmalen Doelgroep Leerlingen met de diagnose ASS die niet of nauwelijks kunnen functioneren in een reguliere stamgroep van de school. Dit type leerling heeft behoefte aan:  Verfijnde structuur in tijd en ruimte  Vaste onderwijskrachten die gespecialiseerd zijn op het gebied van ASS  Prikkelarme omgeving  Aangepaste materialen en methodieken

6 Herman Broeren School Rosmalen Ontbreken van algemene leervoorwaarden  Ernstige tekortkomingen op het gebied van werkhouding, zelfstandigheid, taakgerichtheid, aandacht, motivatie en instructiegevoeligheid  Geringe communicatieve redzaamheid  Geringe sociale redzaamheid  Geringe zelfredzaamheid  Ernstige problemen in de interactie met leerkracht en leerlingen

7 Herman Broeren School Rosmalen Criteria DDiagnose of duidelijke kenmerken van ASS EEr moet sprake zijn van ontwikkelingsperspectief DDuidelijke meerwaarde voor de leerling GGedrag van de leerling is te complex voor reguliere groep EEr is altijd overleg met de ouders

8 Herman Broeren School Rosmalen De auti-aanpak Mensen met autisme hebben een andere denkstijl en hebben daarom recht op ander wijze van onderwijs: De Auti-aanpak Als we leerlingen met autisme willen helpen, moeten de accenten liggen op de 5 volgende principes om een veilig klimaat te creëren

9 Herman Broeren School Rosmalen Vijf principes voor een veilig klimaat 1. Visualisering en concretisering 2. Verheldering 3. Individualisering 4. Functionaliteit 5. Continuïteit en toepasbaarheid in andere situaties

10 Herman Broeren School Rosmalen Visualisering en concretisering (bijvoorbeeld pictogrammen of geschreven programma)

11 Herman Broeren School Rosmalen Verheldering (eigen planbord)

12 Herman Broeren School Rosmalen Individualisering (eigen werkplek)

13 Herman Broeren School Rosmalen Functionaliteit (verschillende werkplekken))

14 Herman Broeren School Rosmalen Continuïteit en toepasbaarheid (zwembad, gymzaal)

15 Herman Broeren School Rosmalen De autiklas  De autiklas neemt op de Herman Broeren School een bijzondere positie in.  De leerlingen krijgen gedurende de hele week individueel onderwijs  Het programma is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de leerling  Uitgangspunt is de grote structuurbehoefte van deze leerlingen, en het bieden van een prikkelarme werkomgeving

16 Herman Broeren School Rosmalen Autiklas Ter verbetering van het psychisch en sociaal functioneren van de leerling wordt er voornamelijk gewerkt aan:  de communicatievaardigheden en aangepaste omgangsvormen  de verdraagzaamheid en de integratie  de schoolse en sociale vaardigheden  het zelfstandig werken  de vrijetijdsvaardigheden met veel aandacht voor sport en bewegingsrecreatie  de werkhouding en werkvaardigheden, met o.a. aandacht voor het werken met de computer

17 Herman Broeren School Rosmalen Aangepaste leeromgeving Leerlingen met een autistische spectrum stoornis (ASS) hebben een aantal specifieke problemen die het voor hen noodzakelijk maken dat er een goede leef- en leeromgeving voor hen gecreëerd wordt. De autiklas wordt gekenmerkt door: DDe ruimtelijke organisatie DDuidelijke schema’s AAangepaste manier van leren

18 Herman Broeren School Rosmalen Ruimtelijke organisatie  Structuur aanbrengen  Elke leerling een eigen werkplek  Kring/hulptafel/”groepstafel”  Speel/snoezelhoek Belangrijk aspect: voor de leerlingen moet duidelijk zijn waar het een begint en het ander eindigt

19 Herman Broeren School Rosmalen Structuur in tijd  Weekschema met schooltijden  Lesrooster en dagprogramma  Begin- en eindtijden school  Markeren van pauzes  Markeren van leswisselingen  Gebruik agenda  Gebruik dagplanner

20 Herman Broeren School Rosmalen Structuur in ruimte  Schoolplattegrond  Vaste werkplek  Vaste plek voor materialen  Welke materialen zijn nodig voor een opdracht?  Verwijderen van prikkels waarvoor leerling overgevoelig is  Vaste (eigen) plek waar leerling tot rust kan komen

21 Herman Broeren School Rosmalen Structuur in activiteiten  Stappenplannetjes  Markeren overgang van ene activiteit naar andere  Begeleiding bij start activiteit  Herinneringskaartjes  Nummeren van opdrachten  Begeleid kiezen (voorselectie maken)  Wat moet wanneer af zijn?  Wat doe je als je klaar bent?  Gevisualiseerde instructies  Ordenen benodigde materialen

22 Herman Broeren School Rosmalen Duidelijke schema’s  Waar mag ik werken?  Waar speel ik?  Wanneer stop ik?  Wat mag ik hierna doen?  Wat mag/moet ik nog doen voordat we naar de gymles gaan? Leerlingen met autisme begrijpen vaak onvoldoende taal of kunnen de opeenvolging van gebeurtenissen niet onthouden. Deze individuele dag- en werkschema’s zijn afgestemd op het niveau van het kind

23 Herman Broeren School Rosmalen Aangepaste materialen  Hulpmiddelen om het leren te structureren  Hulpmiddelen om leersituaties voorspelbaar en overzichtelijk te maken  Hulpmiddelen waardoor de leerling minder snel afgeleid wordt  Hulpmiddelen om de weerstand tegen veranderingen af te laten nemen  Hulpmiddelen om de motivatie te bevorderen

24 Herman Broeren School Rosmalen Voorbeelden van hulpmiddelen  Time timer  Kleurenklok  Persoonlijke map  Planborden  Aangepaste leermethodes

25 Herman Broeren School Rosmalen Time timer voor tijdsaanduiding

26 Herman Broeren School Rosmalen Kleurenklok voor tijdsaanduiding

27 Herman Broeren School Rosmalen Persoonlijke map

28 Herman Broeren School Rosmalen Inhoud persoonlijke map  Platte grond van de school  Overzicht lesuren per dag  Vakantie en vrije dagen rooster  Overzicht docenten  Overzicht regels van de school  Persoonlijke afspraken en regels  Huiswerkschema’s enz.  Alle zaken die belangrijk kunnen zijn voor iemand

29 Herman Broeren School Rosmalen Vragen?????


Download ppt "Herman Broeren School Rosmalen De Autiklas Patty van de Coolwijk Trees Uytdewilligen."

Verwante presentaties


Ads door Google