De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

Verwante presentaties


Presentatie over: "Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv"— Transcript van de presentatie:

1 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
2. Globalisering Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

2 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

3 2.1 Soorten landen economische kenmerken
• Noord-Zuid tegenstelling = rijk-arm tegenstelling gemeten in bnp • nadelen van werken met bnp - soms grote verschillen binnen een land - grote verschillen tussen groepen mensen - zegt niets over koopkracht (b.v. zelfvoorziening) Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

4 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
oorzaken armoede • regering functioneert slecht • (burger)oorlog • buitenlandse bedrijven worden tegengewerkt • slechte infrastructuur • weinig delfstoffen • slecht klimaat • mensen gebruiken de natuur verkeerd • gering opleidingsniveau (veel analfabeten) • lage opbrengst landbouwgrond Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

5 beroepskenmerken arme landen
• grote primaire secor • kleine secundaire sector • grote tertaire sector vooral door de informele sector (=vluchtsector) Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

6 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
centrum-periferie centrumlanden: • veel industrie • hoofdkantoren van bedrijven • beslissingscentra • hoge lonen • veel werk perifere landen: • uitvoer van onbewerkte grondstoffen • uitvoer van onbewerkte landbouwproducten • invoer van dure eindproducten • ongunstige ruilvoet, • ruilvoetverslechtering • grote schulden Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

7 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
semi-periferie • landen die zich enigszins ontwikkelen • in deze landen veel zelfvoorzienende landbouw • ook bedrijven die internationaal werken • er is vaak een dualistische economie Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

8 Soorten landen: bevolkingskenmerken
Tussen landen zijn grote verschillen in: • bevolkingsdichtheid • bevolkingsspreiding (deze verschillen worden groter bij inzoomen) • urbanisatiegraad • urbanisatietempo Deze verschillen hebben te maken met • werkgelegenheid • welvaart • klimaat Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

9 demografische transitie
1e fase: hoog geboortecijfer hoog sterftecijfer vooral in minder ontwikkelde gebieden hoge groene druk 2e fase: sterftecijfer daalt eerst daarna daling geboortecijfer 3e fase laag geboortecijfer laag sterftecijfer transitie is voltooid. later stijging sterftecijfer vergrijzing hoge grijze druk Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

10 mondiale migratiestromen
push- en pullfactoren: werk (welvaart) en veiligheid. • Uit Latijns-Amerika naar de VS door immigratiebeperkingen: veel illegalen • Uit Middellandse Zeelanden naar West-Europa veel gastarbeiders. • Uit oorlogslanden veel asielzoekers • Uit Midden- en Oost-Europa naar het westen: veel politieke en economische vluchtelingen • Uit voormalige koloniën • Uit Zuid-Azië naar gebieden met werk. ook braindrain Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

11 Soorten landen: cultuurgebieden
• europeanisering - groot in vestigingskoloniën - minder in exploitatiekoloniën (b.v. plantages) - afname door dekolonisatie. • West-Europa nu: - multicultureel transnationale identiteit • Na 1945 culturele overheersing door VS en Sowjetnunie, later alleen door de VS: - amerikanisering - engels werd de lingua franca Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

12 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv
De armste landen van Afrika Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

13 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

14 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

15 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

16 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

17 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv

18 Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv


Download ppt "Terra Tweede Fase havo © Wolters-Noordhoff bv"

Verwante presentaties


Ads door Google