De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam
4/5/2017 Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam Gemeentelijk N.V. titelblad…. normaal snel wegklikken… nu even stil blijven staan in aankondiging: modellen bij het havenbedrijf rotterdam…. deels waar…... ….tot voor kort (31/12/2003) GHR … per 1/1/2004 HbR N.V. allemaal niet erg belangrijk, maar goed om te weten dat het allemaal wat zakelijker geworden is. .. Als personeel zijn we er niet slechter van geworden….. We hebben er allemaal een salaris schaal en 2 periodieken bijgekregen…...maar dat terzijde. Oke….Robert heeft gevraagd iets te vertellen op de simona-gebruikersdag… wilde ik wel doen, anders stond hier niet, maar …. Simongebruikersdag is voor mij nieuw….. Geen idee wat normaal gesproken besproken wordt. voor jullie en voor mij een verrassing. Ik zal hier GEEN fantastische onderzoeksresultaten presenteren…. Als je daarvoor komt moet ik je teleurstellen. Wat ik WEL zal doen is vetrellen wat de ontwikkelingnen zijn bij het havenbedrijf … en…. wat voor kansen dat biedt Cor van der Schelde 7 april 2004

2 Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
4/5/2017 Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Wat doen we Wat willen we Waar zijn we dat uitleggen van de ontwikkelingen doen adhv de volgende 3 punten. 1…..wat doen we verrassend om te merken dat ook binnen de eigen organisatie soms ook niet altijd even duidelijk is wat we doen…..in die zin goed om een globaal beeld te schetsen…. Sowieso nodig om de stap naar het volgende punt te maken) 2….. wat willen we ….in vorige sheet uitgelegd: geld verdienen … je denkt toch niet dat we tevreden zijn met 1 schaaltje en 2 periodiekjes; we gaan voor nog een schaal…. Oke, effe zonder gekheid… wat willen we… uiteraard in relatie tot 2/3D modellen 3… waar staan we. welke ontwikkelingen zijn gaande en waar staan we nu.

3 Beheren van het havencomplex
4/5/2017 Wat doen we Beheren van het havencomplex Wat doen we….. Zeg wel eens uit een gentje dat het havenbedrijf te vergelijken is met een campingbeheerder… misschien beledigend, richting beide partijen, maar geeft wel perfect aan det we het over een enorme varieteit aan werkzaamheden hebben. Als je kijkt naar een camping… nieuwe camping gasten ingeschreven worden, de wegbewijzering moet op orden zijn, het gras zal af en toe gemaaid moeten worden, de toiletten moeten gereinigd en gerepareerd worden, in de wintermaanden moeten onderhoud gepleegd worden, er zal continue geinvesteerd moeten worden in nieuwe faciliteiten (niet omdat de beheerder dat wil, maar omdat de klant dat vraagt) kortom….een grote varieteit aan aktiviteiten het havenbedrijf doet hetzelfde ….. We beheren een complex met een heel scala aan activiteiten: je schepen registreren (veiligheid) je moet de scheepvaart begeleiden (veiligheid) je zal regematig moeten baggeren (anders lopen de schepen vast) (veiligheid) je zal nieuwe faciliteiten moeten bouwen (betuwelijn) je zal af en toe uit meoten breiden (MV2) je moet relematig onderhoud doen (kades) je zal af en toe een olievlek om moeten ruimen (milieu) kortom….ook hier een grote varieteit aan aktiviteiten … weliswaar van een andere orde van grootte… ha (20.000) voetbalvelden als je deze aktiviteiten clustert krijg je de volgende items…... (uiteraard zijn er nog meer aktiviteiten maat die staan effe los van de 2/3d-stromingsmodellen veiligheid strategie/beleid onderhoud ontwikkeling

4 Wat willen we veiligheid strategie/beleid onderhoud ontwikkeling
4/5/2017 Wat willen we veiligheid strategie/beleid onderhoud ontwikkeling  operationeel model  studeer/speelmodellen    signalerings/beheersmodel  onderzoeksmodel Goed… dat was het intro om tot de kern te komen…. Wat willen we die clustering geeft perfect de soorten modellen aan waar behoefte aan is. Veiligheid…..operationeel model nodig waarin de actuele situatie en een predictie voor de komende periode. Primaire doel: begeleiden scheepvaart begeleiden scheepvaart…..waar moet je dan aan denken: Tijpoorten: HMR bepaald tijpoorten op basis van de waterstanden, maar wij bepalen tijpoorten op basis van de snelheden voor invaren van haven (snelheidsgradient, grotere schepen) doorvaarhoogtes onder bruggen zoutconcentraties ivm inname ballastwater strategie/beleid……. behoefte aan studeer/speelmodellen om snel een sommetje te doen en resultaten in nauwkeurig te bekijken en mbv domeindecomp. In te zoomen Primaire doel: snel even sommetje doen om een gedachtekronkel te toetsen EN om de fysische processen beter te begrijpen gedachtekronkels … waar heb je het dan over (rozeburgesluis, breeddiep, hatelkanaal…..doorsteek Rozenburg, doorsteek dintelhaven). Fysische processen….(plaatje botlek, zoutindringing in de stadshavens) essentieel verschil met operationeel model: nauwkeurigheid is geen issue, gaat om indicatie onderhoud…… signalerings/beheersmodellen primaire doel: signalering dat een bepaalde aktiviteit gedaan moet worden. Mooi vb baggeren…nu gaat peilboot de haven in verricht een loding, op basis van de loding wordt bepaald of er gebaggert moet worden. Nu met de lage afvoeren een verschuiving van sedementatie …..zou toch wel handig zijn als we niet op een peiling hoeven te wachten om te weten of er gebaggerd moet worden. Ontwikkeling…. Onderzoeksmodellen primaire doel: onderzoeken bepaalde ontwkkeling (MV2 voorbeeld) 4-tal soorten modellen stippellijnen geven de scheidslijn van de modellen die we zelf in beheer willen hebben. Operationeel model: Meeliften HMR…. Dat gaan we echt niet zelf overdoen onderzoeksmodellen: we zijn beheerders en geen onderzoekers… doen we ook niet zelf. Al de overige modellen willen we wel zelf in beheer nemen. HbR

5 Waar zijn we operationeel model studeer/speelmodellen
4/5/2017 Waar zijn we operationeel model Zeedelta-v8, modellentrein studeer/speelmodellen havenmodel  domeindecompositie signalerings/beheersmodel 1e verkennende fase onderzoeksmodellen MV2 (expertise centrum) Waar zijn we….. Wat is de stand van zaken ? Operationeel model….. Zdv8-model als onderdeel bij modellentrein bij het HMR goede hoop een deze dagen 2d-versie operationeel ga er van uit dat we in d-versie operationeel is studeer/speelmodellen…. Waar ik me bezig ben is het havenmodel te maken. Wat omvang iets kleiner als het zdv8-model (afgekapt nieuwe maas, oude maas, spui, geen haringvliet). Daardoor iets hanteerbaarder. Rekenen gaat mbv atronomische zeeranden en constante rivierafvoeren. Hierdoor heel makkelijk om even wat aan de geometrie te wijzigen en kijken wat de effecten zijn (geen nauwkeurigheid….indicatie). Dit model ook inzetten voor domeindecompositie om in detial naar bepaalde aspeceten te kijken signalering/beheersmodellen… 1e inventariserende fase (wat ie er, wat willen we, wie kan er wat (WL, RIKZ, Alkyon, GW) kortom … nog een lange weg te gaan. Onderzoeksmodellen.. Nu is een model van de MV2 waarbij het EC berekenigen worden gedaan. Toekomst ???? Ik weet niet wat er allemaal voor moois nog bedacht gaat worden.

6

7

8

9


Download ppt "Modellen bij het Havenbedrijf Rotterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google