De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18 mei 2005 Beoordeling van ingrepen in de rivier Het gebruik van Geografische Informatie Systemen Eric ten Cate (RWS-ON)

Verwante presentaties


Presentatie over: "18 mei 2005 Beoordeling van ingrepen in de rivier Het gebruik van Geografische Informatie Systemen Eric ten Cate (RWS-ON)"— Transcript van de presentatie:

1 18 mei 2005 Beoordeling van ingrepen in de rivier Het gebruik van Geografische Informatie Systemen Eric ten Cate (RWS-ON)

2 18 mei 2005 2 Overzicht Waarom rivierkundig beoordelen? Rol van GIS aan de hand van een voorbeeld –Afferdensche en Deestsche waarden  Wat komt er bij kijken? oschematiseren  Waar kijken we naar? oWaterstanden, snelheden Terugblik Wat willen we met GIS

3 18 mei 2005 3 Achtergrond van het beoordelen Verschillende redenen voor ingrepen in de rivier: –Rivierverruiming –Natuurontwikkeling –Ontgronding en andere commerciële activiteiten Initiatiefnemers: –MinVenW (o.a. Ruimte voor de Rivier) –Particulieren (bewoners, natuur org., ontgronders en andere overheid (DLG))

4 18 mei 2005 4 Beheersen van gevolgen Waarom? –Voorkomen van onverwachte gevolgen  bouwen in uiterwaard  opstuwing van water  normalisatie (aanleg kribben)  bodemdaling  Schade aan kades en kribben Hoe? –Beleidslijn Ruimte voor de Rivier (wanneer mag iets in uiterwaard gedaan worden) –WBR o.a. beoordeling rivierkundige effecten (Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken: vergunning aanvragen)

5 18 mei 2005 5 “Bouwen in de uiterwaard”: De rivier heeft minder ruimte gekregen

6 18 mei 2005 6 Beoordeling Begint met: –aanleveren van een plaatje –eerste inschatting, expert judgement Vervolgens –wordt snel gegrepen naar een WAQUA-model Voorbeeld Afferdensche en Deestsche waarden

7 Waal Neder-Rijn IJssel Lek Pannerdensch Kanaal Niederrhein Boven-Rijn Rijntakken

8 18 mei 2005 8 Afferdensche en Deestsche waarden

9 Rivierverruiming Principe 7 of 15 waterstand bij 15.000 m 3 /s waterstand bij 16.000 m 3 /s Project gebied doel

10 18 mei 2005 10 Inrichtingsschets Afferdensche en Deestsche Waarden

11 Afferdensche en Deestsche Waarden Basis elementen van het plan: nevengeul, zand vang, zandwinplas, natuurontwikkeling

12 Het modelleren van vegetatie “Streefbeeld”: verwachte vegetatie in “volgroeide” toestand

13 Resultaten Grafiek van waterstandverlaging na de ingreep. Waterstanden HR 96 Waterstanden inrichting

14 Verandering in waterstanden

15 Resultaten Stroombeeld 15.000

16 Resultaten Stroombeeld 16.000

17 18 mei 2005 17 Samenvattend Besproken –Waterstanden –Stroomsnelheden (afvoerpotentialen) Niet besproken –Waterbeweging bij lagere debieten (10.000 m3/s) –Morfologische effecten

18 18 mei 2005 18 Wat willen we met GIS? Nabewerking: –Snel en eenvoudig standaard plaatjes kunnen maken in ARCVIEW en/of ARCMAP Voorbewerking: –Schetsen van inrichtingen makkelijk omzetten naar een schematisatie (via BASELINE)

19 18 mei 2005 19 Wat is daarvoor nodig? Afstemming SIMONA – BASELINE Vereenvoudigen voortraject BASELINE (van schets naar “BASELINE coverages”) Standaardisering aanleveren gegevens van een ingreep (uiterwaardaanpassing) –“ANSR-protocol” is een begin.

20 18 mei 2005 20 Toelichting op te verstrekken informatie bij vergunningenaanvraag WBR bij herinrichting van uiterwaarden, ontgrondingen en/of natuurontwikkeling aangeleverd op rivierkaarten 1 : 5000 hoogtelijnenkaart schaal 1 : 5000 geeft de nieuwe/afwijkende bodemhoogtes aan …… vegetatiekaart, schaal 1:5000, geeft de vegetatiesoort en de contour waar de soort naar verwachting zal ontstaan, of wordt gepland weer. – vegetatietypen en dergelijke met de daarbij behorende stromingsweerstanden/bodemwrijving worden op deze kaart vertaald naar ruwheidstypen Kades en terreinsprongen kaart ….

21 18 mei 2005 21 Nu nog het GIS-formaat…. (BASELINE-formaat) Kade als lijnen en punten Vegetatie/ruwheid als vlak met attributen…. etc… Tot slot: – We willen nog wel kunnen controleren wat er gebeurt.

22

23 Figuur Alternatief D01i: Haven (bruine lijnen) en de op het rekenrooster geschematiseerde weergave (rode lijnen)


Download ppt "18 mei 2005 Beoordeling van ingrepen in de rivier Het gebruik van Geografische Informatie Systemen Eric ten Cate (RWS-ON)"

Verwante presentaties


Ads door Google