De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst

2 2 Uitgangspunten 11 miljard euro Europese aanbevelingen Basis nota Di Rupo ↔ UNIZO : uitgaven ! UNIZO inzet bij lastenverhogingen

3 3 De begroting 2012 - Belastingen - Burgers1,4 mrd - Onderneming en 2,1 mrd - Besparingen - Primaire1,3 mrd - Soc.zekerheid2,4 mrd - Structureel0,4 mrd - ‘Usurperend’0,3 mrd - Diverse - 2,6 mrd - Correcties - 0,8 mrd Totaal - 11,3 mrd

4 4 Fiscaliteit Roerende inkomsten Intresten en dividenden 15 %  21 % Uitz. : spaarboekjes + vrijstelling behouden Staatsbon (24/11 – 2/12) Dividenden 25 %  25 % Inkoopboni 10%  21 % Liquidatieboni 10%  10 % (UNIZO!!!)

5 5 Fiscaliteit Roerende inkomsten Bijkomende bijdrage op hoge vermogensinkomsten  4 % op gedeelte boven de 20.000 euro Niet voor dividenden aan 25 %, tellen wel mee voor grens Niet voor liquidatieboni, spaarboekjes en staatsbon Liquidatieboni, staatsbon en vrijgesteld deel van intresten op spaarboekjes tellen niet mee voor grens

6 6 Fiscaliteit Roerende inkomsten Voorbeelden Vrijgesteld10 %15 %21 %25 %4 % 1.83015.0001.00018.0002.0001.000 1.83050.0002.00018.000- 1.83021.0003.000

7 7 Fiscaliteit Roerende inkomsten Manier van heffen van bijkomende bijdrage  21 % inhouden + melden aan centraal meldpunt  25 % inhouden + teveel betaalde terugvragen via aangifte Andere roerende inkomsten blijven aan 15 % Van toepassing op inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012

8 8 Meerwaarden op aandelen Enkel voor vennootschappen Aandelen minder dan een jaar in bezit 25 %, afzonderlijk tarief Minderwaarden niet aftrekbaar

9 9 Aanpassingen notionele intrestaftrek Tarief : 3 % - 3,5 % KMO’s Overdraagbaarheid afgeschaft “Stock” kan nog gebruikt worden, beperkingen : Allerlaatste bewerking 60 % belastbare basis Niet voor eerste miljoen euro

10 10 Terbeschikkingstelling woning Voordeel verwarming en elektriciteit verhoogd 1.820 en 910 euro Jaarlijkse indexatie Voordeel woning KI > 745 euro : 100/60 x KI x 3,8

11 11 Bedrijfswagens Huidig voordeel : Benzine : 5.000 / 7.500 x CO2 x 0,00216 Diesel : 5.000 / 7.500 x CO2 x 0,00237 Minimum : 0,10 euro per kilometer Nieuwe systeem vanaf 1 januari 2012: (Cataloguswaarde x leeftijdscoëfficiënt) x (% volgens CO2) x 6/7

12 12 Bedrijfswagens Cataloguswaarde Nieuwe wagens: gefactureerde waarde inclusief opties en BTW zonder kortingen, rabat, vermindering of restorno Tweedehandswagens: catalogusprijs van voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulier, inclusief opties en BTW zonder kortingen, rabat, vermindering of restorno

13 13 Bedrijfswagens Afschrijvingscoëfficiënt: 0-12 maanden: 100% 13-24 maanden: 94% 25-36 maanden: 88% 37-48 maanden: 82% 49-60 maanden: 76% Vanaf 61 maanden: 70% Sinds de eerste inschrijving van het voertuig bij de DIV

14 14 Bedrijfswagens % volgens CO2 Cataloguswaarde Basis : 5,5% - 95 g (diesel) – 115 g (benzine) + of – 0,1 % per g boven of onder Minimum 4% - maximum 18 % Geen gegevens: 195 g (diesel) – 205 g Minimum voordeel : 1.200 euro per jaar (bedrag 2012)

15 15 Bedrijfswagens Ook verhoging voor werkgever : 17 % voordeel = verworpen uitgave Steeds belast, geen aftrekposten Aftrekbeperkingen volgens CO2 ongewijzigd

16 16 Pensioenen Fiscale aftrekbaarheid 2 de pijler : 80 % - grens herbekeken + (wett. + aanv.) < of = hoogste overheidspensioen (hoger? dat kan, maar dan wel bijzondere bijdrage op premies die grens overstijgen) Tarieven bij opneming : 20% - 18% - 16,5% - 10% Pensioensparen : 30%

17 17 Pensioenen Interne pensioenvoorzieningen verboden Veruitwendiging à 1,75% Bevriezing (UNIZO!!!) à 1,75% (wanneer in één keer in 2012) à 0,60%/jaar (wanneer in drie keer in 2012, 2013, 2014)

18 18 Uitgaven energiebesparende maatregelen Belastingverminderingen geschrapt  Gewesten Uitz. : dakisolatie : 30 % Overgangsmaatregel : OK gesloten voor 28 november Oude voordelen blijven overdraagbaar Geen nieuwe overdraagbaarheid (na 28/11/20110)

19 19 Korting milieuvriendelijke wagen Korting op factuur geschrapt Overgangsmaatregel : Bestelling voor 28 november  bewijs indienen voor 5 januari 2012 Voor 31 december 2011 : voorschotfactuur Dubbele van de korting wanneer 3% Korting wanneer 15 %

20 20 Taks op omzetting effecten aan toonder Effecten aan toonder verboden sinds 2008 Omzetting tegen eind 2013 Taks : 1% neerlegging in 2012 2% neerlegging in 2013 Koers – boekwaarde

21 21 Diversen BTW voor notarissen en gerechtsdeurwaarders BTW op betaaltelevisie : 12%  21 % Belasting op stock-options : 15%  18% Aftrekbare bestedingen worden belastingverminderingen 45% : enige woning, kinderopvang, giften 30% Taks op de beursverrichtingen stijgt met 30%

22 22 Diversen Accijnzen op rookwaren Strijd tegen de fiscale en sociale fraude Thin cap : 1/5 – intragroepsleningen Turbo-vruchtgebruikconstructies Betaling in contanten : 15.000  3.000 Notificatieplicht bij aangifte successierechten

23 Rol UNIZO

24 24 UNIZO zit niet aan de onderhandelingstafel Mogelijkheden voor UNIZO : Contacten met verschillende partijen Pers Resultaten Opgelet

25 25 Belangrijkste UNIZO-resultaten U Meer besparingen, minder nieuwe inkomsten Liquidatiebonus blijft op 10%, geen bijkomende bijdrage Geen verhoging sociale bijdragen zelfstandigen Behoud 0,5 % extra voor KMO’s bij Notionele interest Lastenverhoging op bedrijfswagens al beperkt (maar !) Mogelijkheid tot bevriezing interne pensioentoezeggingen

26 26 www.unizo.be UNIZO Kennisnet


Download ppt "Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst."

Verwante presentaties


Ads door Google