De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst

2 2 Uitgangspunten 11 miljard euro Europese aanbevelingen Basis nota Di Rupo ↔ UNIZO : uitgaven ! UNIZO inzet bij lastenverhogingen

3 3 De begroting Belastingen - Burgers1,4 mrd - Onderneming en 2,1 mrd - Besparingen - Primaire1,3 mrd - Soc.zekerheid2,4 mrd - Structureel0,4 mrd - ‘Usurperend’0,3 mrd - Diverse - 2,6 mrd - Correcties - 0,8 mrd Totaal - 11,3 mrd

4 4 Fiscaliteit Roerende inkomsten Intresten en dividenden 15 %  21 % Uitz. : spaarboekjes + vrijstelling behouden Staatsbon (24/11 – 2/12) Dividenden 25 %  25 % Inkoopboni 10%  21 % Liquidatieboni 10%  10 % (UNIZO!!!)

5 5 Fiscaliteit Roerende inkomsten Bijkomende bijdrage op hoge vermogensinkomsten  4 % op gedeelte boven de euro Niet voor dividenden aan 25 %, tellen wel mee voor grens Niet voor liquidatieboni, spaarboekjes en staatsbon Liquidatieboni, staatsbon en vrijgesteld deel van intresten op spaarboekjes tellen niet mee voor grens

6 6 Fiscaliteit Roerende inkomsten Voorbeelden Vrijgesteld10 %15 %21 %25 %4 %

7 7 Fiscaliteit Roerende inkomsten Manier van heffen van bijkomende bijdrage  21 % inhouden + melden aan centraal meldpunt  25 % inhouden + teveel betaalde terugvragen via aangifte Andere roerende inkomsten blijven aan 15 % Van toepassing op inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012

8 8 Meerwaarden op aandelen Enkel voor vennootschappen Aandelen minder dan een jaar in bezit 25 %, afzonderlijk tarief Minderwaarden niet aftrekbaar

9 9 Aanpassingen notionele intrestaftrek Tarief : 3 % - 3,5 % KMO’s Overdraagbaarheid afgeschaft “Stock” kan nog gebruikt worden, beperkingen : Allerlaatste bewerking 60 % belastbare basis Niet voor eerste miljoen euro

10 10 Terbeschikkingstelling woning Voordeel verwarming en elektriciteit verhoogd en 910 euro Jaarlijkse indexatie Voordeel woning KI > 745 euro : 100/60 x KI x 3,8

11 11 Bedrijfswagens Huidig voordeel : Benzine : / x CO2 x 0,00216 Diesel : / x CO2 x 0,00237 Minimum : 0,10 euro per kilometer Nieuwe systeem vanaf 1 januari 2012: (Cataloguswaarde x leeftijdscoëfficiënt) x (% volgens CO2) x 6/7

12 12 Bedrijfswagens Cataloguswaarde Nieuwe wagens: gefactureerde waarde inclusief opties en BTW zonder kortingen, rabat, vermindering of restorno Tweedehandswagens: catalogusprijs van voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan particulier, inclusief opties en BTW zonder kortingen, rabat, vermindering of restorno

13 13 Bedrijfswagens Afschrijvingscoëfficiënt: 0-12 maanden: 100% maanden: 94% maanden: 88% maanden: 82% maanden: 76% Vanaf 61 maanden: 70% Sinds de eerste inschrijving van het voertuig bij de DIV

14 14 Bedrijfswagens % volgens CO2 Cataloguswaarde Basis : 5,5% - 95 g (diesel) – 115 g (benzine) + of – 0,1 % per g boven of onder Minimum 4% - maximum 18 % Geen gegevens: 195 g (diesel) – 205 g Minimum voordeel : euro per jaar (bedrag 2012)

15 15 Bedrijfswagens Ook verhoging voor werkgever : 17 % voordeel = verworpen uitgave Steeds belast, geen aftrekposten Aftrekbeperkingen volgens CO2 ongewijzigd

16 16 Pensioenen Fiscale aftrekbaarheid 2 de pijler : 80 % - grens herbekeken + (wett. + aanv.) < of = hoogste overheidspensioen (hoger? dat kan, maar dan wel bijzondere bijdrage op premies die grens overstijgen) Tarieven bij opneming : 20% - 18% - 16,5% - 10% Pensioensparen : 30%

17 17 Pensioenen Interne pensioenvoorzieningen verboden Veruitwendiging à 1,75% Bevriezing (UNIZO!!!) à 1,75% (wanneer in één keer in 2012) à 0,60%/jaar (wanneer in drie keer in 2012, 2013, 2014)

18 18 Uitgaven energiebesparende maatregelen Belastingverminderingen geschrapt  Gewesten Uitz. : dakisolatie : 30 % Overgangsmaatregel : OK gesloten voor 28 november Oude voordelen blijven overdraagbaar Geen nieuwe overdraagbaarheid (na 28/11/20110)

19 19 Korting milieuvriendelijke wagen Korting op factuur geschrapt Overgangsmaatregel : Bestelling voor 28 november  bewijs indienen voor 5 januari 2012 Voor 31 december 2011 : voorschotfactuur Dubbele van de korting wanneer 3% Korting wanneer 15 %

20 20 Taks op omzetting effecten aan toonder Effecten aan toonder verboden sinds 2008 Omzetting tegen eind 2013 Taks : 1% neerlegging in % neerlegging in 2013 Koers – boekwaarde

21 21 Diversen BTW voor notarissen en gerechtsdeurwaarders BTW op betaaltelevisie : 12%  21 % Belasting op stock-options : 15%  18% Aftrekbare bestedingen worden belastingverminderingen 45% : enige woning, kinderopvang, giften 30% Taks op de beursverrichtingen stijgt met 30%

22 22 Diversen Accijnzen op rookwaren Strijd tegen de fiscale en sociale fraude Thin cap : 1/5 – intragroepsleningen Turbo-vruchtgebruikconstructies Betaling in contanten :  Notificatieplicht bij aangifte successierechten

23 Rol UNIZO

24 24 UNIZO zit niet aan de onderhandelingstafel Mogelijkheden voor UNIZO : Contacten met verschillende partijen Pers Resultaten Opgelet

25 25 Belangrijkste UNIZO-resultaten U Meer besparingen, minder nieuwe inkomsten Liquidatiebonus blijft op 10%, geen bijkomende bijdrage Geen verhoging sociale bijdragen zelfstandigen Behoud 0,5 % extra voor KMO’s bij Notionele interest Lastenverhoging op bedrijfswagens al beperkt (maar !) Mogelijkheid tot bevriezing interne pensioentoezeggingen

26 26 UNIZO Kennisnet


Download ppt "Fiscale maatregelen Di Rupo Brasschaat, 01/03/2012 UNIZO-studiedienst."

Verwante presentaties


Ads door Google