De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema voor vanavond = Somberheid/Dipje

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema voor vanavond = Somberheid/Dipje"— Transcript van de presentatie:

1 Thema voor vanavond = Somberheid/Dipje

2 BIDDEN

3 THEMA INTRO

4 Uitkomst Dip Test 5 tot 6 zonnetje’s 4 of minder zonnetje’s

5 Dip of Depressie Als het regent Als het altijd regent

6 Petje op Petje af 1 Wat is een Dip? A: Niet hetzelfde als een
depressie (pet op) B: Wel hetzelfde als een depressie (pet af)

7 Petje op Petje af 2 Hoeveel mensen hebben jaarlijks last van een dip of depressieve gedachten A: Ongeveer (pet op) B: Meer dan (pet af)

8 Petje op Petje af 3 Hoeveel jongeren hebben last jaarlijks last van een dip of depressieve gedachten A: of minder(pet op) B: of meer (pet af)

9 Petje op Petje af 4 Sporten kan helpen om uit je dip te komen is dat:
A: Waar (pet op) B: Grote onzin (pet af)

10 Petje op Petje af 5 Wie hebben er meer kans op een depressie?
A: Jongens (pet op) B: Meiden (pet af)

11 Petje op Petje af 6 Onderzoekers denken dat als je bepaalde voeding eet je kans op een depressie kleiner is. Geld dit voor: A: Vis (pet op) B: Groente (pet af)

12 Hoe snel kan het gaan: A: Wat vooraf ging B: Sterke Elia C: Nooit meer twijfelen?

13 Wat zegt de bijbel? We lezen 1 koningen 19:1-8
den berg Gods, Horeb. Wat zegt de bijbel? We lezen 1 koningen 19:1-8 Elía's vlucht 1 En Achab zeide Izébel aan al wat Elía gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard. 2 Toen zond Izébel een bode tot Elía, om te zeggen: Zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel van een hunner. 3 Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil, en kwam te Ber-séba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. 4 Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet; 6 En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en legde zich wederom neder. 7 En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. 8 Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.

14 1: Wat doet God bij Elia 2: Tips voor Dips 3: Gouden Tip

15 We zingen Psalm 23 : 1 De God des heils wil mij ten Herder wezen; 'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

16 We zingen Psalm 23 : 2 Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen; In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen, Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; Uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen. .

17 We zingen nog voordat je bestond
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar tot dat je komt.

18 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan. En niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf hij Zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

19 Kom tot de Vader kom zoals je bent
Kom tot de Vader kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.


Download ppt "Thema voor vanavond = Somberheid/Dipje"

Verwante presentaties


Ads door Google