De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008

2 Inventarisatieronde planaanbod 2008 Probleemstelling presentatie: halen we de ? zo nee, wat zijn de gevolgen? Opzet van presentatie: verstrekte oplevergegevens inzake algemene productietaakstelling; raming/realistische prognose; mogelijke financiële consequenties; verstrekte oplevergegevens inzake sociale productietaakstelling.

3 Inventarisatieronde planaanbod 2008 Antwoorden op basis van: ambtelijke gesprekken met de 16 gemeenten; 16 invulformulieren: gecontroleerd en bewerkt; beoordeling achteraf door ambtelijk team van de stadsregio. N.B.: inschatting van haalbaarheid van verstrekte planning sociaal bereikbare huurwoningen is in handen van Task Force!

4 Halen we de ? Nee, volgens opgaaf nieuwbouwproductie! cate- gorie gemeen- ten realisatie 2005 t/m 2007 (CBS) planning 2008 (opgaaf gemeen- ten) planning 2009 (opgaaf gemeen- ten) totaaltelling 2005 t/m 2009 (CBS + opgaaf gemeenten) taakstelling 2005 t/m 2009 cat. I (4.100 p.j.) (3.445 p.j.) (91,8%) (-/ ) cat. II (1.040 p.j.) (623 p.j.) (90,8%) (-/- 481) cat. III (2.460 p.j.) (2.049 p.j.) (93,3%) (-/- 818) SR (7.600 p.j.) (gemiddeld 6.116) (92,2%) (-/ )

5 Halen we de ? Nee, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, d.w.z. circa nieuwbouwwoningen!

6 Halen we de ? Nee, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, minus boeggolf in 2009, d.w.z. circa nieuwbouwwoningen!

7 Halen we de ? Optelsom van: a.realisatie 2005 t/m 2007: opleveringen b.planning 2008: opleveringen c.prognose 2009 (gemiddelde ’05 t/m ’08): opleveringen + Nieuwbouwproductie: opleveringen Toevoegingen anderszins: renovaties + Totaaltelling: toevoegingen

8 Halen we de ? Regionaal-ambtelijke inschatting! cat. I- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Maassluis Rotterdam Schiedam Vlaardingen categorie I

9 Halen we de ? R egionaal-ambtelijke inschatting! cat. II- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Capelle Hellevoetsluis Ridderkerk Rozenburg Spijkenisse categorie II

10 Halen we de ? R egionaal-ambtelijke inschatting! cat. III- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Albrandswaard Barendrecht Lansingerland Bernisse Brielle Krimpen Westvoorne categorie III

11 Halen we de ? Nee, maar… toevoegingen anderszins schieten te hulp!!! categorieminimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw categorie I categorie II categorie III SR nieuwbouw = = = toevoegingen anderszins totaal SR= = =

12 Financiële consequenties? Opleveringen vóór 1 januari 2010 Gevolgen voor BLS-budget A: < n < opleveringen in 2010 t.b.v. n = mogen meetellen; geen BLS-korting (mits op landelijk gemiddeld woningtekort van maximaal 2%)!! B: < n < minVROM treedt in overleg inzake oorzaken van opgelopen achterstand; o.b.v. gezamenlijke analyse bepaalt minVROM tot wel/niet BLS-korting = wel/niet betalen van ‘premie’ voor naijlende opleveringen in 2010!! C: n < minVROM keert geen BLS-budget uit voor woningen die na worden opgeleverd!!

13 Financiële consequenties? Verklaring i.p.v : – / opleveringen door Rotterdam op de Kop van Zuid (naijlende Vinex-taakstelling) = afgesproken toevoegingen tot (dus exclusief Kop van Zuid)

14 Financiële consequenties? Minimale prognose Maximale prognose Nieuwbouw Excl. Kop van Zuid -/ Inclusief toevoegingen anderszins Totaal Risico op BLS- korting: B: < n < A: < n <

15 Financiële consequenties? Als regionale financiële consequenties, dan voor gemeenten onder 92½ % van taakstelling een heffing van € 2.000,-- per niet-gerealiseerde woning! Grove doorrekening vanuit minimale nieuwbouwprognose (d.w.z. nog zonder toevoegingen anderszins) leidt tot vordering van € 8,7 miljoen van SR op 11 regiogemeenten.

16 Financiële consequenties? GemeenteMinimale nieuwbouw- prognose Percentage t.o.v. taakstelling Tekort t.o.v. taakstelling Heffing (€ 2000 per niet-gereali- seerde woning) Maassluis ,4%190€ Schiedam ,4%750€ Vlaardingen ,4%400€ Hellevoetsluis82082,0%180€ Ridderkerk ,6%230€ Spijkenisse ,3%150€ Albrandswaard ,2%300€ Lansingerland ,0%1.200€ Bernisse24080,0%60€ Brielle40066,7%200€ Krimpen60046,2%700€

17 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Drie taakstellingen: 1.productietaakstelling; 2.sociale taakstelling; 3.voorraadtaakstelling. Sociale taakstelling: aantal nieuwbouw sociaal-bereikbare huurwoningen (en soms aantal nieuwbouw sociale koopwoningen)!

18 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Definitie “sociaal bereikbare huurwoning”: –een woning die gerealiseerd wordt door een toegelaten instelling (…), –met een maximaal huurniveau, afgeleid van de aftoppingsgrens (…) huursubsidie. –Per 1 juli 2004 is het maximum vastgesteld op € 466,48 per maand voor 2- en 3-kamerwoningen. Voor 4- kamerwoningen of meer is het maximale huurniveau vastgesteld op € 499,92. –Een sociaal bereikbare huurwoning dient minimaal 5 jaar na oplevering, doch bij voorkeur 10 jaar, qua huurniveau onder de eerder genoemde “aftoppingsgrenzen IHS” te blijven. Gegevens volgens opgaaf gemeenten!

19 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal-bereikbare huurwoningen) in categorie I? realisa- tie ’05 t/m ‘07 planning 2008 planning 2009 prognose 2005 t/m 2009 taak (maxi- mum!) prestatie Maassluis % Rotterdam % Schiedam % Vlaardingen % cat. I %

20 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? realisa- tie ’05 t/m ’07 planning 2008 planning 2009 prognose 2005 t/m 2009 taakpres- tatie planning 2010 Capelle %27 Hellevoetsluis %0 Ridderkerk %0 Rozenburg %0 Spijkenisse %67 cat. II (-/- 264) 83%94 (89%)

21 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? N.B.’s: Capelle: 242 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatie- verplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting; prestatie van 80% wordt dan 100%! Hellevoetsluis: 240 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatieverplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting Parnassia; prestatie van 37% wordt dan 47%! Compensatie via voorraad? Spijkenisse: naast nieuwbouwverplichting (450 sociaal bereikbare huurwoningen) ook nog 110 woningen soc.bereikbaar realiseren via flankerende maatregelen!

22 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? realisa- tie ’05 t/m ’07 planning 2008 planning 2009 prognose 2005 t/m 2009 taakpres- tatie planning 2010 Albrandswaard %0 Barendrecht %149 Bernisse %40 Brielle ? ? % 100%? 24 Lansingerland %180 Krimpen %177 Westvoorne %0 cat. III ? ? (-/- 678) (-/- 783?) 76% (72%) 570 (96%)

23 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? N.B.’s: Albrandswaard: indien totale productie (i.p.v 2.000), dan 346 sociaal bereikbare huurwoningen i.p.v 375; prestatie van 102% wordt dan 110%! Westvoorne: 60 sociaal bereikbare huurwoningen is realisatieverplichting, plus 30 (w.v. 15 SK) als inspanningsverplichting; prestatie van 104% wordt dan 130%! Lansingerland: o.a. voor Bleiswijk deels realisatie- verplichting en deels inspanningsverplichting! Brielle: lokaal bestuurlijke inschatting is 144 i.p.v. 249!!

24 Hoe gaat het met de sociale taakstelling, gerekend in sociaal bereikbare huurwoningen? Conclusies: 1.Opgaaf van gemeenten leidt tot ca (942 à 1.047) onderproductie sociale taakstelling vóór 2010 (3.301 à i.p.v = realisatie- & inspanningsverplichting). 2.Naijlend effect van sociale productie in 2010 (ca. 660) is onvoldoende voor behalen van overeengekomen sociale taakstelling.

25 Samenvattend: Realistische prognose van nieuwbouw + toevoegingen anderszins: tussen en toevoegingen (= 90% à 97% van de regionale taakstelling van )! Risico op terugvordering BLS is toegenomen! En daarmee op heffing van € per niet- gerealiseerde woning! Sociale productie komt, volgens opgaaf gemeenten, ca te laag uit! Naijlende sociale productie in 2010 is 300 à 400 te weinig, volgens opgaaf gemeenten!


Download ppt "Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google