De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008

2 Inventarisatieronde planaanbod 2008 Probleemstelling presentatie: halen we de 38.000? zo nee, wat zijn de gevolgen? Opzet van presentatie: verstrekte oplevergegevens inzake algemene productietaakstelling; raming/realistische prognose; mogelijke financiële consequenties; verstrekte oplevergegevens inzake sociale productietaakstelling.

3 Inventarisatieronde planaanbod 2008 Antwoorden op basis van: ambtelijke gesprekken met de 16 gemeenten; 16 invulformulieren: gecontroleerd en bewerkt; beoordeling achteraf door ambtelijk team van de stadsregio. N.B.: inschatting van haalbaarheid van verstrekte planning sociaal bereikbare huurwoningen is in handen van Task Force!

4 Halen we de 38.000? Nee, volgens opgaaf nieuwbouwproductie! cate- gorie gemeen- ten realisatie 2005 t/m 2007 (CBS) planning 2008 (opgaaf gemeen- ten) planning 2009 (opgaaf gemeen- ten) totaaltelling 2005 t/m 2009 (CBS + opgaaf gemeenten) taakstelling 2005 t/m 2009 cat. I (4.100 p.j.) 10.334 (3.445 p.j.) 3.6154.87618.825 (91,8%) 20.500 (-/- 1.675) cat. II (1.040 p.j.) 1.868 (623 p.j.) 7182.1334.719 (90,8%) 5.200 (-/- 481) cat. III (2.460 p.j.) 6.146 (2.049 p.j.) 1.4743.86211.482 (93,3%) 12.300 (-/- 818) SR (7.600 p.j.) 18.348 (gemiddeld 6.116) 5.80710.87135.026 (92,2%) 38.000 (-/- 2.974)

5 Halen we de 38.000? Nee, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, d.w.z. circa 35.000 nieuwbouwwoningen!

6 Halen we de 38.000? Nee, volgens opgaaf planaanbod gemeenten, minus boeggolf in 2009, d.w.z. circa 30.200 nieuwbouwwoningen!

7 Halen we de 38.000? Optelsom van: a.realisatie 2005 t/m 2007:18.348 opleveringen b.planning 2008: 5.807 opleveringen c.prognose 2009 (gemiddelde ’05 t/m ’08): 6.039 opleveringen + Nieuwbouwproductie:30.194 opleveringen Toevoegingen anderszins: 2.000 renovaties + Totaaltelling:32.194 toevoegingen

8 Halen we de 38.000? Regionaal-ambtelijke inschatting! cat. I- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Maassluis1.2101.4001.250 Rotterdam14.50015.40015.000 Schiedam1.5502.3001.600 Vlaardingen1.0001.4001.050 categorie I18.26020.50018.900

9 Halen we de 38.000? R egionaal-ambtelijke inschatting! cat. II- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Capelle9801.0001.050 Hellevoetsluis8201.000920 Ridderkerk1.3701.6001.530 Rozenburg250200300 Spijkenisse1.2501.4001.320 categorie II4.6705.2005.120

10 Halen we de 38.000? R egionaal-ambtelijke inschatting! cat. III- gemeenten minimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw Albrandswaard1.6002.0001.750 Barendrecht3.0403.0003.300 Lansingerland3.6004.8004.000 Bernisse240300290 Brielle400600450 Krimpen6001.300670 Westvoorne280300410 categorie III9.76012.30010.870

11 Halen we de 38.000? Nee, maar… toevoegingen anderszins schieten te hulp!!! categorieminimale nieuwbouw taakstelling 2005 t/m 2009 maximale nieuwbouw categorie I18.26020.50018.900 categorie II+ 4.670+ 5.200+ 5.120 categorie III+ 9.760+ 12.300+ 10.870 SR nieuwbouw = 32.690= 38.000= 34.890 toevoegingen anderszins + 1.500 + 2.000 totaal SR= 34.190= 38.000= 36.890

12 Financiële consequenties? Opleveringen vóór 1 januari 2010 Gevolgen voor BLS-budget A: 33.590 < n < 36.450 opleveringen in 2010 t.b.v. n = 36.450 mogen meetellen; geen BLS-korting (mits op 1-1-2010 landelijk gemiddeld woningtekort van maximaal 2%)!! B: 30.730 < n < 33.590 minVROM treedt in overleg inzake oorzaken van opgelopen achterstand; o.b.v. gezamenlijke analyse bepaalt minVROM tot wel/niet BLS-korting = wel/niet betalen van ‘premie’ voor naijlende opleveringen in 2010!! C: n < 30.730 minVROM keert geen BLS-budget uit voor woningen die na 1-1-2010 worden opgeleverd!!

13 Financiële consequenties? Verklaring 36.450 i.p.v. 38.000: –38.000 -/- 1.550 opleveringen door Rotterdam op de Kop van Zuid (naijlende Vinex-taakstelling) = 36.450 afgesproken toevoegingen tot 1-1-2010 (dus exclusief Kop van Zuid)

14 Financiële consequenties? Minimale prognose Maximale prognose Nieuwbouw 32.69034.890 Excl. Kop van Zuid -/- 1.550 Inclusief toevoegingen anderszins + 1.500+ 2.000 Totaal32.64035.340 Risico op BLS- korting: B: 30.730 < n < 33.590 A: 33.590 < n < 36.450

15 Financiële consequenties? Als regionale financiële consequenties, dan voor gemeenten onder 92½ % van taakstelling een heffing van € 2.000,-- per niet-gerealiseerde woning! Grove doorrekening vanuit minimale nieuwbouwprognose (d.w.z. nog zonder toevoegingen anderszins) leidt tot vordering van € 8,7 miljoen van SR op 11 regiogemeenten.

16 Financiële consequenties? GemeenteMinimale nieuwbouw- prognose Percentage t.o.v. taakstelling Tekort t.o.v. taakstelling Heffing (€ 2000 per niet-gereali- seerde woning) Maassluis1.21086,4%190€ 380.000 Schiedam1.55067,4%750€ 1.500.000 Vlaardingen1.00071,4%400€ 800.000 Hellevoetsluis82082,0%180€ 360.000 Ridderkerk1.37085,6%230€ 460.000 Spijkenisse1.25089,3%150€ 300.000 Albrandswaard1.60084,2%300€ 600.000 Lansingerland3.60075,0%1.200€ 2.400.000 Bernisse24080,0%60€ 120.000 Brielle40066,7%200€ 400.000 Krimpen60046,2%700€ 1.400.000

17 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Drie taakstellingen: 1.productietaakstelling; 2.sociale taakstelling; 3.voorraadtaakstelling. Sociale taakstelling: aantal nieuwbouw sociaal-bereikbare huurwoningen (en soms aantal nieuwbouw sociale koopwoningen)!

18 Hoe gaat het met de sociale taakstelling? Definitie “sociaal bereikbare huurwoning”: –een woning die gerealiseerd wordt door een toegelaten instelling (…), –met een maximaal huurniveau, afgeleid van de aftoppingsgrens (…) huursubsidie. –Per 1 juli 2004 is het maximum vastgesteld op € 466,48 per maand voor 2- en 3-kamerwoningen. Voor 4- kamerwoningen of meer is het maximale huurniveau vastgesteld op € 499,92. –Een sociaal bereikbare huurwoning dient minimaal 5 jaar na oplevering, doch bij voorkeur 10 jaar, qua huurniveau onder de eerder genoemde “aftoppingsgrenzen IHS” te blijven. Gegevens volgens opgaaf gemeenten!

19 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal-bereikbare huurwoningen) in categorie I? realisa- tie ’05 t/m ‘07 planning 2008 planning 2009 prognose 2005 t/m 2009 taak (maxi- mum!) prestatie Maassluis850197282280101% Rotterdam1.1721902181.5803.08051% Schiedam6000 46013% Vlaardingen16020018028064% cat. I1.4772104152.1024.10051%

20 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? realisa- tie ’05 t/m ’07 planning 2008 planning 2009 prognose 2005 t/m 2009 taakpres- tatie planning 2010 Capelle 00242 30280%27 Hellevoetsluis 18504411230037%0 Ridderkerk 35158255448450100%0 Rozenburg 06384440110%0 Spijkenisse 1605022243245096%67 cat. II2132648011.2781.542 (-/- 264) 83%94 (89%)

21 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie II? N.B.’s: Capelle: 242 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatie- verplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting; prestatie van 80% wordt dan 100%! Hellevoetsluis: 240 sociaal bereikbare huurwoningen als realisatieverplichting en 60 sociaal bereikbare huurwoningen als inspanningsverplichting Parnassia; prestatie van 37% wordt dan 47%! Compensatie via voorraad? Spijkenisse: naast nieuwbouwverplichting (450 sociaal bereikbare huurwoningen) ook nog 110 woningen soc.bereikbaar realiseren via flankerende maatregelen!

22 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? realisa- tie ’05 t/m ’07 planning 2008 planning 2009 prognose 2005 t/m 2009 taakpres- tatie planning 2010 Albrandswaard 15835189382375102%0 Barendrecht45718134609568107%149 Bernisse480509890109%40 Brielle00249 144? 249 144? 144173% 100%? 24 Lansingerland 329541605431.17246%180 Krimpen11005916938244%177 Westvoorne0078 75104%0 cat. III1.102107919 814? 2.128 2.023? 2.806 (-/- 678) (-/- 783?) 76% (72%) 570 (96%)

23 Hoe gaat het met de sociale taakstelling (sociaal- bereikbare huurwoningen) in categorie III? N.B.’s: Albrandswaard: indien totale productie 1.753 (i.p.v 2.000), dan 346 sociaal bereikbare huurwoningen i.p.v 375; prestatie van 102% wordt dan 110%! Westvoorne: 60 sociaal bereikbare huurwoningen is realisatieverplichting, plus 30 (w.v. 15 SK) als inspanningsverplichting; prestatie van 104% wordt dan 130%! Lansingerland: o.a. voor Bleiswijk deels realisatie- verplichting en deels inspanningsverplichting! Brielle: lokaal bestuurlijke inschatting is 144 i.p.v. 249!!

24 Hoe gaat het met de sociale taakstelling, gerekend in sociaal bereikbare huurwoningen? Conclusies: 1.Opgaaf van gemeenten leidt tot ca. 1.000 (942 à 1.047) onderproductie sociale taakstelling vóór 2010 (3.301 à 3.406 i.p.v. 4.348 = realisatie- & inspanningsverplichting). 2.Naijlend effect van sociale productie in 2010 (ca. 660) is onvoldoende voor behalen van overeengekomen sociale taakstelling.

25 Samenvattend: Realistische prognose van nieuwbouw + toevoegingen anderszins: tussen 34.200 en 36.900 toevoegingen (= 90% à 97% van de regionale taakstelling van 38.000)! Risico op terugvordering BLS is toegenomen! En daarmee op heffing van € 2.000 per niet- gerealiseerde woning! Sociale productie komt, volgens opgaaf gemeenten, ca. 1.000 te laag uit! Naijlende sociale productie in 2010 is 300 à 400 te weinig, volgens opgaaf gemeenten!


Download ppt "Inventarisatieronde planaanbod 2008 Presentatie voor de regiocommissie Wonen op 29 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google