De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7 inhoud Natuur- en milieurampen (par. 7)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7 inhoud Natuur- en milieurampen (par. 7)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7

3 inhoud Natuur- en milieurampen (par. 7)

4 Rampen zijn vaak het gevolg van een combinatie van menselijk ingrijpen en natuurlijke omstandigheden Vaak is hierbij sprake van een ‘kettingreactie’. Het onderscheid tussen natuur- en milieurampen is niet altijd duidelijk Natuur- en milieurampen

5 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 2 3 Het voorbeeld ontbossing

6 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 3 Het voorbeeld ontbossing

7 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) 3 Het voorbeeld ontbossing

8 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) 3 daling van de biodiversiteit Het voorbeeld ontbossing

9 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) 3 daling van de biodiversiteit Het voorbeeld ontbossing

10 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossing -hydrosfeer1 verandering van het regiem van rivieren -lithosfeer2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) -biosfeer3 daling van de biodiversiteit Het voorbeeld ontbossing

11 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossingSchaal waarop de gevolgen zich voordoen -hydrosfeer1 verandering van het regiem van rivieren -lithosfeer2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) -biosfeer3 daling van de biodiversiteit Het voorbeeld ontbossing

12 Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossingSchaal waarop de gevolgen zich voordoen -hydrosfeer1 verandering van het regiem van rivieren -continentaal -lithosfeer2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) -regionaal -biosfeer3 daling van de biodiversiteit-mondiaal Het voorbeeld ontbossing

13 versnelde afbraak organisch materiaal in de toendra smelten permafrost in polaire gebieden enorme CO 2 -uitstoot versterkt broeikaseffect temperatuurstijging enorme CO 2 -uitstoot Versterkt versterkt broeikaseffect Oorzaken en gevolgen wisselen elkaar af, het ene gevolg veroorzaakt weer iets anders domino-effect of kettingreactie Geofactoren beïnvloeden elkaar over en weer Het voorbeeld broeikaseffect

14 menselijke activiteitgevolgenschaal lithosfeer-intensivering van de landbouw -activiteiten in berggebieden -aardverschuivingen -bodemerosie -verzilting regionaal hydrosfeer-ontbossing -afvallozen -overbevissing -veranderingen regiem van de rivier -watervervuiling -daling van de biodiversiteit continentaal biosfeer-ontbossing-daling van de biodiversiteit regionaal atmosfeer-luchtvervuiling-smog -klimaatverandering -aantasting ozonlaag lokaal mondiaal Natuur- en milieurampen

15 Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. Natuur- en milieurampen

16 Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Natuur- en milieurampen

17 Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Met het woord sluipend wordt bedoeld dat de processen zo traag verlopen dat de meeste mensen er geen oog voor hebben. Natuur- en milieurampen

18 Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Met het woord sluipend wordt bedoeld dat de processen zo traag verlopen dat de meeste mensen er geen oog voor hebben. Het rampzalige gevolg lijkt onvoorstelbaar voor de meeste mensen en zal waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten. Natuur- en milieurampen

19 Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Met het woord sluipend wordt bedoeld dat de processen zo traag verlopen dat de meeste mensen er geen oog voor hebben. Het rampzalige gevolg lijkt onvoorstelbaar voor de meeste mensen en zal waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten. Wat dit betreft zijn er grote verschillen tussen arme en rijke landen en tussen kwetsbare en minder kwetsbare gebieden. Natuur- en milieurampen

20


Download ppt "Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7 inhoud Natuur- en milieurampen (par. 7)"

Verwante presentaties


Ads door Google