De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7

3 Natuur- en milieurampen (par. 7)
inhoud Natuur- en milieurampen (par. 7)

4 Natuur- en milieurampen
Rampen zijn vaak het gevolg van een combinatie van menselijk ingrijpen en natuurlijke omstandigheden Vaak is hierbij sprake van een ‘kettingreactie’. Het onderscheid tussen natuur- en milieurampen is niet altijd duidelijk

5 Gevolgen van ontbossing
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 2 3

6 Gevolgen van ontbossing
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 3

7 Gevolgen van ontbossing
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) 3

8 Gevolgen van ontbossing
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) 3 daling van de biodiversiteit

9 Gevolgen van ontbossing
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossing 1 verandering van het regiem van rivieren 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) 3 daling van de biodiversiteit

10 Gevolgen van ontbossing
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossing -hydrosfeer 1 verandering van het regiem van rivieren -lithosfeer 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) -biosfeer 3 daling van de biodiversiteit

11 Gevolgen van ontbossing Schaal waarop de gevolgen zich voordoen
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossing Schaal waarop de gevolgen zich voordoen -hydrosfeer 1 verandering van het regiem van rivieren -lithosfeer 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) -biosfeer 3 daling van de biodiversiteit

12 Gevolgen van ontbossing Schaal waarop de gevolgen zich voordoen
Het voorbeeld ontbossing Ontbossing zoals in het tropisch regenwoud kan verschillende gevolgen hebben… ‘Sfeer’ die beïnvloed wordt Gevolgen van ontbossing Schaal waarop de gevolgen zich voordoen -hydrosfeer 1 verandering van het regiem van rivieren -continentaal -lithosfeer 2 aardverschuivingen (in reliëfrijke gebieden) -regionaal -biosfeer 3 daling van de biodiversiteit -mondiaal

13 Het voorbeeld broeikaseffect
enorme CO2-uitstoot versterkt broeikaseffect temperatuurstijging smelten permafrost in polaire gebieden versnelde afbraak organisch materiaal in de toendra enorme CO2-uitstoot Versterkt versterkt broeikaseffect Oorzaken en gevolgen wisselen elkaar af, het ene gevolg veroorzaakt weer iets anders domino-effect of kettingreactie Geofactoren beïnvloeden elkaar over en weer

14 Natuur- en milieurampen
menselijke activiteit gevolgen schaal lithosfeer -intensivering van de landbouw -activiteiten in berggebieden -aardverschuivingen -bodemerosie -verzilting regionaal hydrosfeer -ontbossing -afvallozen -overbevissing -veranderingen regiem van de rivier -watervervuiling -daling van de biodiversiteit continentaal biosfeer atmosfeer -luchtvervuiling -smog -klimaatverandering -aantasting ozonlaag lokaal mondiaal

15 Natuur- en milieurampen
Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt.

16 Natuur- en milieurampen
Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen.

17 Natuur- en milieurampen
Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Met het woord sluipend wordt bedoeld dat de processen zo traag verlopen dat de meeste mensen er geen oog voor hebben.

18 Natuur- en milieurampen
Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Met het woord sluipend wordt bedoeld dat de processen zo traag verlopen dat de meeste mensen er geen oog voor hebben. Het rampzalige gevolg lijkt onvoorstelbaar voor de meeste mensen en zal waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten.

19 Natuur- en milieurampen
Voor al deze rampen geldt dat de risicoperceptie een grote rol speelt. De processen die voorafgaan aan de natuur- of milieuramp zijn vaak sluipende processen. Met het woord sluipend wordt bedoeld dat de processen zo traag verlopen dat de meeste mensen er geen oog voor hebben. Het rampzalige gevolg lijkt onvoorstelbaar voor de meeste mensen en zal waarschijnlijk nog lang op zich laat wachten. Wat dit betreft zijn er grote verschillen tussen arme en rijke landen en tussen kwetsbare en minder kwetsbare gebieden.

20


Download ppt "Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 7"

Verwante presentaties


Ads door Google