De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationalistisch China (1ste helft 20ste eeuw)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationalistisch China (1ste helft 20ste eeuw)"— Transcript van de presentatie:

1 Nationalistisch China (1ste helft 20ste eeuw)

2 Einde Chinese keizerrijk
Na de Boxeropstand hervormingen -leger → naar Japans vb gemoderniseerd -politiek → ministeries van handel en indus- trie -onderwijs → afschaffing examenstelsel

3 Ontstaan nationalisme olv Sun Yat-sen De 3 volksbeginselen -nationalisme → tegen het westen en de Manchu’s -democratie → via geleide democratie naar parlementaire democratie -volkswelvaart → maatschappelijke onge- lijkheid opheffen/lot van boeren en arbeiders verbeteren

4 Aanhang van Sun onder -studenten -industrielen en handelaren -leger -grootgrondbezitters ↓ Partij van Sun wordt partij van de gevestigde orde Partij heet Kwo Min Tang (KMT) of Guo Min dang (GMD)

5 1911 Val van het Chinese keizerrijk
Aanleiding -stakingen -opstanden van het leger Oorzaken -hongersnoden→ keizer verliest Hemels Mandaat -corruptie -onvermogen/onwil om te moderniseren ↓ China republiek olv generaal Yuan Shikai

6 1913 Yuan dictator, Sun moet vluchten (na verkiezingswinst KMT) → Chinese revolutie alleen machtswisseling aan de top, geen sociale revolutie 1916 Yuan sterft → China valt uiteen in delen olv Warlords ( ) Sun vormt een regering in Zuid China (Kanton)

7 1918 Vrede van Versailles Japan houdt de Duitse kolonies en grote invloed in Noord China → mei beweging (beweging van de Nieuwe Gedachte = nieuwe cultuur) -protestmarsen/demonstraties -boycotacties van Japanse producten -stakingen Gevolgen -afschaffing van het Confucianisme -dialect van Peking wordt nationale taal

8 1921 Oprichting van de Chinese Communistische Partij (CCP of CPC) -geinspireerd door de Russische revolutie van 1917 (armen aan de macht) -de wereldrevolutie gedachte (1919 Komintern) -het anti-imperialisme

9 1ste Verenigde Front (1921-1927)
Monsterverbond KMT en CCP Doel: Verslaan van de Warlords 1925 Dood Sun Yat-sen → opvolger heet Chiang Kai-shek (generaal ipv politicus) Veldtocht naar het noorden→ Warlords verslagen

10 De decade van Nanking Chiang wil China moderniseren -aanleg spoorwegen, luchtvaartdiensten -telegraaf/telefoonverbindingen -modern bankwezen -groei van de industrie (beperkt) -verbetering van het onderwijs -verbetering van de gezondheidszorg -verbetering positie van de vrouw (scheiden mogelijk,voetbinden afgeschaft,erfrecht, concubinaat afgeschaft)

11 Daartegenover China militaire dictatuur -corruptie -censuur -onderdrukking van de armen (leger treedt wreed op tegen de boeren) -geen sociale veranderingen (macht blijft bij de rijken) -vervolging van de communisten

12 1927 1ste verenigde front valt uiteen na het Bloedbad van Shanghai→ Communisten vluchten naar het platteland van Zuid China (Kiangsi en Hunan) Ruzie binnen de CCP over de communis- tische leer (arbeiders of boeren de revo- lutionaire massa) Mao tse Tung (Mao Zedong) wint. (Stalin: Mao is een margarine communist) Boeren steunen Mao (plattelandsrevolutie) -landhervormingen -straffen grootgrondbezitters -leger helpt de boeren

13 Mao roept in 1931 de Chinese Sovjet Republiek uit
Mao roept in 1931 de Chinese Sovjet Republiek uit. Chiang probeert die te veroveren. Mao gebruikt de guerilla tactiek, maar kan zich daar niet handhaven (open gebied)→ 1934 De Lange Mars km gaan weg, komen aan -via een omweg naar Yan’an (bergachtig) -onderweg boerenbevrijding → veel aanhang -3 functies van het leger -vechten -boeren helpen -propaganda voor het communisme

14 De Yan’an periode ( ) Mao ontwikkelt eigen denkbeelden (het Maoisme) -geen samenhangende theorie -op de praktijk gerichte benadering -oplossingen voor afzonderlijke situaties Uitgangspunten -volstrekte gelijkheid -massalijn→ leiders leven tussen de massa, zoeken samen met het volk naar oplossing van de problemen -iedereen bestudeert het denken van Mao

15 2de Verenigde Front ( ) 1931 Japan bezet Mantsjoerije→ vazalstaat Mantsjoekwo olv Pu Yi 1936 Japan valt China binnen→ Chiang gedwon- gen tot samenwerking met Mao (Japanners→huidziekte, Communisten→ hartziekte) Japanners winnen→ Oost China in hun han- den → Chiang vlucht naar het binnenland 1941 Na Pearl Harbor geeft VS Chiang mil/fin steun

16 Burgeroorlog ( ) 1945 Atoombommen op Hirosjima en Nagasaki maken een einde aan WO II→ einde 2de Verenigde Front en uitbraak Burgeroorlog Leger van Chiang -beter bewapend -steun van de VS Toch wint Mao -overlopen getrainde eenheden van Chiang -Mao bezet het platteland, Chiang zit in de steden→ Chiang aanvoerproblemen -steun van de bevolking -Chiang is Hemels Mandaat kwijt (overstro- mingen)

17 1949 Volksrepubliek China (rood/com China) (alleen door com landen erkend) olv Mao Nationalistisch China (Taiwan) (zat in alle internationale organisaties incl de VN tot 1973) olv Chiang Vloot VS zorgt, dat Mao Taiwan niet kan Veroveren.

18 Dr. Sun Yat-sen

19 Kwo-min-tang vlag

20 Yuan-Shikai

21 Warlords

22 Cina onder de Warlords

23 De 4 mei Beweging

24 Chinese Communistische Partij

25 Veldtocht naar het noorden 1926

26 Chiang Kai-shek

27 Bloedbad van Shanghai 1927

28 De jonge Mao

29 Leer van Marx Klassenstrijdgedachte (bezitters-bezitlozen) 19de eeuw bourgeoisie proletariaat -concentratie -verelendung -cumulatie -vervreemding ↓ Proletarische revolutie Dictatuur van het proletariaat Klasseloze maatschappij

30 De lange Mars 1934

31 De lange Mars 1934

32 Japan bezet Mantsjoerije 1931

33 Japan bezet Oost China 1937

34

35 Burgeroorlog

36 Mao roept de Volksrepubliek China uit

37 Chiang vlucht naar Taiwan


Download ppt "Nationalistisch China (1ste helft 20ste eeuw)"

Verwante presentaties


Ads door Google