De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese handelaren willen handeldrijven Manchu’s remmen dat af → alleen in Kanton (Guangzhou) factorijen Voorwaarden -grond blijft van China -pakhuizen/goederen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese handelaren willen handeldrijven Manchu’s remmen dat af → alleen in Kanton (Guangzhou) factorijen Voorwaarden -grond blijft van China -pakhuizen/goederen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Europese handelaren willen handeldrijven Manchu’s remmen dat af → alleen in Kanton (Guangzhou) factorijen Voorwaarden -grond blijft van China -pakhuizen/goederen van Europeanen -Chinese rechtsregels gelden -geen Europese vrouwen -alleen handelen met door keizer aange- wezen handelaren (cohong = gilde van koop lieden) -douane (happo) controleert

3 -Geen ruilhandel (China niet geinteres - seerd in Europese producten) → Europeanen betalen met zilver (schaars) -Engeland gaat opium importeren als be - taalmiddel → Chinezen verslaafd aan opium

4 China probeert opiumhandel te stoppen → 1 ste Opiumoorlog (1839-1842) Engeland wint (militair superieur) → Verdrag van Nankin (1842) -verdragshavens met exterritoriale rechten -Hong Kong voor 150 jaar naar Engeland -China erkent gelijkwaardigheid van Engeland

5 Andere landen sluiten soortgelijke verdragen → ongelijke verdragen Regering krijgt de schuld van de verne- deringen → Taiping opstand (1851-1868) Boerenopstand olv dorpsonderwijzer -visioenen -zegt jongere broer van Jezus te zijn Ideeen -afschaffen Confucianisme -vrouwenemancipatie -strenge leefregels (geen prostitutie, geen kaartspelletjes/dobbelen enz)

6 Verdrag met de Engelsen moest verlengd worden Engeland eist -meer verdragshavens -toegang tot het binnenland -Brits gezantschap (legatie) in Peking China weigert → oorlog Engeland wint weer

7 Westerse techniek overnemen en inpassen in de Chinese cultuur -buitenlandse talen leren (vertaalscholen) -Chinezen naar het buitenland -modernisering van het leger (wapenin- dustrie) -industrie en mijnbouw (kapitaalgebrek)

8 Keizer verzet zich met behulp van conser - vatieve mandarijnen → Zelfversterkings - beweging krijgt te weinig kans Japans-Chinese oorlog (1894-1895) -Japan valt Korea aan (modern imperialis – me) -China helpt Korea (tribuutstaat)en verliest Vredesverdrag -China betaalt oorlogsschatting -China verliest Korea en Taiwan -Japan vestigt industrie in N - China

9 Na de nederlaag tegen Japan nemen de Keizer en hervormingsgezinde manda – rijnen een reeks maatregelen Modernisering van -leger -onderwijs -regering Keizerin – moeder (Shu Chi) draait hervor – mingen terug mbv conservatieve manda – rijnen.

10 Naam afgeleid van Kung Fu (lijkt op scha – duwboksen) → westerse naam Voelden zich door magische krachten onkwetsbaar Keren zich tegen de westerlingen -vallen westerse bezittingen aan -doden buitenlanders -belegeren de westerse legaties in Peking Na 55 dagen (film) legaties ontzet door legermacht van 8 landen → orde hersteld Keizerin moet vluchten → einde macht van de Manchu’s

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


Download ppt "Europese handelaren willen handeldrijven Manchu’s remmen dat af → alleen in Kanton (Guangzhou) factorijen Voorwaarden -grond blijft van China -pakhuizen/goederen."

Verwante presentaties


Ads door Google