De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

China onder Deng Xiaoping ( )

Verwante presentaties


Presentatie over: "China onder Deng Xiaoping ( )"— Transcript van de presentatie:

1 China onder Deng Xiaoping (1981-1997)

2 Na de dood van Mao Machtsstrijd ging tussen de Pragmatici olv Hua Guofeng en Deng Xiaoping en de Dogmatici olv de Bende van 4 met oa de vrouw van Mao De Bende van 4 wordt uitgeschakeld door Hua (opvolger van Mao) In 1981 neemt Deng de macht over Hij komt met een nieuw programma “De 4 moderniseringen” Waarom? -China nog steeds te agrarisch -China arm -grote achterstand op het westen door isole- ment

3 Programma Deng 1-De landbouw -volkscommunes verdwijnen -boeren pachten grond van de staat→ wat ze meer produceren mogen ze op de vrije markt verhandelen 2-De industrie -privé ondernemingen zijn toegestaan (tot maximaal 10 werknemers) -productie verhogen (stuk/prestatieloon) -stichten van Joint Ventures in speciale economische zônes China levert de arbeiders, fabrieken en grondstoffen, het westen het kapitaal en de technische kennis

4 vervolg 3-Wetenschap en technologie -verbeteren technisch onderwijs -studenten naar het buitenland -westerse technologie invoeren 4-Defensie -kwaliteit i.p.v. kwantiteit (minder sol- daten, meer materieel) -ruimtevaartprogramma

5 Gevolgen -toename van de welvaart (er wordt harder gewerkt) -toename van de welvaartsverschillen -geweldige economische groei (> 8 %) -toename van het verschil stad-platteland en tussen verschillende regio’s -toename van de westerse invloed -toename van de corruptie (op locaal niveau onttrekt men zich aan de centrale macht)

6 Politieke maatregelen van Deng
-demaoïsering→ Mao was een groot man maar heeft ook veel fouten gemaakt -afschaffen massacampagnes -afschaffen polyvalente mens -discussie over decentralisatie van de macht Er ontstond een roep om een 5de moderni- sering n.l. democratie Dat leidde in 1989 tot de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede (het Tien An Minplein)

7 Gebeurtenissen op het plein
Aanleiding Herdenking van de dood van de hervormer Huo Yaobang Gebeurtenissen -dat liep uit op een demonstratie -dat liep uit op een bezetting (studenten eisten een gesprek met de partijleiding) -dat liep uit op een hongerstaking (toen dat gesprek uitbleef) -uiteindelijk werd het plein door het leger ontruimd (bloedbad)

8 Houding van de partijleiding
Eerst een afwachtende houding -discussie over ingrijpen of niet -buitenlandse pers aanwezig wegens bezoek van Gorbatsjov Later gewelddadig ingrijpen (de positie van de communistische partij was in gevaar) Houding van het volk -eerst afwachten:wat doet de partij? -kiest daarna de kant van de studenten (probeert het leger tegen te houden)

9 Gevolgen -politiek worden de touwtjes weer aan- gehaald (streng vasthouden aan de dictatuur) uit angst dat in China hetzelfde zou gebeuren als in S.U. -economisch meer vrijheid (uitbouwen van de economie in kapitalistische richting) Leuze: “to get rich is glorious”(uitspraak (rijkdom voor het hele volk ) van Deng) Het buitenland speelt daarop in en gaat op grote schaal in China investeren

10 Nadelen -welvaart zeer ongelijk verdeeld (grote tegenstelling arm-rijk) -goedkope arbeid -slechte werkomstandigheden -geen sociale voorzieningen -urbanisatie leidt tot problemen (toename misdaad,vervuiling,corruptie) -rechtssysteem functioneert slecht -staat heeft altijd gelijk -rechters kiezen altijd voor de rijken -mensenrechten worden geschonden

11 Ontwikkelingen vanaf 1992 -ontstaan van welvarende middenklasse (China een geweldig grote afzetmarkt) -van massaproductie van goedkope producten van matige kwaliteit naar productie van producten van betere kwaliteit volgens moderne methodes → betere concurrentiepositie in het buitenland

12 Periode na Deng 1997 Deng sterft. Zijn opvolger heet Jiang Zemin 2002 Nieuwe leider heet Hu Yintao

13 Hua Guofeng

14 De Bende van 4 olv Jiang Quing

15 De 4 moderniseringen

16 Huo Yaobang

17 Gebeurtenissen op het Plein

18 De gebeurtenissen op het Plein

19 Jiang Zemin en Hu Jintao


Download ppt "China onder Deng Xiaoping ( )"

Verwante presentaties


Ads door Google