De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Machtsstrijd ging tussen de Pragmatici olv Hua Guofeng en Deng Xiaoping en de Dogmatici olv de Bende van 4 met oa de vrouw van Mao De Bende van 4 wordt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Machtsstrijd ging tussen de Pragmatici olv Hua Guofeng en Deng Xiaoping en de Dogmatici olv de Bende van 4 met oa de vrouw van Mao De Bende van 4 wordt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Machtsstrijd ging tussen de Pragmatici olv Hua Guofeng en Deng Xiaoping en de Dogmatici olv de Bende van 4 met oa de vrouw van Mao De Bende van 4 wordt uitgeschakeld door Hua (opvolger van Mao) In 1981 neemt Deng de macht over Hij komt met een nieuw programma “De 4 moderniseringen” Waarom? -China nog steeds te agrarisch -China arm -grote achterstand op het westen door isole- ment

3 1-De landbouw -volkscommunes verdwijnen -boeren pachten grond van de staat → wat ze meer produceren mogen ze op de vrije markt verhandelen 2-De industrie -privé ondernemingen zijn toegestaan (tot maximaal 10 werknemers) -productie verhogen (stuk/prestatieloon) -stichten van Joint Ventures in speciale economische zônes China levert de arbeiders, fabrieken en grondstoffen, het westen het kapitaal en de technische kennis

4 3-Wetenschap en technologie -verbeteren technisch onderwijs -studenten naar het buitenland -westerse technologie invoeren 4-Defensie -kwaliteit i.p.v. kwantiteit (minder sol- daten, meer materieel) -ruimtevaartprogramma

5 -toename van de welvaart (er wordt harder gewerkt) -toename van de welvaartsverschillen -geweldige economische groei (> 8 %) -toename van het verschil stad-platteland en tussen verschillende regio’s -toename van de westerse invloed -toename van de corruptie (op locaal niveau onttrekt men zich aan de centrale macht)

6 -demaoïsering → Mao was een groot man maar heeft ook veel fouten gemaakt -afschaffen massacampagnes -afschaffen polyvalente mens -discussie over decentralisatie van de macht Er ontstond een roep om een 5 de moderni- sering n.l. democratie Dat leidde in 1989 tot de gebeurtenissen op het Plein van de Hemelse Vrede (het Tien An Minplein)

7 Aanleiding Herdenking van de dood van de hervormer Huo Yaobang Gebeurtenissen -dat liep uit op een demonstratie -dat liep uit op een bezetting (studenten eisten een gesprek met de partijleiding) -dat liep uit op een hongerstaking (toen dat gesprek uitbleef) -uiteindelijk werd het plein door het leger ontruimd (bloedbad)

8 Eerst een afwachtende houding -discussie over ingrijpen of niet -buitenlandse pers aanwezig wegens bezoek van Gorbatsjov Later gewelddadig ingrijpen (de positie van de communistische partij was in gevaar) Houding van het volk -eerst afwachten:wat doet de partij? -kiest daarna de kant van de studenten (probeert het leger tegen te houden)

9 -politiek worden de touwtjes weer aan- gehaald (streng vasthouden aan de dictatuur) uit angst dat in China hetzelfde zou gebeuren als in S.U. -economisch meer vrijheid (uitbouwen van de economie in kapitalistische richting) Leuze: “to get rich is glorious”(uitspraak (rijkdom voor het hele volk ) van Deng) Het buitenland speelt daarop in en gaat op grote schaal in China investeren

10 -welvaart zeer ongelijk verdeeld (grote tegenstelling arm-rijk) -goedkope arbeid -slechte werkomstandigheden -geen sociale voorzieningen -urbanisatie leidt tot problemen (toename misdaad,vervuiling,corruptie) -rechtssysteem functioneert slecht -staat heeft altijd gelijk -rechters kiezen altijd voor de rijken -mensenrechten worden geschonden

11 -ontstaan van welvarende middenklasse (China een geweldig grote afzetmarkt) -van massaproductie van goedkope producten van matige kwaliteit naar productie van producten van betere kwaliteit volgens moderne methodes → betere concurrentiepositie in het buitenland

12 1997 Deng sterft. Zijn opvolger heet Jiang Zemin 2002 Nieuwe leider heet Hu Yintao

13

14

15

16

17

18

19


Download ppt "Machtsstrijd ging tussen de Pragmatici olv Hua Guofeng en Deng Xiaoping en de Dogmatici olv de Bende van 4 met oa de vrouw van Mao De Bende van 4 wordt."

Verwante presentaties


Ads door Google