De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE LAMMERS-HYPOTHESE EN DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE HEDENDAAGDSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN DOCENT: WOUT ULTEE 8 JANUARI 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE LAMMERS-HYPOTHESE EN DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE HEDENDAAGDSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN DOCENT: WOUT ULTEE 8 JANUARI 2009."— Transcript van de presentatie:

1 DE LAMMERS-HYPOTHESE EN DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE HEDENDAAGDSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN DOCENT: WOUT ULTEE 8 JANUARI 2009

2 DE LAMMERS-HYPOTHESE VREEMDE OVERHEERSING BLZ. 127: NAARMATE BIJ EEN BEZETTING HET NIVEAU VAN TOPCOLLABORATIE LAGER LIGT ZIJN DE NETTO-BATEN VOOR EEN BEZETTENDE MACHT LAGER EN IS DE LEEFBAARHEID VOOR DE ONDERHORIGE BEVOLKING GERINGER

3 DE LAMMERS-HYPOTHESE ZOU GEEN LOSSTAANDE HYPOTHESE ZIJN MAAR AFLEIDBAAR UIT EEN EERDERE: STELLING 2 OP BLZ. 116 AFLEIDBAAR IS EEN GROOT WOORD STELLING 2 ALDAAR IS MINDER STRAK GEFORMULEERD DAN DE HYPOTHESE OP BLZ. 127 DE EERSTE UITSPRAAK IS CATEGORISCH GEFORMULEERD, DE LATERE IN VARIABELE TERMEN

4 LAMMERS HOUDT BIJ ZIJN HYPOTHESE EEN SLAG OM DE ARM (WEER BLZ. 127) DE CETERUS PARABUS CLAUSULE (ANDERE OMSTANDIGHEDEN GELIJK BLIJVEND) OMDAT LAMMERS DEZE FACTOREN METEEN NOEMT, IS DEZE CLAUSULE IS HIER ONSCHULDIG

5 DE FACTOREN STAAN IN STELLING 1 EN STELLING 3 OP BLZ. 116 ALS HYPOTHESE: 1) ALS DE INVOER VAN HULPBRONNEN NAAR EEN TE BEHEERSEN SYSTEEM GROTER IS HEEFT EEN BEZETTING HOGERE NETTO-BATEN VOOR DE BEZETTER EN EEN HOGERE LEEFBAARHEID VOOR DE ONDERWORPEN BEVOLKING ALS GEVOLG

6 DE FACTOREN STAAN IN STELLING 1 EN STELLING 3 OP BLZ. 116 ALS HYPOTHESEN: 3) ALS DE TOPLEIDING VAN EEN TE BEHEERSEN SYSTEEM MET MEER LOYALITEIT MEEWERKT BIJ DE INVOER VAN HULPBRONNEN EN DE UITVOER VAN PRODUCTEN HEEFT EEN BEZETTING HOGERE NETTO-BATEN VOOR DE BEZETTER EN EEN HOGERE LEEFBAARHEID VOOR DE ONDERWORPEN BEVOLKING ALS GEVOLG

7 LAMMERS TOETST ZIJN HYPOTHESE DOOR ALS BIJKOMENDE VERONDERSTELLING TE NEMEN: IN DENEMARKEN WAS IN 1940 HET NIVEAU VAN TOPCOLLABORATIE HOGER DAN IN NEDERLAND EN IN NEDERLAND HOGER DAN IN POLEN

8 DE VOORSPELLING IS DAN: LAMMERS-HYPOTHESE BIJKOMENDE VERONDERSTELLING _______________________________ DE NETTO-BATEN WAREN VOOR DUITSLAND HET HOOGST IN DENEMARKEN EN HET LAAGST IN POLEN, NEDERLAND EEN TUSSENPLAATS INNEMEND DE LEEFBAARHEID WAS VOOR DE ONDERHORIGE BEVOLING HET HOOGST IN DENEMARKEN EN HET LAAGST IN POLEN, NEDERLAND EEN TUSSENPLAATS INNEMEND

9 DE ONDERZOEKSBEVINDING IS EVENWEL: DE NETTO-BATEN EN DE LEEFBAARHEID WAS HET GERINGST IN POLEN MAAR DE NETTOBATEN WAREN VOOR DE DUITSE BEZETTER HET HOOGST IN NEDERLAND (WAT ZEGT LAMMERS OVER DE LEEFBAARHEID IN NEDERLAND IN VERGELIJKING MET DENMARKEN?) DE LAMMERS-HYPOTHESE WORDT WEERLEGD OOK NAAR LAMMERS’ EIGEN ZEGGEN (BLZ. 135)

10 VOLGENS MAARTEN POSTMA VERWAARLOOST LAMMERS EEN BELANGRIJKE FACTOR BIJ DE VOORSPELLING VAN DE TOESTAND IN NEDERLAND DE LAMMERS-HYPOTHESE KLOPT WELLICHT ALS IN ALLE DRIE DE LANDEN DE BEZETTER DE LEIDERS OP HET TOP-, MIDDEN- EN LAAGSTE NIVEAU NAAR HUIS ZOU HEBBEN GESTUURD EN DOOR EIGEN MENSEN ZOU HEBBEN VERVANGEN

11 EN HOEWEL DIE VERVANGING OP HET LAAGSTE NIVEAU ER IN POLEN WAS EN DE DEENSE REGERING EEN STEL WAARNEMERS NAAST ZICH KREEG WERD DE KONINGIN VAN NEDERLAND EN DE NEDERLANDSE MINISTERS NIET DOOR DE DUITSE BEZETTER AFGEZET ZE WAREN GEVLUCHT ! EN DAT ZOU TOCH ECHT WAT UITMAKEN WAT ?

12 DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE ALS DE TOP VAN DE HOOGSTE (MIDDEN- OF LAAGSTE) BESTUURSLAAG VAN EEN LAND VOOR EEN BEZETTER VLUCHT HEEFT EEN BEZETTING VOOR EEN BEZETTER HOGERE NETTO-BATEN DAN WANNEER DE TOP VAN DE HOOGSTE (MIDDEN OF LAAGSTE) BESTUURSLAAG VAN EEN LAND DOOR EEN BEZETTER WORDT VERVANGEN

13 DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE VERKLAART DE WEERLEGGING VAN LAMMERS’ HYPOTHESE EN IS ONAFHANKELIJK TOETSBAAR HET IS ZAAK HEM IETS MEER PLAUSIBEL TE MAKEN EN HEM GEEN LOSSE HYPOTHESE LATEN BLIJVEN

14 DE BAND TUSSEN DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE EN LAMMERS’ DERDE STELLING ALS DE TOP VAN EEN BESTUURSLAAG VLUCHT, IS DE BEREIDHEID TOT SAMENWERKING MET DE BEZETTER BIJ DE ACHTERGEBLEVENEN GROTER EN ALS DIE BEREIDHEID GROTER IS, ZIJN DE NETTO-BATEN VOOR EEN BEZETTER GROTER

15 DE EERSTE CLAUSULE VAN DEZE UITSPRAAK HEEFT BETREKKING OP DE NIEUWE ONAFHANKELIJKE VARIABELE VAN MAARTEN POSTMA DE TWEEDE CLAUSULE VAN DEZE UITSPRAAK HEEFT BETREKKING OP DE ONAFHANKELIJKE VARIABELE UIT LAMMERS’ DERDE STELLING DE DERDE CLAUSULE IS HET VERSCHIJNSEL DAT MOET WORDEN VERKLAARD

16 DE MAARTEN-POSTMA- HYPOTHESE HOEFT DUS NIET LOS TE STAAN VAN DE HYPOTHESEN VAN LAMMERS EN LAMMERS HAD DE WEERLEGGING VAN DE NIVEAU-HYPOTHESE KUNNEN VERKLAREN DOOR EEN ANDERE VOORAF UITGESCHREVEN UITSPRAAK VAN ZIJN THEORIE AAN TE HALEN


Download ppt "DE LAMMERS-HYPOTHESE EN DE MAARTEN-POSTMA-HYPOTHESE HEDENDAAGDSE SOCIOLOGISCHE THEORIEËN DOCENT: WOUT ULTEE 8 JANUARI 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google