De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Upd@te Hoger Onderwijs 5 maart 2009 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Upd@te Hoger Onderwijs 5 maart 2009 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Upd@te Hoger Onderwijs 5 maart 2009
‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze Hoger Onderwijs 5 maart 2009

2 ‘Ter Nethe’ maakt werk van studie- en beroepskeuze
Deelname SOHO-proefproject Elke school SOHO-coördinator(en) Samenwerking SOHO-coördinatoren en CLB: - uitwisseling know-how  bevordert keuzebekwaamheidsproces - gezamenlijke acties - communicatie vanuit één visie

3 Upd@te Hoger onderwijs Sprekers ‘Ter Nethe’
CODI dhr. Fons Nuyens Secretaris mevr. Annick Van Asch

4 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’
1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

5 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’
1.2. studiegebieden 1.3. leerlingenaantallen 1.4. organigram

6 ‘Ter Nethe’ 1.1. Scholen HHvM – Berlaar HHS – Heist-op-den-Berg
Instituut Heilig Hart van Maria HHS – Heist-op-den-Berg Heilig-Hartscholen SL – Heist-op-den-Berg Sint-Lambertusinstituut

7 ‘Ter Nethe’ 1.2. studiegebieden
HHvM HHS SL ASO X Auto Bouw Chemie Handel Hout Mechanica / elektriciteit Personenzorg Sport

8 ‘Ter Nethe’ 1.3. leerlingenaantallen

9 ‘Ter Nethe’ 1.4. organigram

10 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’
1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

11 2. Historiek SOHO-werkgroep
2.1. pré – SOHO 2.2. pilootproject 2.3. huidig concept

12 SOHO-werkgroep 2.1. pré - SOHO
1) losse activiteiten 2) schooleigen werking 3) leerlingen 6de jaar

13 SOHO-werkgroep 2.2. pilootproject
van tot contract i.v.m. middelen (uren en budget) contract i.v.m. werkwijze  ontwikkelen keuzebegeleidingtraject  formaliseren keuzebegeleidingproces  afsluiten samenwerkingsverbanden  overlegorgaan niveau SG

14 SOHO-werkgroep 2.3. huidig concept
1) gestructureerd traject 2) schooleigen ingevuld 3) alle leerlingen (accent 3de graad)

15 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’
1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

16 3. Ons SOHO-project 3.1. IM en directie 3.2. SOHO-coördinatoren + CLB
3.3. lerarenkorps 3.4. leerlingen 3.5. ouders

17 SOHO-project 3.1. IM en directie
Uitwerken visie Wat gemeenschappelijk kan, wordt gemeenschappelijk gedaan! Onderhandelen bijzondere bepalingen

18 SOHO-project 3.2. SOHO-coördinatoren en CLB
1) Vergaderingen op niveau SG - aanbrengen materiaal - acties  plannen  uitwerken  evalueren - contacten  Departement  Hoger onderwijs  Regio overleg

19 SOHO-project 3.2. SOHO-coördinatoren en CLB
2) Permanente informatiestroom

20 SOHO-project 3.3. lerarenkorps
Infosessies op niveau SG  SOHO-gebeuren  hervorming Hoger onderwijs  keuzeproces bij leerlingen * naar overgang volgende graad * naar Hoger onderwijs Ondersteuning van klassenraden

21 SOHO-project 3.4. leerlingen
Eenzelfde strategie in alle scholen van de scholengemeenschap 1) begeleiden 2) aansporen 3) logistieke ondersteuning

22 SOHO-project 3.4. leerlingen
1) begeleiden * gezamenlijke start / informatienamiddag * methode: Op stap * infobeurs op school: gelijktijdig * samen naar SID-IN * klassenraden: advies aan leerlingen

23 SOHO-project 3.4. leerlingen
2) aansporen * late beslissers

24 SOHO-project 3.4. leerlingen
3) logistieke ondersteuning * infomomenten Hoger onderwijs * informerende websites * permanente infostand in het SOHO-lokaal

25 Eenzelfde strategie in alle scholen van de scholengemeenschap
SOHO-project ouders Eenzelfde strategie in alle scholen van de scholengemeenschap 1) ouderavonden 2) bijzondere aandacht op infobeurzen

26 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’
1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

27 4. De sterkte van het project
4.1. Middelen vanuit SG 4.2. Draaiboek voor activiteiten 4.3. Partner voor Hoger onderwijs 4.4. Van pré over piloot naar SWP 4.5. Over de grens van de school

28 Sterkte SOHO-project 4.1. Middelen vanuit SG
Uren-leraar Vergader technisch

29 Sterkte SOHO-project 4.2. Draaiboek voor activiteiten

30 Sterkte SOHO-project 4.3. Partner voor Hoger onderwijs
Start to study  Associatie K.U.Leuven Het onderwijs in evolutie  Katholieke Hogeschool Mechelen

31 Sterkte SOHO-project 4.4. Van pré over piloot naar SWP
enkeling  groep los  gestructureerd éénmalig  traject

32 Sterkte SOHO-project 4.5. Over de grens van de school
De SG is beter gekend Hechtere samenwerking tussen de scholen

33 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’
1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

34 5. Te bewaken …. 5.1. SOHO-project blijvend positief duiden
5.2. Permanente aandacht voor de structurele formalisering 5.3. Tijdig denken aan opvolging 5.4. Ingroeiperiode SOHO-coördinatoren 5.5. ……….

35 ‘Ter Nethe’ maakt werk van studie- en beroepskeuze
Vragen

36 Wie zijn wij ? Katholieke scholengemeenschap ‘Ter Nethe’
ADRES: Biekorfstraat 10 – 2220 Heist-op-den-Berg TELEFOON: CODI: dhr. Fons Nuyens Secretaris: mevr. Annick Van Asch Leden SOHO-werkgroep: Ann Tuymans(HHvM), Bernadette De Cat(HHS), Geert Verschoren(HHS), Griet Beirinckx(CLB), Jan Janssens(CLB), Kathleen Vermeulen(SL), Louis Van den Meutter(HHS)

37 Dank voor je aandacht! Upd@te Hoger onderwijs 5 maart 2009
Katholieke Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’


Download ppt "Upd@te Hoger Onderwijs 5 maart 2009 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze."

Verwante presentaties


Ads door Google