De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze Hoger Onderwijs 5 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze Hoger Onderwijs 5 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 1 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze Upd@te Hoger Onderwijs 5 maart 2009

2 2 ‘Ter Nethe’ maakt werk van studie- en beroepskeuze Deelname SOHO-proefproject Elke school SOHO-coördinator(en) Samenwerking SOHO-coördinatoren en CLB: - uitwisseling know-how - uitwisseling know-how  bevordert keuzebekwaamheidsproces  bevordert keuzebekwaamheidsproces - gezamenlijke acties - gezamenlijke acties - communicatie vanuit één visie - communicatie vanuit één visie

3 3 Upd@te Hoger onderwijs Sprekers ‘Ter Nethe’ Upd@te Hoger onderwijs Sprekers ‘Ter Nethe’ CODI CODI dhr. Fons Nuyens dhr. Fons Nuyens Secretaris Secretaris mevr. Annick Van Asch mevr. Annick Van Asch

4 4 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’ 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

5 5 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 1.1. scholen 1.2. studiegebieden 1.3. leerlingenaantallen 1.4. organigram

6 6 ‘Ter Nethe’ 1.1. Scholen  HHvM – Berlaar Instituut Heilig Hart van Maria  HHS – Heist-op-den-Berg Heilig-Hartscholen  SL – Heist-op-den-Berg Sint-Lambertusinstituut

7 7 ‘Ter Nethe’ 1.2. studiegebieden HHvMHHSSLASOXX AutoX BouwX ChemieX HandelX HoutX Mechanica / elektriciteit elektriciteitX PersonenzorgXX SportX

8 8 ‘Ter Nethe’ 1.3. leerlingenaantallen

9 9 ‘Ter Nethe’ 1.4. organigram CAIM + RvD Officiële overlegorganen MZC OCSG OCSG RCSG RCSG Pedagogische werkgroepen BaSO - BSO - FUNC MIS - 1ste graad SIS - SLO SOHO - ZIS Technische werkgroepen BISWIS

10 10 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’ 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

11 11 2. Historiek SOHO-werkgroep 2.1. pré – SOHO 2.2. pilootproject 2.3. huidig concept

12 12 SOHO-werkgroep 2.1. pré - SOHO 1) losse activiteiten 1) losse activiteiten 2) schooleigen werking 2) schooleigen werking 3) leerlingen 6 de jaar 3) leerlingen 6 de jaar

13 13 SOHO-werkgroep 2.2. pilootproject  van 2002-2003 tot 2005-2006  contract i.v.m. middelen (uren en budget)  contract i.v.m. werkwijze  ontwikkelen keuzebegeleidingtraject  ontwikkelen keuzebegeleidingtraject  formaliseren keuzebegeleidingproces  formaliseren keuzebegeleidingproces  afsluiten samenwerkingsverbanden  afsluiten samenwerkingsverbanden  overlegorgaan niveau SG  overlegorgaan niveau SG

14 14 SOHO-werkgroep 2.3. huidig concept 1) gestructureerd traject 1) gestructureerd traject 2) schooleigen ingevuld 2) schooleigen ingevuld 3) alle leerlingen (accent 3 de graad) 3) alle leerlingen (accent 3 de graad)

15 15 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’ 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

16 16 3. Ons SOHO-project 3.1. IM en directie 3.2. SOHO-coördinatoren + CLB + CLB 3.3. lerarenkorps 3.4. leerlingen 3.5. ouders

17 17 SOHO-project 3.1. IM en directie  Uitwerken visie Wat gemeenschappelijk kan, Wat gemeenschappelijk kan, wordt gemeenschappelijk gedaan! wordt gemeenschappelijk gedaan!  Onderhandelen bijzondere bepalingen

18 18 SOHO-project 3.2. SOHO-coördinatoren en CLB 1) Vergaderingen op niveau SG - aanbrengen materiaal - aanbrengen materiaal - acties  plannen - acties  plannen  uitwerken  uitwerken  evalueren  evalueren - contacten  Departement - contacten  Departement  Hoger onderwijs  Hoger onderwijs  Regio overleg  Regio overleg

19 19 SOHO-project 3.2. SOHO-coördinatoren en CLB 2) Permanente informatiestroom leerlingen Ouders collega’s

20 20 SOHO-project 3.3. lerarenkorps  Infosessies op niveau SG  SOHO-gebeuren  SOHO-gebeuren  hervorming Hoger onderwijs  hervorming Hoger onderwijs  keuzeproces bij leerlingen  keuzeproces bij leerlingen * naar overgang volgende graad * naar overgang volgende graad * naar Hoger onderwijs * naar Hoger onderwijs  Ondersteuning van klassenraden

21 21 SOHO-project 3.4. leerlingen Eenzelfde strategie in alle scholen van de scholengemeenschap  1) begeleiden  2) aansporen  3) logistieke ondersteuning

22 22 SOHO-project 3.4. leerlingen 1) begeleiden 1) begeleiden * gezamenlijke start / informatienamiddag * gezamenlijke start / informatienamiddag * methode: Op stap * methode: Op stap * infobeurs op school: gelijktijdig * infobeurs op school: gelijktijdig * samen naar SID-IN * samen naar SID-IN * klassenraden: advies aan leerlingen * klassenraden: advies aan leerlingen

23 23 SOHO-project 3.4. leerlingen 2) aansporen 2) aansporen * late beslissers * late beslissers

24 24 SOHO-project 3.4. leerlingen 3) logistieke ondersteuning 3) logistieke ondersteuning * infomomenten Hoger onderwijs * infomomenten Hoger onderwijs * informerende websites * informerende websites * permanente infostand in het SOHO-lokaal * permanente infostand in het SOHO-lokaal

25 25 SOHO-project 3.5. ouders Eenzelfde strategie in alle scholen van de scholengemeenschap  1) ouderavonden  2) bijzondere aandacht op infobeurzen

26 26 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’ 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

27 27 4. De sterkte van het project 4.1. Middelen vanuit SG 4.2. Draaiboek voor activiteiten 4.3. Partner voor Hoger onderwijs 4.4. Van pré over piloot naar SWP 4.5. Over de grens van de school

28 28 Sterkte SOHO-project 4.1. Middelen vanuit SG  Uren-leraar  Vergader technisch

29 29 Sterkte SOHO-project 4.2. Draaiboek voor activiteiten

30 30 Sterkte SOHO-project 4.3. Partner voor Hoger onderwijs  Start to study  Associatie K.U.Leuven  Associatie K.U.Leuven  Het onderwijs in evolutie  Katholieke Hogeschool Mechelen  Katholieke Hogeschool Mechelen

31 31 Sterkte SOHO-project 4.4. Van pré over piloot naar SWP  enkeling  groep  los  gestructureerd  éénmalig  traject

32 32 Sterkte SOHO-project 4.5. Over de grens van de school  De SG is beter gekend  Hechtere samenwerking tussen de scholen

33 33 Keuzesessie SOHO-project ‘Ter Nethe’ 1. Scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ 2. Historiek SOHO-werkgroep 3. Ons SOHO-project 4. De sterkte van het project 5. Te bewaken

34 34 5. Te bewaken …. 5.1. SOHO-project blijvend positief duiden 5.2. Permanente aandacht voor de structurele formalisering structurele formalisering 5.3. Tijdig denken aan opvolging 5.4. Ingroeiperiode SOHO-coördinatoren 5.5. ……….

35 35 ‘Ter Nethe’ maakt werk van studie- en beroepskeuze Vragen

36 36 Wie zijn wij ? Katholieke scholengemeenschap ‘Ter Nethe’ ADRES: Biekorfstraat 10 – 2220 Heist-op-den-Berg TELEFOON: 015 24 16 74 E-MAIL: secretariaat@ternethe.be secretariaat@ternethe.be CODI: dhr. Fons Nuyens Secretaris: mevr. Annick Van Asch Leden SOHO-werkgroep: Ann Tuymans(HHvM), Bernadette De Cat(HHS), Geert Verschoren(HHS), Griet Beirinckx(CLB), Jan Janssens(CLB), Kathleen Vermeulen(SL), Louis Van den Meutter(HHS)

37 37 Dank voor je aandacht! Upd@te Hoger onderwijs 5 maart 2009 Katholieke Scholengemeenschap ‘Ter Nethe ’


Download ppt "1 ‘Ter Nethe’ Katholieke scholengemeenschap Berlaar - Heist-op-den-Berg maakt werk van studie- en beroepskeuze Hoger Onderwijs 5 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google