De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vasten is loslaten en ontvangen

Verwante presentaties


Presentatie over: "vasten is loslaten en ontvangen"— Transcript van de presentatie:

1 vasten is loslaten en ontvangen
veertigdagentijd 2012 1  2  3  4   5  6  vasten is loslaten en ontvangen

2 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: Ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Mark Treurniet We lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 De preek gaat over Mattheus 6: 16 – 18 Het eerste lied: Psalm 113: 1, 2 Na afloop van deze dienst is er koffie kunstwerk aan de wand: De inspiratiebron van elk nieuw schilderij is de tekst van de ochtendpreek. Verdere toelichting zie memobord

3 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 113: 1, 2

4 Psalm 113: 1, 2

5 Psalm 113: 1, 2

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 113: 1, 2 Wet Zingen: Gezang 161: 3, 4 (NG 82) Gebed Lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 Zingen: Psalm 35: 1, 6 Preek over Mattheus 6: 16 – 18 Zingen: Psalm 109: 11, 12

7 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 113: 1, 2 Wet Zingen: Gezang 161: 3, 4 (NG 82) Gebed Lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 Zingen: Psalm 35: 1, 6 Preek over Mattheus 6: 16 – 18 Zingen: Psalm 109: 11, 12

8 Gezang 161: 3, 4 (NG 82)

9 Gezang 161: 3, 4 (NG 82)

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 113: 1, 2 Wet Zingen: Gezang 161: 3, 4 (NG 82) Gebed Lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 Zingen: Psalm 35: 1, 6 Preek over Mattheus 6: 16 – 18 Zingen: Psalm 109: 11, 12

11 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 113: 1, 2 Wet Zingen: Gezang 161: 3, 4 (NG 82) Gebed Lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 Zingen: Psalm 35: 1, 6 Preek over Mattheus 6: 16 – 18 Zingen: Psalm 109: 11, 12

12 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 113: 1, 2 Wet Zingen: Gezang 161: 3, 4 (NG 82) Gebed Lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 Zingen: Psalm 35: 1, 6 Preek over Mattheus 6: 16 – 18 Zingen: Psalm 109: 11, 12

13 Psalm 35: 1, 6

14 Psalm 35: 1, 6

15 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 113: 1, 2 Wet Zingen: Gezang 161: 3, 4 (NG 82) Gebed Lezen: Mattheus 6: 1 - 6, , Handelingen 13: 1 – 5 Zingen: Psalm 35: 1, 6 Preek over Mattheus 6: 16 – 18 Zingen: Psalm 109: 11, 12

16 Tekst: Mattheus 6: 16 – 18 Kinderpreek Bidden, geven, vasten

17 Heeft Jezus het soms afgeschaft? (nee dus)
Tekst: Mattheus 6: 16 – 18 Vasten .... uit beeld Heeft Jezus het soms afgeschaft? (nee dus)

18 Waarom raakte vasten uit beeld? 1. Vasten werd de vijand van genade
Tekst: Mattheus 6: 16 – 18 Waarom raakte vasten uit beeld? 1. Vasten werd de vijand van genade Punten scoren Genade Vasten als extra ontvangen

19 Waarom raakte vasten uit beeld? 2. Vasten en gebrekkig zondebesef
Tekst: Mattheus 6: 16 – 18 Waarom raakte vasten uit beeld? 2. Vasten en gebrekkig zondebesef Geen hap door je keel Oppervlakkig over zonde denken Schuldbesef → vasten Vasten → schuldbesef

20 Waarom raakte vasten uit beeld? 3. Vasten en verwend zijn
Tekst: Mattheus 6: 16 – 18 Waarom raakte vasten uit beeld? 3. Vasten en verwend zijn een oefening in zelfverloochening Beproevingen maken je sterker

21 Geen gebod, maar een hulpmiddel Modern vasten
Tekst: Mattheus 6: 16 – 18 Vasten vandaag Geen gebod, maar een hulpmiddel Modern vasten

22 Zingen: Psalm 109: 11, 12 Gebed Zingen met Margreeth en Sharon Collecte Zingen: Gezang 164 in canon Zegen

23 Psalm 109: 11, 12

24 Psalm 109: 11, 12

25 Zingen: Psalm 109: 11, 12 Gebed Zingen met Margreeth en Sharon Collecte Zingen: Gezang 164 in canon Zegen

26 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
If I find in myself desires nothing in this world can satisfy, I can only conclude that I was not made for here. If the flesh that I fight is at best only light and momentary, then of course I feel nude when to where I'm destined I'm compared. Wanneer ik in mijzelf verlangens vind die door niets in deze wereld vervuld kunnen worden, Kom ik tot de conclusie dat ik niet gemaakt ben hier te leven. Wanneer het lichaam waartegen ik vecht slechts tijdelijk blijkt te zijn, dan voel ik me naakt, omdat ik vergeleken word met waarvoor ik bestemd ben.

27 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
Speak to me in the light of the dawn Mercy comes with the morning I will sigh and with all creation groan as I wait for hope to come for me Spreek tot mij, in het licht van de dageraad Genade komt met de morgen Ik zal zuchten en met de schepping kreunen als ik wacht op de beloofde hoop

28 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
Am I lost or just less found? On the straight or on the roundabout of the wrong way? Is this a soul that stirs in me, is it breaking free, wanting to come alive? Cause my comfort would prefer for me to be numb And avoid the impending birth of who I was born to become Ben ik verloren of slechts nog niet gevonden? Ben ik op de rechte weg, of op een keerpunt van de verkeerde weg? Is dit een ziel in mij roert, iets dat uit wil breken, tot leven wil komen? Ik zou me namelijk fijner voelen als ik niets zou voelen En de spannende geboorte van een nieuwe mij zou kunnen vermijden.

29 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
Speak to me in the light of the dawn Mercy comes with the morning I will sigh and with all creation groan as I wait for hope to come for me Spreek tot mij, in het licht van de dageraad Genade komt met de morgen Ik zal zuchten en met de schepping kreunen als ik wacht op de beloofde hoop

30 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
For we, we are not long here Our time is but a breath, so we better breathe it And I, I was made to live, I was made to love, I was made to know you Hope is coming for me Hope, He's coming We zullen hier niet lang meer blijven Onze tijd is zo kort als een ademtocht, dus laten we ademen En ik, was gemaakt om te leven, ik was gemaakt om lief te hebben, ik was gemaakt om U te kennen Hope zal voor mij komen, hoop het komt, Hij komt

31 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
Speak to me in the light of the dawn Mercy comes with the morning I will sigh and with all creation groan as I wait for hope to come for me Spreek tot mij, in het licht van de dageraad Genade komt met de morgen Ik zal zuchten en met de schepping kreunen als ik wacht op de beloofde hoop

32 C.S. Lewissong – Brooke Fraser
Speak to me in the light of the dawn Mercy comes with the morning I will sigh and with all creation groan as I wait for hope to come for me Spreek tot mij, in het licht van de dageraad Genade komt met de morgen Ik zal zuchten en met de schepping kreunen als ik wacht op de beloofde hoop

33 Hosanna – Brooke Fraser
Ik zie een grote Koning vol glorie en met vuur omringd; de aarde beeft, de aarde beeft. Ik zie Hem in zijn liefde; onze zonden wast Hij weg. En ieder zingt en ieder zingt.

34 Hosanna – Brooke Fraser
Hosanna, hosanna, ) hosanna in de hoge )2x

35 Hosanna – Brooke Fraser
Ik zie een generatie opstaan in gehoorzaamheid, met puur geloof, met puur geloof. Ik zie een grote doorbraak, opgewekt in ons gebed; we knielen neer, we knielen neer.

36 Hosanna – Brooke Fraser
Hosanna, hosanna, ) hosanna in de hoge )2x

37 Hosanna – Brooke Fraser
Genees mijn hart en maak mij rein, ontsluier het geheim van uw heerlijkheid. Leer mij hoe ik lief heb, Heer zoals U mij. Raak mijn hart met wat U raakt, alles wat ik ben is voor U gemaakt op mijn weg van aards bestaan naar eeuwigheid.

38 Hosanna – Brooke Fraser
Hosanna, hosanna, ) hosanna in de hoge )4x Hosanna in de hoge

39 COLLECTE Collectemunten nodig? Vandaag Is de collecte voor de Kerk
Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Rens de Wolf Na de collecte zingen we: Gezang 164 in canon

40 COLLECTE Collectemunten nodig? Volgende week
Morgenavond van 19.00 uur tot 20.00 uur COLLECTE Volgende week Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Johan Marsman Volgende week: Rens de Wolf Na de collecte zingen we: Gezang 164 in canon

41 Gezang 164

42 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

43 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

44


Download ppt "vasten is loslaten en ontvangen"

Verwante presentaties


Ads door Google