De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1VIGeZ vzw, ©2010 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent -12 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1VIGeZ vzw, ©2010 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent -12 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1VIGeZ vzw, ©2010 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent -12 oktober 2010

2 2VIGeZ vzw, ©2010 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Missie: “Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw wil gezond leven en een gezonde leefomgeving bevorderen en zo bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor alle inwoners van Vlaanderen.”

3 3VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Wat? “Het VIGeZ is een expertise- en servicecentrum dat strategieën, methodieken, advies en opleiding aanbiedt aan professionals die werken aan gezond leven en een gezonde leefomgeving.”

4 4VIGeZ vzw, ©2010 Historiek 1991: VIG =koepelorganisatie 1997: VIG =expertisecentrum oprichting Logo’s gezondheidsdoelstellingen 2003: preventiedecreet VIG =partnerorganisatie 2009: fusie met OCL VIG wordt VIGeZ

5 5VIGeZ vzw, ©2010 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 1998-2002  Daling met 10 % van het aantal rokers, zowel bij mannen als bij vrouwen en specifiek bij jongeren  Significante daling van de consumptie van vetrijke voeding ten voordele van vetarme en vezelrijke voeding  Doelmatiger borstkankerscreening bij vrouwen: het aandeel screenings bij de doelgroep 50-69-jarigen neemt toe tot 80 % het aantal vrouwen uit de doelgroep dat bereikt wordt, neemt toe tot 75 %  Afname met 20 % van het aantal dodelijke ongevallen in de privésfeer en in het verkeer  Significante verbetering van de preventie van infectieziekten door verhoogde vaccinatiegraad voor polio, kinkhoest, tetanos, difterie, mazelen, bof en rubella

6 6VIGeZ vzw, ©2010 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen na 2002  2003: gezondheidsdoelstelling rond zelfdoding: “Het aantal sterfgevallen door zelfdoding bij mannen en vrouwen moet tegen 2010 verminderd zijn met 8 % ten opzichte van 2000”  2005: herformulering gezondheidsdoelstelling borstkankerscreening: “Tegen 2012 verloopt het bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar doelmatiger, d.w.z. voldoende vrouwen nemen deel, meer kankers worden tijdig gevonden en er gebeuren zo weinig mogelijk overbodige onderzoeken.”

7 7VIGeZ vzw, ©2010 Vlaamse gezondheidsdoelstellingen na 2002  2006: gezondheidsdoelstelling middelengebruik: “Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door het gebruik van tabak, alcohol en illegale drugs terug te dringen”. Tabak:- bij personen van 15 jaar en jonger is het percentage rokers niet hoger dan 11 % - bij personen van 16 jaar en ouder is het percentage rokers niet hoger dan 20 %  2008: uitbreiding gezondheidsdoelstelling voeding met beweging: “Het realiseren van gezondheidswinst op bevolkingsniveau door een stijging van het aantal mensen dat voldoende fysiek actief is, evenwichtig eet en een gezond gewicht nastreeft’. 5 subdoelstellingen

8 8VIGeZ vzw, ©2010 Vlaams budget voor gezondheidspromotie 2010 In € 1.000 België 366.500 24.000.000 Vlaanderen Volksgezondheid RIZIV  Zorg en Gezond 740.000  Preventieve gezondheidszorg 89.000  Gezondheidspromotie 58.000

9 9VIGeZ vzw, ©2010 Preventiedecreet 2003: doel Beter en langer leven: winst in kwalitatieve en in kwantitatieve zin door:  gezondheidsbevordering (positief beïnvloeden) en ziektepreventie (negatieve invloed uitschakelen)  zowel binnen de gezondheidssector (gezondheidsbeleid) als daarbuiten (facettenbeleid)

10 10VIGeZ vzw, ©2010 Preventiedecreet 2003: actoren in preventie  Logo’s  Partnerorganisaties  Organisaties met terreinwerking  Individuele zorgaanbieders  Lokale besturen

11 11VIGeZ vzw, ©2010 Actoren: Logo’s Wat zijn Logo’s?  Logo = Locoregionaal gezondheidsoverleg en -organisatie  Netwerken  Samenwerken om Vlaams preventief gezondheidsbeleid in te voeren op loco-regionaal niveau  Werkgebied o.b.v. zorgregio’s

12 12VIGeZ vzw, ©2010 Uitvoeringsbesluiten Logo’s  15 Logo’s vanaf 2010  Erkenning voor max. 6 jaar  Opdrachten Aanspreekpunt overheid – adviseren Agentschap Lokale netwerking (aanspreekpunt preventieorganisaties, sensibiliseren, stimulering overleg en opzetten gezondheidsacties, ondersteuning bij uitvoering acties o.b.v. methodieken van partnerorganisaties, adviseren lokale besturen Uitvoeren en evalueren lokale acties Meewerken met partnerorganisaties bij ontwikkeling en evaluatie methodieken Tewerkstelling medisch milieukundigen

13 13VIGeZ vzw, ©2010 Logo’s

14 14VIGeZ vzw, ©2010 Actoren: Partnerorganisaties  expertisecentra (inhoudelijke kennis en/of gegevens)  nemen deel aan publieke oproepen  beheersovereenkomst van 3 à 5 jaar met inbegrip van beleidsplan  ondersteunen Logo’s en veldwerk

15 15VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: expertisecentrum/partnerorganisatie  Wetenschappelijke onderbouwing  Coördinatie & planmatige aanpak (projectmanagement)  Multidisciplinair team (projectteams)  Stimuleert samenwerkingsverbanden  Brug theorie - praktijk  Bijdragen tot realisatie gezondheidsdoelstellingen

16 16VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Klanten  Professionele intermediairs  Overheid  Media  Bedrijven

17 17VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Opdrachten 1. Informatie en adviesverstrekking  Advies en consultancy op maat  Bevordering professionalisering sector  Gespecialiseerde documentatie- en informatiedienst  Doorverwijzing

18 18VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Opdrachten 2. Methodieken  Ontwikkeling praktische methodieken voor intermediairs  Thema’s: voeding en beweging, tabakspreventie, ongevallenpreventie in de privésfeer, gezond ouder worden, BKO en vaccinaties, gezondheid & milieu, geestelijke gezondheidsbevordering  Setting- & doelgroepgericht:scholen, bedrijven, lokale gemeenschappen, senioren, kansengroepen  Ondersteuning Logo’s: alle gezondheidsdoelstellingen

19 19VIGeZ vzw, ©2010 Op school www.gezondeschool.be

20 20VIGeZ vzw, ©2010 In de werkomgeving www.gezondwerken.be

21 21VIGeZ vzw, ©2010 In de lokale gemeenschap www.gezondegemeente.be

22 22VIGeZ vzw, ©2010 Gezonde voeding www.schoolsnakker.be www.fruit-op-school.be www.gezondheidstest.be

23 23VIGeZ vzw, ©2010 Tabakspreventie www.feelfree.be

24 24VIGeZ vzw, ©2010 Ongevallenpreventie www.boebs.be

25 25VIGeZ vzw, ©2010 Bewegen www.fitteschool.be

26 26VIGeZ vzw, ©2010 Geestelijke gezondheidsbevordering www.fitinjehoofd.be

27 27VIGeZ vzw, ©2010 Sensibiliseren voor borstkankeropsporing

28 28VIGeZ vzw, ©2010 Gezondheid & Milieu www.lekkerfris.be Asbest in en om het huis bestrijdingsmiddelen

29 29VIGeZ vzw, ©2010 Sensibiliseren voor vaccinatiebeleid

30 30VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Opdrachten 3. Ondersteuning van implementatie  Ondersteuning Logo’s en andere intermediairs  Coördinatie en coaching  Overlegstructuur met Logo’s

31 31VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Opdrachten 4. Kwaliteit en evaluatie  Driejaarlijkse indicatorenbevraging in opdracht Vlaamse overheid bij scholen en bedrijven  Evaluatieonderzoek toegepaste methodieken  Kwaliteitstoetsing acties op het terrein  Kwaliteitslabel

32 32VIGeZ vzw, ©2010 VIGeZ: Opdrachten 5. Vorming & Opleiding  Basisopleiding  Vast aanbod  Vorming op maat en lezingen  Symposium gezondheidspromotie  2500 intermediairs bereikt

33 33VIGeZ vzw, ©2010 2009: enkele cijfers  Adviesverlening: 415  Methodieken: 16  Vorming & opleiding: 2500  Informatieverlening: 1452  Projecten buiten convenant: 10


Download ppt "1VIGeZ vzw, ©2010 Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw Annemie Peeters, UGent -12 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google