De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Databank Hoger Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Databank Hoger Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Databank Hoger Onderwijs
Heden en Toekomst Werkgroepen VLIR en VLHORA 24 april 2013

2 Deel 1: DHO vandaag Van student tot financiering

3 Doelstellingen DHO Nieuwe financieringssysteem ondersteunen
Parametergedreven Decretale doelgroepen (beurs, werk, functiebeperkt) Leerkrediet studenten ondersteunen Gebeurtenisgestuurd Centraal platform versus complexe ontsluiting data Toekenning studietoelagen ondersteunen Toekenning kinderbijslag ondersteunen Inschrijvingsproces instellingen faciliteren Beleidsinfo genereren

4 Databank Hoger Onderwijs 1.0: van student tot financiering

5 DHO LED Kinderbijslag Rekenmotor Datawarehouse Studenten portaal
Studietoelage ETL ETL Opleidingen Opleidingsonderdelen Resultaten Diploma’s French 5 ECTS Politics 6 ECTS Study programme Statistics 7 ECTS ADS DHO webservices

6 1. Studente Eva Eva Janssens beslist om te gaan studeren

7 2. Ze schrijft zich in aan een instelling

8 4. Instelling raadpleegt gegevens in DHO voor haar eigen processen
Studiehistoriek Hoger onderwijs: alles van voorbije academiejaren Inschrijvingen Onderdelen Diploma’s Secundair onderwijs: diploma Leerkredietsaldo Huidig Vlak voor inschrijving Voor een bepaald academiejaar

9 4. Instelling haalt diploma SO op bij O&V
School Studierichting Onderwijsvorm Antwoord op vraag instelling

10 3. Instelling verwerkt opgehaalde gegevens

11 3+4. Na afronden inschrijvingsproces
3+4. Na afronden inschrijvingsproces registreert instelling inschrijving in DHO met webservices SOAP UI VRAAG ANTWOORD

12 5. Inschrijving wordt opgeslagen in DHO

13 5. Inclusief onderdelen

14 5. En resultaten Op het einde van het traject: diploma

15 10. DHO berekent het leerkrediet
Per academiejaar een leerkredietsamenvatting

16 10. DHO berekent het leerkrediet
Leerkredietbeweging per gebeurtenis

17 6+7. Studente kan leerkrediet raadplegen op het Studentenportaal

18 4. Instelling kan leerkredietsaldo raadplegen met webservice

19 8+9+10. Andere dienstverlening bij O&V
Automatisch detecteren van heroriëntaties Verifiëren van diploma/doorstroombonussen Opzoeken van ontbrekende identificatienummers in batch Beheer van instellings- en opleidingsgegevens Voorbeelden: Integratie Fusies

20 13+14. Gegevens worden ontsloten in het
Gegevens worden ontsloten in het Datawarehouse in de vorm van Sterren Fase 1 = indicatoren over 1 academiejaar Evoluties Inschrijvingen Studenten Studiepunten Diploma’s Rendement… Fase 0 = registratiegedrag - Pieken, doorlooptijd… Fase 2 = longitudinale indicatoren - Studieduur, drop-out…

21 14. Sterren, feiten en dimensies in DWH

22 14. DWH HO Fase 0 - Registratiegedrag
Aantal actieve inschrijvingen per maand

23 14. DWH HO Fase 1 Indicatoren over één academiejaar
Aantal inschrijvingen per academiejaar

24 14. DWH HO Fase 2 Studieloopbaan: o.b.v. bis-/rijksregisternummer
RR-nr geselecteerd o.b.v. Inschrijving in HO (ooit in ster ‘Inschrijvingen’ van HO) of Diploma SO behaald sinds 2002 Voorbeeld

25 14. DWH HO Fase 2 Studietraject: o.b.v. (zelfde) RR-nr + zelfde opleiding Traject per bachelor, master, schakelprogramma… Voorbeeld

26 15. Instelling valideert gegevens via DWH

27 15. Instelling valideert gegevens via DWH

28 15. Instelling heeft toegang tot geaggreerde gegevens

29 17. Departement O&V ondersteunt kwaliteitsproces
Rapporten voor ZER

30 16. AHOVOS monitort correct-, volledig- en tijdigheid

31 17. AHOVOS publiceert gegevens

32 17. AHOVOS publiceert evoluties

33 18+19+20+21. Proces financiering

34 18+19. ETL van DHO naar Rekenmotor
INSC_ID 26/08/ :16 28/02/2011 8:47 BASS_GEGV_ID 921 INSZ_ID INST_ID 110131 ADMG_VOLG_ID (null) DATM_INSC_DT 25/08/2011 0:00 28/02/2012 0:00 TIJD_REGS_MT 29/02/ :17 29/02/2012 8:47 NATT_CD 150 NATT_TYPE_CD 1 CONT_SORT_CD ONDW_BERP_HOGR_DIPL N INSC_VOOR_INPT_DRMP_SALD_HV INSC_VOOR_OUPT_DRMP_SALD_HV INPT_DRMP_SALD_HOGS_HV INSC_VOOR_SALD_LEKR_HV 140 113 SOW_STPN_OPGN_HV 30 42 UITW_STPN_VERW_HV VOW_STPN_OPGN_HV 60 VOW_STPN_VERW_HV 3 VOW_STPN_VRGS_HV TYPE_BEPR_FUNC_CD WERK_STND_SORT_CD WERK_STND_STDI_TRJC ETL_SRID_CD ADS ETL_CRET_GEBR_CD BT_INSC_all_datasets ETL_CRET_ACCT_CD SYS ETL_CRET_MT 2/01/ :27 ETL_WIJZ_GEBR_CD ETL_WIJZ_ACCT_CD ETL_WIJZ_MT ETL_ERNS_CD ETL_GELD_VL ADMG_INGR_ID 35405 35407 Studiepunten

35 20. Rekenmotor - Parameters

36 20. Rekenmotor - Parameters

37 21. Resultaat berekening: Excel-bladen

38 21. Excel enveloppe - Financieringspunten
Instelling Fpi-prof VOWi-prof Fpi-ac VOWi-ac Fpi-hko VOWi-hko Fpi-un VOWi-un VOW-i Arteveldehogeschool ,62 ,92 39.122,28 ,01 0,00 ,93 Erasmushogeschool Brussel ,02 ,86 43.891,55 ,21 ,64 ,40 ,48 Hogere Zeevaartschool Artesis Hogeschool Antwerpen ,25 ,93 ,85 ,98 ,71 ,45 ,37 Hogeschool Gent ,75 ,90 ,53 ,26 ,19 ,98 ,14 Hogeschool Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 79.891,75 ,63 ,40 ,40 ,01 ,03 ,05 Hogeschool West-Vlaanderen ,15 ,93 52.305,30 ,99 ,92 Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen ,15 ,69 34.536,36 ,64 84.424,09 ,00 ,33 Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende ,83 ,08 40.036,35 ,44 ,52 Katholieke Hogeschool Kempen ,66 ,82 48.161,07 ,02 ,84 Katholieke Hogeschool Leuven ,45 ,57 Katholieke Hogeschool Limburg ,61 ,20 32.083,41 ,51 80.655,89 ,18 ,89 Lessius Mechelen ,52 ,27 64.485,80 ,55 ,82 Katholieke Hogeschool Sint-Lieven ,81 ,18 ,69 ,35 ,53 Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. ,98 ,37 Lessius Antwerpen ,92 ,89 ,01 ,45 ,34 Plantijn-Hogeschool ,03 ,12 Provinciale Hogeschool Limburg ,14 ,10 79.750,60 ,44 56.124,21 ,77 ,31 Internationale Hogeschool - Groep T 81.619,83 ,15 87.404,67 ,53 ,68 HUB-ehsal ,60 ,42 ,04 ,67 ,09 XIOS Hogeschool Limburg ,14 ,37 35.062,30 ,07 ,44 HUB-kub 13.085,92 ,24 K.U.Leuven ,75 ,28 tUL 96.871,84 ,69 UGent ,45 ,21 Universiteit Antwerpen ,58 ,75 V.U.Brussel ,28 ,63 UHasselt ,97 ,92 totaal ,20 ,40 ,21 ,53 ,75 ,80 ,80 ,73 ,46

39 23+24+25. Business die DHO ondersteunt als leverancier
Studietoelagen: pedagogische voorwaarden dossiers Kinderbijslag: pedagogische voorwaarden tot 25-jarige studenten Leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED): diploma’s diploma’s

40 23. Studietoelagen Haalt gegevens uit DHO via webservice

41 24. Kinderbijslag Maandelijks verstuurt O&V alle geregistreerde gegevens in de voorbije maand

42 25. Leer- en ervaringsbewijzendatabank
Dagelijkse communicatie van geregistreerde diploma’s Afnemers: VDAB, uitbreidingen naar Selor etc Burgertoepassing

43 Round up DHO “as is” Verduidelijkingen? Vaststellingen Dynamiek
Grote gegevensrijkdom Complex Veel “lagen” Veel afhankelijkheden Wat kan beter?

44 Deel 2: DHO toekomst? Globale uitdagingen

45 Uitdaging 1: Beleid Integratiedecreet NAS-decreet: instellingsreview
Taalregeling NAS-decreet: instellingsreview Internationale mobiliteit Evaluatie implementatielasten flexibiliseringsdecreet Studieduurverlenging HBO5 Aanmoedigingsfonds

46 Uitdaging 1: Beleid Integratie: implementatie ver gevorderd
Zware operatie voor alle betrokkenen Uitloop o.a. door fusies Taalregeling: structureel te implementeren Impact op onderwijs op drie niveaus Opleiding, curriculum, afgestudeerden Actieplan mobiliteit: planning Breder dan de klassieke Erasmusuitwisseling Beurzen Ondervertegenwoordigde groepen Financiering

47 Uitdaging 1: Beleid Evaluatie implementatielasten flexibilisering
Leerkrediet vereenvoudigen DHO en HOR beter op mekaar afstemmen Stroomlijnen van het administreren van opleidingen Uitwisselen van gegevens Authentieke bron opleidingsgegevens

48 Uitdaging 2: “Lessons learned”
Functioneel en inhoudelijk: Ontoereikende diensten identificatiegegevens Declaratiesystemen voor studentenkenmerken Beschikbaarheid van de diensten (geen 24/7) Correcties na afsluitdatum niet mogelijk Simulatie financiering complex Toegankelijkheid voor studenten moeilijk Aanpak Verschillend implementatieritme instellingen Project draait niet rond ICT, maar business en processen

49 Omgevingselementen O&V
Kenniscentrum O&V: krachten bundelen MijnOnderwijs Nieuwe diensten volwassenenonderwijs DAVINCI Nieuwe diensten secundair onderwijs Discimus

50 Aanpak: uittekenen “roadmap”
Wat moeten we doen? Regelgeving: taalregeling, studieduur… Beleid: mobiliteit, evaluatie flex-decreet Diensten verbeteren Wat kunnen we combineren? Opleidingen Onderdelen Studenten Wat kan ons helpen? Tools, master data management, ICT…

51 “Mogelijk scenario” vanuit standpunt O&V
Sept. 12 Sept. 13 Sept. 14 Sept. 15 Taalmonitor – fase Internationalisering – impact uitwisseling) + Leerkrediet (DHO) Internationalisering: beheer basisgegevens Studentenkenmerken Integratie/School of Arts Taalmonitor – fase 1 Gezamenlijke opleidingen HBO5 Release 9/13 Beheer basis- gegevens DHO ADS Reken- motor Voorbereiding MDM voor beheer basis gegevens Huidige technologische omgeving Release 9/14 Beheer basis- gegevens DHO ADS Reken- motor Voorbereiding MDM voor beheer eenduidig beheer studenten Verlaten mainframe Uitwisseling instellingen Release 9/15 Beheer basis- gegevens DHO ADS Reken- motor Gebruik jaar na verkiezingen voor verder inzetten van de verbeteringen. Voorbereiding uitvoering nieuw regeringsakkoord Uitwisseling instellingen Studenten-portaal Beheer basisgegevens opleidingen / instellingen Start data governance process Analyse omgeving Aanpassingen na afsluiting 1 studentenportaal Studenten eenduidig

52 Aanvullingen bij DHO-roadmap
Welke behoeften zijn er nog? Behoeften instellingen Behoeften kwaliteitszorg, cfr. ZER Verzuchtingen instellingen? Eenvoudiger beheer van opleidingsgegevens op 1 plaats Nieuwe diensten voor beheer opleidingsgegevens Vereenvoudiging leerkrediet Nieuwe diensten rond identificatiegegevens en studentenkenmerken 24/7 beschikbaarheid sluit beter aan bij leefwereld student …?

53 Aanvullingen bij DHO-roadmap
Welke veranderingen pakken partners aan? Projecten/Investeringen binnen instellingen Integratie Fusies Nieuwe systemen Hoe gaan we om met de blijvende, zelfs nog toenemende complexiteit? Kennisopbouw nodig bij alle partijen Welke onderdelen zijn eigen aan hoger onderwijs, zijn generiek voor het MVG en erbuiten? Welke expertise, procedures, technologie kunnen we spreiden/delen?

54 Verdere aanpak ? Visie partners?
Associaties Instellingen VLIR en VLHORA NVAO Formeel overleg binnen gemandateerde stuurgroep DHO Hoe taxeren we initiële doelstellingen DHO t.o.v. nieuwe behoeften? Hoe creëren we draagvlak voor de te nemen stappen? Wie hebben we nodig? Met welke planning?

55 Voorstel vervolgstappen
Oplijsting van behoeften door bilaterale gesprekken met de partners over behoeften en planning – april-juni 2013 Consolideren van behoeften met partners – juni/juli Keuze oplossing en start analyse: september

56 Round up DHO “to be” Vragen? Opmerkingen? Behoeften? Alternatieven?


Download ppt "Databank Hoger Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google