De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lading op een voorwerp  ruimte errond verandert. Vlakbij de lading: sterke invloed; wordt zwakker verderaf. 2. Elektrisch veld en veldsterkte 1. Het elektrisch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lading op een voorwerp  ruimte errond verandert. Vlakbij de lading: sterke invloed; wordt zwakker verderaf. 2. Elektrisch veld en veldsterkte 1. Het elektrisch."— Transcript van de presentatie:

1 Lading op een voorwerp  ruimte errond verandert. Vlakbij de lading: sterke invloed; wordt zwakker verderaf. 2. Elektrisch veld en veldsterkte 1. Het elektrisch veld Elektrisch veld: beschrijft de invloed van een lading op de ruimte rond die lading.

2 Q b en Q t zelfde lading : afstoting Q b en Q t tegengestelde lading : aantrekking 1.1 Invloed van ladingen Lading Q b  ruimte rond die lading verandert, dwz er ontstaat een elektrisch veld  testen met tweede lading in deze ruimte bronlading Q b testlading Q t

3 Oliebad met griesmeelkorrels en een geladen geleider. 1.2 Onderzoek van de ruimte rond een lading In de buurt van een elektrische lading: elektrische inductie in de griesmeelkorrels  oriëntatie Afhankelijk vorm geleider  verschillende figuren:

4 1.2.1. Radiaal veld Kleine geladen metalen bol Radiaal veld 1.2.2. Dipoolveld tegengestelde ladingengelijke ladingen midden sterkmidden zwak + - + +

5 1.2.3. Homogeen veld 2 evenwijdige geleidende platen, tegengestelde lading  evenwijdige lijnen homogeen veld Veld is overal even sterk 1.2.4. In en rond een ringvormige geleider Binnen geleider: geen elektrisch veld  Kooi van Faraday = alle lading gaat naar het buitenoppervlak van de geleider  (be)schermwerking Buiten geleider: lijnen loodrecht op oppervlak geleider

6 1.2.5. Sterk gekromde geleider Puntvormig en sterk gekromd opp.  grote dichtheid lijnen  sterk elektrisch veld Afstoting tussen veel gelijksoortige ladingen kort bij elkaar  lading verlaat de geleider Spitswerking

7 Praktische toepassingen a)Statische ontlading spitswerking op de vleugels en de staart van een vliegtuig voor het ontladen van de statische elektriciteit (ontstaan door wrijving) b)Bliksemafleider spitswerking  ionisatie lucht  bliksem valt daar in Metalen constructie: kooi van Faraday  afscherming elek. velden binnen

8 Definitie veldkracht: kracht die werkt op afstand, van ver 2. Elektrische veldsterkte Vorig jaar: zwaartekracht (F z ) Aarde = bol en op afstand werkt F z (hoe verder weg, hoe zwakker F z ) zwaarteveld = ruimte waarbinnen F z werkt Veldsterkte g = F z m = grootte van de zwaartekracht op een massa van 1 kg

9 Stel bol = lading Q b  in de ruimte rond die bol is er krachtwerking op andere ladingen in die ruimte Elektrische veldkracht (F) Elektrisch veld (E) Coulomkracht: Grootte: E = F |Q t | (el. veldsterkte  g) = kracht die de lading Q t van 1 C ondervindt vanwege Q b r2r2 QQ kE t b    Q 1 t r2r2 Q k b  E 

10 Definitie: Het elektrisch veld geeft de kracht weer die een lading van +1Q zou ondervinden als ze geplaatst wordt in het veld van de opwekkende lading (Q b ). r2r2 Q k b  E 

11 Richting en zin van E: Volgens de verbindingslijn tussen de ladingen Van de positieve lading Q b weg Naar de negatieve lading Q b toe Eenheid: [E] = [F] = N [Q b ] C

12 3. Elektrische veldlijnen Veldlijn: - baan die een  -lading volgt in het elektrisch veld - lijn die in elk punt raakt a/d elektrische veldsterkte in dat punt - zin: van  -lading naar  -lading - veldlijnen kunnen elkaar niet snijden 3.1 Verband veldlijnen en elektrische veldsterkte

13 Dichtheid veldlijnen = maat voor grootte elektrisch veld - sterk elektrisch veld: veel veldlijnen dicht bij elkaar - evenwijdige veldlijnen: constant elektrisch veld

14 -op eenzelfde afstand van Q b is het veld overal even groot -grootte neemt af met kwadraat van afstand -Symmetrisch – 3D -Q b > 0: zin = weg van Q b -Q b < 0: zin = naar Q b 3.2 Radiaal veld van een puntlading r2r2 Q k b  E 

15 3.3 Radiaal veld in een bolvormige geleider -Q b op opp. geleider -Symmetrisch – 3D -In bol: geen veldlijnen  |E|=0 -P 1 aan opp. geleider: met r 1 = afstand tot middelpunt bol -Punten buiten bolopp.: r = afstand tot middelpunt bol r12r12 Q k b  E1E1 

16 3.4 Homogeen veld -Twee platen met even grote, maar tegengestelde lading  homogeen veld -Veldlijnen zijn evenwijdig -Veld is overal even sterk of E = constant in elk punt van het veld

17 -Lading Q(+) in punt P -Kracht F is overal even groot -Veldsterkte: E = F Q of F = E Q met E = constant -Eigenschappen: -aangrijpingspunt: in P -grootte: overal gelijk -richting: loodrecht op de platen -zin: van  naar 

18 3.5 Dipoolveld -Dipool: twee even grote, maar tegengestelde puntladingen -Zin: van van  naar  -3D -|E|=groot tussen de ladingen, wordt kleiner verder weg van de ladingen -Tegengestelde ladingen: |E|=0 tussen ladingen

19 3.6 Spitswerking -Aan punt is |E| heel groot, de veldlijnen liggen er dicht bij elkaar.


Download ppt "Lading op een voorwerp  ruimte errond verandert. Vlakbij de lading: sterke invloed; wordt zwakker verderaf. 2. Elektrisch veld en veldsterkte 1. Het elektrisch."

Verwante presentaties


Ads door Google