De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011. NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Agenda 1)Welkom - voorstellingsronde 2)Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011. NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Agenda 1)Welkom - voorstellingsronde 2)Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010."— Transcript van de presentatie:

1 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011

2 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Agenda 1)Welkom - voorstellingsronde 2)Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 3)Voorstel/insteek Vlaamse NME-dag 2012 4)Opzet Cursus ‘Professionele NME’ 2011 5)Nieuws op beleidsvlak 6)Varia 7)Volgende afspraak: 2 de helft oktober 2011?

3 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 De enquête telde 92 respondenten (300 deelnemers). Profiel Deelname vorige NME-dag (20 oktober 2009)? 1Professionele NME-sector35.87% 2Overheid ( gewest – provincie – gemeente )29.35% 3Basisonderwijs13.04% 4Sociaal-culturele sector13.04% 5Natuurgids10.87% 6Secundair onderwijs9.78% 7Hoger onderwijs9.78% 8NGO6.52% 9Jeugdwerk2.17% 10Vrijwilliger2.17% Ja60.87% Neen39.13%

4 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Locatie - Boudewijngebouw in Brussel Locatie voor herhaling vatbaar? Alternatieve locaties? OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend Bereikbaarheid0.00%3.26%38.04%58.70% Infostanden en tentoonstellingen 1.09%13.04%51.09%34.78% Rondetafels9.78%22.83%51.09%16.30% Vergaderzalen/com puterlokaal 3.26%28.26%52.17%16.30% Excursies6.52%38.04%47.83%7.61% Ja93.48% Neen6.52%

5 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Datum/periode voor herhaling vatbaar? Beste maanden Beste dagen Ja98.91% Neen1.09% Januari35.87% Februari56.52% Maart39.13% April29.35% Mei17.39% Juni10.87% Juli3.26% Augustus5.43% September18.48% Oktober52.17% November75.00% December31.52% Maandag53.26% Dinsdag71.74% Woensdag47.83% Donderdag88.04% Vrijdag44.57%

6 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Beoordeling programma: Programmaformule Te behouden in programma voor herhaling vatbaar? OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend Inhoud0.00%13.04%70.65%16.30% Tijdsindeling6.52%13.04%66.30%14.13% Verloop2.17%11.96%69.57%16.30% Onthaal0.00%5.43%60.87%33.70% Aanbod infostanden en tentoonstellingen 2.17%18.48%65.22%14.13% Aanbod sessies1.09%10.87%68.48%19.57% Aanbod netwerktijd (informele kennismaking en informatie- en ideeënuitwisseling) 3.26%23.91%55.43%17.39% 1Sessies in vergaderzalen91.30% 2Infostanden84.78% 3Netwerktijd81.52% 4Sessies aan rondetafels80.43% 5Excursies68.48% 6Tentoonstellingen59.78% Ja97.83% Neen2.17%

7 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Beoordeling catering: Cateringformule te herhalen? OnvoldoendeVoldoendeGoedUitstekend Formule broodjesbuffet1.09%3.26%27.17%68.48% Variatie qua broodsoort en beleg 0.00%4.35%26.09%69.57% Aanbod en variatie dranken1.09% 38.04%59.78% Aanbod en variatie versnaperingen (koekjes, cake, appels, noten, chips…) 0.00%9.78%38.04%52.17% Aandacht voor milieu en duurzaamheid 0.00%7.61%39.13%53.26% Ja100.00% Neen0.00%

8 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Organisatie Vlaamse NME-dag 2010 (1= zeer slecht en 5=uitstekend) Gemiddelde waarde: 4.22 Variantie: 0.34 Bekendmaking Vlaamse NME-dag (1= zeer slecht en 5=uitstekend) Gemiddelde waarde: 3.89 Variantie: 0.60 Inschrijvingen via website (1= zeer slecht en 5=uitstekend) Gemiddelde waarde: 4.27 Variantie: 0.50 12345 0%1,08%5,43%64,14%29,35% 12345 1,08%2,17%22,83%54,35%19,57% 12345 0%3,26%5,43%52,17%39,14%

9 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Kennisname van de Vlaamse NME-dag 2010 Andere = NME-zine, NME-website, LNE- zine, LNE-website, E-zine van de provincie, via website van VELT, in allerhande communicatie, LinkedIn, MOS-nieuwsbrief, Natuurpunt en CVN- krant. Waarom deelnemen? Vlaamse NME-dag = zinvol? Vlaamse NME-dag = jaarlijks? 1via persoonlijke uitnodiging/e-mail56.52% 2via een collega/kennis36.96% 3via website32.61% 4via e-zine27.17% 5mond aan mond reclame10.87% 6via tijdschrift1.09% 7Andere2.17% 1sluit aan bij werkzaamheden88.04% 2persoonlijke interesse60.87% 3 medewerker dmv sessie/infostand/tentoonstelling 26.09% 4verplicht door mijn werkgever6.52% 5collega/vriend neemt deel6.52% Ja100.00% Neen0.00% Ja100.00% Neen0.00%

10 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Hoe deelnemers uitnodigen? Hoe sessie- en/of standhouder uitnodigen? 1via e-mail98.91% 2via vermelding in e-zine(s)33.70% 3via vermelding op website(s)30.43% 4via vermelding in tijdschrift(en)9.78% 5via brief/gedrukte uitnodiging4.35% 1via e-mail96.74% 2via vermelding in e-zine(s)13.04% 3via vermelding op website(s)9.78% 5via brief/gedrukte uitnodiging4.35% 5via vermelding in tijdschrift(en)2.17%

11 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010 Opmerkingen / vragen ?

12 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 Praktisch -Datum: Dinsdag 14 februari 2012 -Locatie: Brussel (Boudewijngebouw) – opties genomen -Nadelen: internet / elektriciteit -Voordelen: centraal / budgetvriendelijk. -Alternatieven? -Max. 400 deelnemers - vorig jaar 300 deelnemers (360 inschrijvingen) -Catering: -Externe cateraar. -Samenwerking met DAB was + maar praktisch niet voor herhaling vatbaar. -Lunch: duurzaam, milieusparend, seizoensgebonden… -Volledig vegetarisch?

13 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 Aanpak -Doelgroep: -Breed of reeds overtuigden? -Opmerking uit evaluatie: teveel onderwijsgericht. -Ook interessante initiatieven buiten het onderwijs voor leerkrachten. -Meer focussen op ouderen, allochtonen, heemkundigen, sociaal-cultureel werk… en de lerarenopleidingen. -Aandachtspunten uit de evaluatie: -Tijdig beginnen! -Nog meer netwerktijd => Voorstel: 1u45min lunchpauze/netwerktijd s’ middags. -Weinig interesse voor namiddagsessies (verplaatsing huiswaarts) => Voorstel: om 15u30 stoppen/receptie/netwerking. -Sessietijd soms te kort => Voorstel: sessies van 1u45min (i.p.v. 1u30min). -Minder sessies (voldoende deelnemers in alle sessies) => Voorstel: 2 sessierondes van 1u45min, 14 sessies per ronde (max 28)

14 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 Tijdsschema  8.30u: onthaal/bezoek beurs  9.30u: inleiding  9.45u: 1ste sessieronde  11.30u: lunch/netwerktijd/bezoek beurs  13.15u: 2de sessieronde  15.30u: afsluiting/receptie/netwerktijd 1.‘Speeddating’ (= georganiseerde netwerking) organiseren? -Beste tijdstip voor minister? => 9.30u (nogal gevaarlijk voor tijdsschema) => om 15.30u als afsluiting? -Beurs: -enkel 8.30u tot 9.30u, 11.30 tot 13.15u en 15.30 tot 16.15u (= totaal 3u30min) -Criterium: iets nieuws te bieden hebben -Maximum 50 standen (20 in 2010)? -Opnieuw interessante tentoonstellingen?

15 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 -Sessies: -Samenwerking aanmoedigen tussen aanbieders binnen 1 sessie i.g.v. gerelateerde/zelfde onderwerpen. -Op elkaar aansluitende sessies (sessie VM + NM). -Populaire sessies 2 maal? -Maximum 28 sessies te verdelen over 2 sessierondes (vorig jaar 43 sessies verspreid over 3 sessierondes) van elk 1u45min. -Er zijn 8 zalen (max. 25 personen), 1 auditorium (max. 100 personen), en 5 rondetafels (max. 12 personen). Zijn sessies als excursies voor herhaling vatbaar? -Criteria oproep: -Vernieuwende zaken -Positief, actiegericht (d.m.v. voorbeelden/boodschap niet verdoezelen, maar mensen ook niet verlammen) => thema/slagzin 2012: NME, een positief verhaal! ? -Enkele ideeën: -Beleid -Andere doelgroepen: volwassenen, ouderen, allochtonen… -Nieuwe methodieken

16 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 -Communicatie/planning: -Vermeld in NME-zine februari (rubriek eNneeMmEe) -Aankondiging/oproep sessies en standen: NME-zine juni (eind mei) -Oproep via e-mail naar contacten in het werkveld/vermelding op websites -Herinnering oproep: NME-zine oktober (eind september) -Afsluiting oproep: maandag 10 oktober 2011 -Volgende platform: 2 de helft oktober (samen sessies/standen bekijken/selecteren/koppelen/…) -Volledige programma op website: eind november 2011 -Oproep inschrijvingen: NME-zine van december (eind november) -Aankondiging inschrijvingen via e-mail naar contacten in het werkveld/vermelding op websites -Start inschrijvingen: maandag 5 december 2011 -Afsluiting inschrijvingen: maandag 16 januari 2012 -Inschrijvingen (ook sessiekeuzes) opnieuw via website.

17 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 Aanzet inhoud/sessies -Thema: -Vorig jaar ‘Creativiteit’ => Opmerkingen geweest rond de invulling. Nieuw thema (cfr. Positief verhaal)? Beperken we ons dan niet? -Waar is vraag naar? -Praktijkervaringen -Beleid-gerelateerde werksessies -Hoe volwassenen bereiken? -Goede promo-mogelijkheden (samenwerking met tv, radio, internet) – nieuwe media zoals smartphone -Samenwerking Natuur en Cultuur? Via socio-culturele sector? -… -Link met de cursus ‘Professionele NME’? -Zelfde sprekers -Overnemen interessante/vernieuwende sessies

18 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 Wat zou de dienst NME zelf kunnen brengen? -NME in tijden van (economische) crisis. -Rol van NME? (debat) -Beleidssessies. -Wat verwachten we van het beleid? Wat verwacht het beleid van de NME-sector? (beleidsmensen vastkrijgen!) -Plaats van NME/onderwijs in het milieubeleidsplan? -VM: presentatie – NM: debat -Werkgroep (eventueel vanuit het NME-platform)? -Tweespalt tussen participatieve (pedagogische) en instrumentele NME. -Beleid overtuigen van het belang van beide soorten -EDO: de vlag en de lading -sessie ‘Train de trainer’ -sessie ‘Medley van EDO-methodieken’ -…

19 NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Aanzet/insteek Vlaamse NME-dag 2012 Vragen / opmerkingen / insteek sessies ….


Download ppt "NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011. NME-Overlegplatform Dinsdag 5 april 2011 Agenda 1)Welkom - voorstellingsronde 2)Evaluatie Vlaamse NME-dag 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google