De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website. Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website. Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website."— Transcript van de presentatie:

1

2 Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website

3 1. Waarom? Plan Van Aanpak 2004 Voordelen gemeenschapsproject
Alle doelgroepen Alle partners Het werkt! Succesfactoren Buitenlandse leerervaring: Hartslag Limburg (Nl) Heartbeat Wales

4 “wat kunnen we doen in onze gemeente?”
“Hoe bevorderen we kwaliteit?”

5

6 2. Doelgroep Alle 308 Vlaamse (en Brusselse) steden en gemeenten
Alle buurten en wijken

7 3. Tool Interactief programma (website): On line beschikbaar voor iedereen Analyse lokale situatie Advies op maat gelinkt aan acties en partners

8

9 In kaart brengen van de lokale situatie:
aantal inwoners verdeling in leeftijdsgroepen aantal mensen met overgewicht, hart en vaatziekten, diabetes type 2 voorkomen sociale risicogroepen: allochtonen, kansarmen

10

11

12 Vragenlijst met meerkeuzevragen
wat gebeurt er? Welke acties rond voeding en beweging zijn er reeds gebeurd? wat is er? wie is er? Met wie heeft u reeds samengewerkt? wat wil u doen?

13

14

15

16 Spiegel: Weergave van: belangrijke problemen – risicogroepen doelen van de gemeente uitgevoerde acties TEKORTEN – GROEIKANSEN

17 In Mechelen zijn er reeds acties opgezet voor het bevorderen van zowel gezond bewegen
als evenwichtige voeding. In de vragenlijst heeft u aangeduid dat de gezondheidsambtenaar de coördinatie opneemt bij het opzetten van acties i.v.m. gezonde voeding en beweging. Hiervoor is momenteel nog geen werkgroep samengesteld. In Mechelen zijn reeds maatregelen genomen op het vlak van het beleid omtrent gezonde voeding en beweging, namelijk: Er is een gezondheidsbeleid in de gemeente waarin evenwichtige voeding en gezond bewegen opgenomen is. Er zijn ook al inspanningen gebeurd om de omgeving aan te passen zodat evenwichtige voeding en gezond bewegen bevorderd wordt, door te zorgen voor:   een aantrekkelijk aanbod van evenwichtige voeding bij evenementen of happenings; goede, veilige en toegankelijke infrastructuur; De gemeente werkt reeds aan het sensibiliseren van: - de bevolking. Er zijn nog geen acties opgezet die als doel hadden de deskundigheid i.v.m. gezonde voeding en beweging te verhogen bij de eigen gemeentemandatarissen of – personeel of verengingen of partners. De bevolking kan op dit moment nog geen ideeën of tips doorgeven van wat zij verwachten van een gezond voedings- en/of beweegbeleid in de gemeente.

18 Advies Voeding + beweging Beleid: Omgeving:
Verankering in het lokaal sociaal beleid Integraal beleid - facetbeleid Verankering Omgeving: Aanbod gezonde voeding Omgeving die beweging bevorderd

19 Advies (2) Educatie Participatie bevolking, verschillende doelgroepen Samenwerken met partners, netwerken, werkgroep Communicatie

20 Je hebt reeds acties voor evenwichtige voeding en gezond bewegen opgezet. Probeer deze thema's blijvend aan te bieden en best samen binnen één project. Het is bewezen dat een gezamenlijke aanpak het meeste effect oplevert voor onze gezondheid en ook zo door mensen wordt geapprecieerd. Prima, de gezondheidsambtenaar neemt de coördinatie op. Maar je werkt nog niet met een werkgroep. Het uitbouwen van een netwerk (bv. een werkgroep) is een goede manier iets te realiseren met voldoende draagvlak voor de uitvoering. Ga na of er binnen jouw gemeente nog sectoren of bepaalde doelgroepen zijn die in het netwerk betrokken moeten worden. Via de partnerfiches kan je nagaan welke actoren je best betrekt in het kader van bepaalde doelgroepen of acties. Je gemeente heeft een lokaal sociaal beleidsplan waarin de aanpak voor een gezonde leefstijl al zit. Bepaalde doelgroepen hebben jullie nog niet afgebakend. Ga na welke doelgroepen extra aandacht vragen. Uw gemeente is een gemeente met relatief veel allochtonen nl. [% of aantal personen]. Stimuleer extra acties op het vlak van evenwichtige voeding en gezond bewegen naar deze groepen en verenigingen die met deze doelgroepen werken. Stimuleer ook deelname van deze groepen aan bestaande acties. Ga na welke specifieke acties en partners bv. allochtonenverenigingen er aangewezen zijn om allochtonen in Mechelen te stimuleren om meer te bewegen en evenwichtig te eten. Zorg dat bestaande acties voor de hele bevolking ook voor allochtonen toegankelijk zijn. Een goede communicatie met het beleid en met de bevolking is erg belangrijk. Jullie hebben rond evenwichtige voeding of gezond bewegen nog geen kanalen. Bekijk of deze nodig zijn en hoe je bestaande kanalen hiervoor kan inzetten. Communiceer als gemeente over je activiteiten, dit is erg belangrijk. Zo verspreid je niet alleen informatie en sensibiliseer je de inwoners. Je geeft ook duidelijk aan dat de gemeente mee wil helpen aan de gezondheid van haar bevolking. Met een budget voor een voedings- en beweegbeleid heb je veel mogelijkheden. Maar ook zonder kan je al starten. Goede samenwerking tussen organisaties levert al extra op. In de activiteitenfiches vind je telkens een aanduiding van wat je kan bereiken, de geschatte kostprijs per persoon, en de nodige tijds- en materialeninvestering. Nog vragen? Je kan steeds advies en ondersteuning inwinnen bij je LOGO:. Klik voor het juiste adres.

21 Voorstellen voor acties
Gekoppeld aan een inventaris van acties rond gezonde voeding en beweging in gemeenten of buurten Uit deze inventaris wordt een selectie van acties weergegeven, op basis van de reeds uitgevoerde acties en de aanwezige doelgroepen

22 Combinatie van: Thema’s: voeding – beweging Doelgroepen: leeftijdsgroepen, kansarmen, allochtonen Doel van de actie: sensibiliseren, beïnvloeden van de omgeving – aanbod, beïnvloeding afspraken - beleid Partners

23 Voor Mechelen zijn volgende acties aan te raden:
Facetbeleid binnen het gezondheidsbeleid. Mogelijkheden voorzien voor het maken van gezonde keuzes binnen het voedingsaanbod van de gemeente. Aandacht voor een bewegingsvriendelijke omgeving bij het aanpassen van de ruimtelijke ordening en inrichting van gebouwen. Tentoonstelling Winkeloefening

24 Jongeren, volwassen, senioren, mensen in armoede, allochtonen
Actiefiche WINKELOEFENING Voeding Jongeren, volwassen, senioren, mensen in armoede, allochtonen Waarom? Mensen bezoeken wekelijks of zelfs dagelijks een supermarkt. Aangezien dit een routineklus is, kan men meestal geen tijd vrijmaken om verpakkingen te lezen, producten te vergelijken, … Mensen zijn zich dan ook niet altijd bewust welk producten al dan niet gezond zijn. Het doel van een winkeloefening is dat de deelnemers op een meer bewuste en gezonde manier aankopen gaan doen. Tijdens een winkeloefening leren de deelnemers hoe voedingsmiddelen kiezen voor het samenstellen van een gezonde (en toch budgetvriendelijke) maaltijd. Er wordt ook ervaring opgedaan i.v.m. het lezen en vergelijken van informatie op voedingsetiketten. Wat? Een winkeloefening bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Meestal wordt gestart met een korte theoretische voordracht met uitleg over de samenstelling van voedingsmiddelen. Daarna gidst de begeleider de groep langs de rekken van de supermarkt en kan de opgedane kennis omgezet worden in de praktijk. De begeleider kan de groep vragen om bepaalde producten te vergelijken qua samenstelling (vezels, vetten,…), informatie op het etiket op te zoeken (houdbaarheidsdatum, gewicht, prijs), … Trekkers: Diëtiste Lokale handelaars Logo Facultatieve partners: Socioculturele verenigingen Verenigingen waar armen het woord nemen Buurt en opbouwwerk

25 Lokaal beschikbaar: Weet wat je eet Inspiratie: De mobiele winkel Consumentenscholen Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten (Nederland)

26 Elke concrete actie wordt beschreven in een fiche:
wat?  waarom?  voor wie?  waar?  met wie? partners

27 Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten
Doel Educatie Volwassenen, mensen in armoede “Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten” is een onderdeel van de budgetteringscursus "Rondkomen met inkomen" van het Team Integrale Schuldhulpverlening en omvat twee bijeenkomsten. Initiatiefnemer van "Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten" is het project Hartslag Limburg uit Nederland. De doelstelling is mensen met een gering inkomen inzicht geven in het samenstellen van goedkope en tevens gezonde voeding. Om dit doel te bereiken wordt gewerkt met groepen van ongeveer 10 personen. Een diëtiste geeft in een 2 uur durende bijeenkomst o.a. uitleg over gezond eten, het vergelijken van producten, smaaktesten en goedkoop winkelen. Hartslag Limburg, Team Integrale Schuldhulpverlening M. Steenbakkers Jack Soemers (onder Hartslag Limburg)

28 Elke actie wordt gekoppeld aan mogelijke partners  partnerfiche
Wie? Belangen voor de organisatie? Meerwaarde voor het netwerk? Beperkingen? Waar terug te vinden?

29 LOGO (lokaal gezondheidsoverleg)

30 Website is het startpunt:
Eerste stap Begeleiding door Logo’s Continue aanvulling website

31 Binnenkort online:


Download ppt "Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website. Overzicht Waarom? Doelgroep Tool Website."

Verwante presentaties


Ads door Google