De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krachtwerking De wetten van Newton en hun toepassingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krachtwerking De wetten van Newton en hun toepassingen."— Transcript van de presentatie:

1 Krachtwerking De wetten van Newton en hun toepassingen

2 1e wet van Newton  Een object in rust blijft uit zichzelf in rust.  Eenmaal in beweging, zal een object uit zichzelf deze beweging eenparig rechtlijnig verderzetten.  Een lichaam kan uit zichzelf zijn bewegingstoestand niet wijzigen.

3 Krachtwerking  Om bewegingstoestand te wijzigen, is uitwendige oorzaak nodig : KRACHT.  Wijzigen van bewegingstoestand : Van rust naar beweging. Van beweging naar rust. Versnellen of vertragen. Wijzigen van bewegingsrichting.

4 Vectorieel  Een voorwerp is in rust, dus er werkt geen kracht op in ?  Néén ! De inwerkende krachten heffen elkaars effect op !  Dit kan als voor resulterende kracht geldt :

5 1e wet van Newton - traagheidswet Welke kracht moeten de motoren van de Enterprise leveren om het schip met 80% van de lichtsnelheid door de ruimte te laten scheren ?

6 2e wet van Newton – Dynamische krachtwerking 1 N : kracht die aan een massa van 1 kg een versnelling geeft van 1 m/s²

7 Tangentiële en normaalcomponente  Er is een kracht nodig om grootte van snelheid te wijzigen => tangentiële component.  Er is een kracht nodig om een richtings- verandering te veroorzaken => normaalcomponent.

8 3e wet van Newton  Wat gebeurt er als skater A een kracht uitoefent op skater B ?  Beiden komen in beweging !!!

9 3e wet van Newton – Actie en reactie Als voorwerp A op voorwerp B een kracht uitoefent, dan zal B op A een kracht uitoefenen zodat Onthou: Krachten komen voor in paren Krachten werken gelijktijdig Grijpen aan op verschillende lichamen Gelijk in grootte, tegengesteld in zin

10 Reactie-motor  Motor die stuwkracht ontwikkeld door gerichte uitstoot van materie (verhitte gassen).  Derde wet van Newton: kracht uitgeoefend op het gas = kracht uitgeoefend op motor

11

12 Voorbeelden van krachten  Zwaartekracht bij het aardoppervlak  Gewicht  Normaalkracht  Spankracht  Veerkracht  Wrijvingskracht bij contact tussen twee oppervlaktes  Wrijvingskracht in een middenstof

13 Zwaartekracht bij aardoppervlak  Kracht waarmee aarde een voorwerp aantrekt is constant voor niet te grote hoogte rond de aarde.  Aangrijpingspunt is zwaartepunt van voorwerp.  Steeds gericht verticaal naar aardoppervlak toe Wie trekt het hardst : de aarde aan het voorwerp of het voorwerp aan de aarde ?

14 Gewicht  Gewicht van een voorwerp is de kracht die dat voorwerp uitoefent op een steunpunt of een ophangpunt.  Altijd gericht loodrecht op het oppervlak.  Waar is het aangrijpingspunt van het gewicht van de vrouw op afbeelding ?

15 Normaalkracht  Gewicht en normaalkracht zijn actie-reactie paar.  Altijd gericht loodrecht op het steunvlak.  Let op !!!!! In meeste gevallen is  Wanneer wel ?

16 Spankracht  Trekken we aan touw met kracht F, dan voelt de massa ook een kracht F. De kracht wordt « getransfereerd » via het touw. De kracht die de massa ondervindt van het touw noemen we de spankracht.  De spankracht is altijd gericht volgens de richting van het touw.

17 Wrijving

18 Wrijving tussen contactoppervlakken

19 Minimale remafstand  Wielen geblokkeerd, auto remt door wrijving met wegdek.  Minimale remafstand wordt gegeven door :

20 Minimale remafstand

21 Effectieve remafstand

22 Wrijving in middenstof

23  C d : weerstands coëfficiënt. (« drag »)   : dichtheid van medium  A : oppervlak van voorwerp loodrecht op bewegingsrichting.  v : snelheid waarmee medium over voorwerp stroomt. VoorwerpCdCd Mens (rechtstaand)1 – 1,3 Fietser0,9 Personenwagen0,4 – 0,5 Sportwagen0,3 – 0,4 Hummer0,57 Straaljager0,02 – 0,04 Boeing 7470,031

24 Vrije val met luchtweerstand  Luchtweerstand neemt toe naarmate snelheid toeneemt.  Welke beweging krijg je als luchtweerstand zwaartekracht compenseert ?


Download ppt "Krachtwerking De wetten van Newton en hun toepassingen."

Verwante presentaties


Ads door Google