De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vers 1 Bij 't steken der bazuinen Bij 't steken der bazuinen gaat in een punt des tijds gaat in een punt des tijds over der wereld puinen over der wereld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vers 1 Bij 't steken der bazuinen Bij 't steken der bazuinen gaat in een punt des tijds gaat in een punt des tijds over der wereld puinen over der wereld."— Transcript van de presentatie:

1 Vers 1 Bij 't steken der bazuinen Bij 't steken der bazuinen gaat in een punt des tijds gaat in een punt des tijds over der wereld puinen over der wereld puinen Gods licht op, klaar en weids. Gods licht op, klaar en weids. En die in Christus zijn En die in Christus zijn ontmoeten blij elkander, ontmoeten blij elkander, ontkomen aan de schijn, ontkomen aan de schijn, geheel en al veranderd geheel en al veranderd Liedboek 93

2 Vers 2 Als de bazuinen blazen Als de bazuinen blazen Gods allerlaatst appel, Gods allerlaatst appel, dan vaart een groot verbazen dan vaart een groot verbazen door hemel, aarde en hel, door hemel, aarde en hel, dan rijzen in het licht dan rijzen in het licht de doden, die nu slapen de doden, die nu slapen en voor Gods aangezicht en voor Gods aangezicht worden ook wij herschapen. worden ook wij herschapen. Liedboek 93

3 Vers 3 Dit broze mensenleven, Dit broze mensenleven, verloren in de tijd, verloren in de tijd, zal God een lichaam geven zal God een lichaam geven van onvergank'lijkheid. van onvergank'lijkheid. Dan is geheel geschied Dan is geheel geschied het woord van den beginne: het woord van den beginne: het doodsrijk zinkt in 't niet; het doodsrijk zinkt in 't niet; Gods rijk zal overwinnen. Gods rijk zal overwinnen. Liedboek 93

4 Vers 4 Als Gods bazuinen klinken Als Gods bazuinen klinken en als het morgenrood en als het morgenrood te middernacht zal blinken, te middernacht zal blinken, o strenge, bitt're dood, o strenge, bitt're dood, waar is uw zege dan, waar is uw zege dan, waar is uw scherpe schade waar is uw scherpe schade aan vrouw en kind en man, aan vrouw en kind en man, uw rijk van ongenade? uw rijk van ongenade? Liedboek 93

5 Vers 5 Tiran die onomwonden Tiran die onomwonden verdelgt in stad en land, verdelgt in stad en land, al is door onze zonden al is door onze zonden de wet ook op uw hand, de wet ook op uw hand, Gode zij dank dat Hij Gode zij dank dat Hij uw schrikbewind deed falen. uw schrikbewind deed falen. in Christus zullen wij in Christus zullen wij de lauwerkrans behalen. de lauwerkrans behalen. Liedboek 93

6 Vers 6 Bazuinen en klaroenen, Bazuinen en klaroenen, trompetten, hel en luid, trompetten, hel en luid, nodigen ons tot koene nodigen ons tot koene en trouwe daden uit. en trouwe daden uit. De arbeid in de Heer De arbeid in de Heer zal niet in 't ijle vallen, zal niet in 't ijle vallen, maar blinken tot zijn eer, maar blinken tot zijn eer, als Gods bazuinen schallen. als Gods bazuinen schallen. Liedboek 93


Download ppt "Vers 1 Bij 't steken der bazuinen Bij 't steken der bazuinen gaat in een punt des tijds gaat in een punt des tijds over der wereld puinen over der wereld."

Verwante presentaties


Ads door Google