De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie"— Transcript van de presentatie:

1 For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie

2 Vertrouwelijke informatie …
… is breder begrip dan het begrip “vertrouwelijk document” uit de regelgeving openbaarheid van bestuur

3 Aspecten Interpersoonlijke aspecten: respect voor fundamentele rechten van eenieder, respect voor mekaar, … Organisatorische aspecten: informatieveiligheid omgang met documenten (status, archivering, …) Juridische aspecten: openbaarheid van bestuur, privacy, arbeidsrecht, …

4 Interpersoonlijke aspecten
“It's not always easy to maintain someones confidentiality”

5

6 Wat als … ? … een naaste collega u in vertrouwen meegeeft dat hij aan het solliciteren is naar een nieuwe job, en hij u vraagt om daarover nog niets te vertellen aan jullie leidinggevende … … u te weten komt dat een collega betrokken is bij het toedekken van subsidiefraude, maar de persoon die het u vertelt vraagt u daar niet verder over te vertellen …

7 Uit het leven gegrepen …
Bekijk volgende artikels eens:

8

9

10 Vertrouwelijk of niet ? Soms een rechtsbasis, soms niet
vb. arbeidsrecht-sollicitatie-zwangerschap Vaak geen zwart/wit-verhaal, soms grijs Zwijgrecht-zwijgplicht-spreekrecht-spreekplicht

11 Organisatorische aspecten
Informatieveiligheid ISO & ISO 27002 Net als bij de ISO-kwaliteitssystemen wordt het normatieve denken vervangen door een invalshoek op basis van ‘fitness for purpose’ Omgang met documenten Kennismanagement, archivering, …

12 In the cloud …

13 Deontologische code V.O.
Basisinstrument als het over integriteit gaat

14

15 Openbaarheid van bestuur

16 Openbaarheid van bestuur
Zeer toegankelijke informatie via publieke website Vlaamse overheid Meer gedetailleerde informatie vind je via

17

18 Openbaarheid van bestuur
Korte inleiding  interview met Bruno Asscherickx, voorzitter beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur  FAQ  concreet en nuttig

19 Beroepsinstantie V.O. Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30 bus Brussel Tel: Fax:

20

21 Hoever reikt die OVB nu ? Notie van “persoonlijk belang” WOBBEN
Case: auditverslag Koninklijke munt Ook Vlaamse overheid wordt op de proef gesteld http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/

22

23

24

25 Uit de omzendbrief (1)

26 Uit de omzendbrief (2)

27 Uit de omzendbrief (2)

28

29 Interview met Erik Moncarey
Nog een andere weg … Hergebruik van Overheidsinformatie Interview met Erik Moncarey

30 Bestuursinstanties beslissen
Naar aanleiding van de Europese richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie hechtte de Vlaamse Regering op vrijdag 7 juli 2007 haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp van omzettingsdecreet. Er werd ervoor geopteerd de beslissing of hergebruik al dan niet wordt toegestaan, over te laten aan de bestuursinstanties zelf die beschikken over overheidsinformatie. Dit is volgens de Vlaamse Regering een snelle en eenvoudige manier om de Europese Richtlijn om te zetten met respect voor de autonomie van de verschillende bestuursinstanties. Bovendien sluit deze beleidsaanpak volgens de Vlaamse Regering beter aan bij de filosofie achter het decreet openbaarheid van bestuur, is er minder administratieve last en is deze aanpak ook afgestemd op de voorliggende omzetting van de richtlijn op federaal niveau.

31 Regelgeving HVO een decreet een BVR een MB

32

33 Regelgeving privacy

34 Adviezen privacycommissie…

35 Contactpersonen privacy Departement Bestuurszaken
Sophie Steyaert (tel ) Gerd Vanermen (tel )

36 Art. 29 GW - Briefgeheim Principe
Werkgever – werknemer – briefgeheim: enkele vuistregels

37 Vuistregels briefgeheim

38 Met vriendelijke groet
Ronny Herzeel Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 | 1030 Brussel T | F

39

40

41

42


Download ppt "For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie"

Verwante presentaties


Ads door Google