De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie."— Transcript van de presentatie:

1 For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie

2 Vertrouwelijke informatie … … is breder begrip dan het begrip “vertrouwelijk document” uit de regelgeving openbaarheid van bestuur

3 Aspecten Interpersoonlijke aspecten: respect voor fundamentele rechten van eenieder, respect voor mekaar, … Organisatorische aspecten: - informatieveiligheid - omgang met documenten (status, archivering, …) Juridische aspecten: openbaarheid van bestuur, privacy, arbeidsrecht, …

4 Interpersoonlijke aspecten “It's not always easy to maintain someones confidentiality” http://www.youtube.com/watch?v=ICzsAdthD-s

5

6 Wat als … ? … een naaste collega u in vertrouwen meegeeft dat hij aan het solliciteren is naar een nieuwe job, en hij u vraagt om daarover nog niets te vertellen aan jullie leidinggevende … … u te weten komt dat een collega betrokken is bij het toedekken van subsidiefraude, maar de persoon die het u vertelt vraagt u daar niet verder over te vertellen …

7 Uit het leven gegrepen … Bekijk volgende artikels eens: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.1772879 http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/korpschef-stuurt- vertrouwelijke-mail-over-tine-van-den-brande-naar-pers.aspx

8

9

10 Vertrouwelijk of niet ? S oms een rechtsbasis, soms niet vb. arbeidsrecht-sollicitatie-zwangerschap Vaak geen zwart/wit-verhaal, soms grijs Zwijgrecht-zwijgplicht-spreekrecht-spreekplicht

11 Organisatorische aspecten Informatieveiligheid ISO 27001 & ISO 27002 Net als bij de ISO-kwaliteitssystemen wordt het normatieve denken vervangen door een invalshoek op basis van ‘fitness for purpose’ http://www.zbc.nu/security/iso-27002-maatregelen-informatiebeveiliging/iso-27002-de-code-voor- informatiebeveiliging-nader-toegelicht http://www.zbc.nu/security/iso-27002-maatregelen-informatiebeveiliging/iso-27002-de-code-voor- informatiebeveiliging-nader-toegelicht Omgang met documenten Kennismanagement, archivering, …

12 In the cloud … http://www.nutech.nl/internet/3720907/g oogle-vrij-zeker-data-onbereikbaar- overheden.html

13 Deontologische code V.O. Basisinstrument als het over integriteit gaat http://www.bestuurszaken.be/sites/bz.vlaanderen.be/files/documenten/perso neel/regelgeving/omzendbrieven/omzendbrieven/2011/OMZ_BZ_2011_6.pdf

14

15

16 Openbaarheid van bestuur Zeer toegankelijke informatie via publieke website Vlaamse overheid http://www.vlaanderen.be/nl/overheid/regelgeving/inzage-bestuursdocumenten- openbaarheid-van-bestuur Meer gedetailleerde informatie vind je via http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/default.asp

17

18 Openbaarheid van bestuur Korte inleiding  interview met Bruno Asscherickx, voorzitter beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur  http://www.youtube.com/watch?v=kBK-0zn7pJQ http://www.youtube.com/watch?v=kBK-0zn7pJQ FAQ  concreet en nuttig http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=38

19 Beroepsinstantie V.O. Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30 bus 20 1000 Brussel Tel: 02 553 57 25 Fax: 02 553 57 02 E-mail: openbaarheid@vlaanderen.beopenbaarheid@vlaanderen.be

20

21 Hoever reikt die OVB nu ? - Notie van “persoonlijk belang” - WOBBEN - Case: auditverslag Koninklijke munt - Ook Vlaamse overheid wordt op de proef gesteld  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1713193 http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1713193

22

23

24

25 Uit de omzendbrief (1)

26 Uit de omzendbrief (2)

27

28

29 Nog een andere weg … Hergebruik van Overheidsinformatie Interview met Erik Moncarey http://vimeo.com/41647975

30 Bestuursinstanties beslissen Naar aanleiding van de Europese richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie hechtte de Vlaamse Regering op vrijdag 7 juli 2007 haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp van omzettingsdecreet. Er werd ervoor geopteerd de beslissing of hergebruik al dan niet wordt toegestaan, over te laten aan de bestuursinstanties zelf die beschikken over overheidsinformatie. Dit is volgens de Vlaamse Regering een snelle en eenvoudige manier om de Europese Richtlijn om te zetten met respect voor de autonomie van de verschillende bestuursinstanties. Bovendien sluit deze beleidsaanpak volgens de Vlaamse Regering beter aan bij de filosofie achter het decreet openbaarheid van bestuur, is er minder administratieve last en is deze aanpak ook afgestemd op de voorliggende omzetting van de richtlijn op federaal niveau.

31 Regelgeving HVO een decreet http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101 6299¶m=informatie http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=101 6299¶m=informatie een BVR http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10163 00¶m=informatie een MB http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=10163 03¶m=informatie

32

33 Regelgeving privacy http://www.bestuurszaken.be/privacy

34 Adviezen privacycommissie…

35 Contactpersonen privacy Departement Bestuurszaken –Sophie Steyaert (tel. 0491-96 86 41)Sophie Steyaert –Gerd Vanermen (tel. 0491-96 86 50)Gerd Vanermen

36 Art. 29 GW - Briefgeheim Principe Werkgever – werknemer – briefgeheim: enkele vuistregels http://www.vacature.com/carriere/werk-leven/privacy/mag-mijn-werkgever-aan-mij-gerichte-post-openen

37 Vuistregels briefgeheim http://www.vacature.com/carriere/werk -leven/privacy/mag-mijn-werkgever- aan-mij-gerichte-post-openen

38 Met vriendelijke groet Ronny Herzeel Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12 | 1030 Brussel T 0478 34 06 85 | F 02 553 38 67 ronny.herzeel@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be

39

40

41

42


Download ppt "For your eyes only Omgaan met vertrouwelijke informatie."

Verwante presentaties


Ads door Google