De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuur-historische context Vergilius 2011. 753 Romulus en Remus stichten Rome.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuur-historische context Vergilius 2011. 753 Romulus en Remus stichten Rome."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuur-historische context Vergilius 2011

2 753 Romulus en Remus stichten Rome

3 Forum drooggelegd - Cloaca Maxima

4 510 Einde Koningschap – begin Republiek Tarquinius Superbus, Etruskische koning weg Aanleiding: verkrachting van Lucretia Eerste consuls: Brutus en Collatinus

5 500 – 270 Verovering van Italië 386 Galliërs veroveren Rome 300 Tot de Po bezet door de Romeinen 270 Zuid Italië bezet Verdeel en heers – divide et impera Belang van Zuid Italië: er woonden Grieken cultureel contact Rome werd ‘beschaafder’

6 Carthago – Puniërs - Dido

7 264 – 146 Punische Oorlogen 2 e was bijna verloren: Hannibal trekt Alpen over, overwint maar verovert Rome niet, Rome verslaat Hannibal in 201 Naweeën in Aeneïs boek 4: Dido verwenst Aeneas en zijn Trojanen Cato: Ceterum censeo Cathaginem esse delendam ‘overigens ben in van mening dat Carthago verwoest moet worden’ 146 Carthago verwoest

8 Problemen in de Republiek Boerenstand trok weg uit platteland of hun land werd voor weinig geld opgekocht door de Romeinse aristocratie, die stuitend rijk werd. Grootgrondbezit (veel latifundia) Boeren naar de stad: proletariërs Werkloosheid, armoede Afhankelijk van patroni: proletariërs kregen eten Proletariërs stemden op patroni

9 Romeinse Villa op landgoed

10 Plebeïers, vgl. deze mensen in Pakistan

11 Burgeroorlogen Optimaten: aanhangers van de senaatspartij Populares: behartigden belangen van - Arme mensen - Ex-soldaten Populares waren in senaat in de minderheid: wendden zich dus tot volksvertegenwoordigers: volkstribunen met veto-recht. Het was belangrijk om machtig te zijn

12 49 Pompeius contra Caesar Pompeius - optimaat Caesar – popularis

13 Caesar dictator juli 46 – maart 44 Clementia : vergevingsgezindheid jegens tegenstanders proletariërs en veteranen krijgen land senaat mort, Caesar vermoord - Brutus en Cassius

14 Marcus Antonius zet de toon 1 Friends, Romans, countrymen, lend me your ears; I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them; The good is oft interred with their bones; oft: often; interred: buried So let it be with Caesar. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious: If it were so, it was a grievous fault, grievous: serious And grievously has Caesar answer'd it. Here, under leave of Brutus and the rest under leave of: with the permission of - For Brutus is an honourable man; So are they all, all honourable men – Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me: But Brutus says he was ambitious; And Brutus is an honourable man. He has brought many captives home to Rome Whose ransoms did the general coffers fill: brought wealth to the city Did this in Caesar seem ambitious?

15 Antonius zet de toon 2 When that the poor have cried, Caesar has wept: wept gehuild Ambition should be made of sterner stuff: shouldn’t be soft Yet Brutus says he was ambitious; And Brutus is an honourable man. You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown, thrice: three times; kingly: king’s Which he did thrice refuse: was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious; And, sure, he is an honourable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, But here I am to speak what I do know. You all did love him once, not without cause: cause: reason What cause withholds you then, to mourn for him? O judgment! thou art fled to brutish beasts, flee to: become And men have lost their reason. Bear with me; My heart is in the coffin there with Caesar, And I must pause till it come back to me.

16 Antonius en Octavianus 42 Slag bij Philippi; Brutus en Cassius dood Antonius: oosten Octavianus: Westen

17 Antonius en Cleopatra Liz Taylor Richard Burton

18 31 Slag bij Actium: Antonius verslagen

19 27 Vestiging van Principaat  Schijnrepubliek: senaat bleef, republikeinse ambten ook, maar: Octavianus wordt Augustus ‘de verhevene’ Imperator: opperbevel over troepen Princeps civitatis Divi Filius Augustus krijgt een grote auctoritas: informeel gezag door zijn verdiensten Consuls worden benoemd door Augustus

20 Pax Augusta: periode vrede en voorspoed “Herstel” van de republiek Herstel van normen en waarden, de mores: leven in dienst van staat en familia Er waren te weinig burgers, dus - veel kinderen - geen overspel - trouwen

21 Ara Pacis – ondersteuning ideologie

22 Ara Pacis Keizerlijke processie

23 Ara Pacis - Aarde: vrede brengt welvaart

24 Sculptuur Augustus : imperator Augustus: Gens Julia Ascanius = Julus Cupido afgebeeld Geïdealiseerd: rustig en op afstand jong en sterk, een held: de beste om Rome te besturen Afbeeldingen van goden symboliseren dat de gebeurtenissen logisch waren. Zon en maan zijn eeuwig, dus het succes van de Romeinen is door de goden georganiseerd en goedgekeurd.

25 Literatuur: kring van Maecenas Horatius Vergilius −70 – 19 v Chr, geboren in Manua, van eenvoudige afkomst, volgde opleiding in retorica −39 v. Chr. Bucolica: 10 herdersgedichten In 4 e ecloga wordt geboorte van een kind aangekondigd, wat een terugkeer van het gouden tijdperk lijkt −38 -29 v. Chr. Georgica 4 boeken Geschreven tijdens strijd Antonius en Octavianus Liefde voor het land en eenvoudig boerenleven. Verwantschap met idealen van Augustus’ regime: eenvoudig geluk, respect voor goden, arbeidzaam leven en vrede −30 – 19 v. Chr. Aeneïs niet af, Vergilius wilde het laten verbranden, maar Augustus liet het toch uitgeven. Aeneas krijgt bevel van de goden om in Italië een nieuw vaderland te stichten, waarbij hij geholpen werd door Venus, maar tegengewerkt door Juno Aeneas legt de basis van Romeinse rijk.

26 Politieke situatie leven van Vergilius Burgeroorlog van Caesar en PompeiusVergilius19 jaar Moord op Caesar25 Slag bij Philippi: 28 Slag bij Actium: 38 - Dankbaar voor einde burgeroorlogen - Bracht tijdens regime Augustus (Pax Augusta) idealen onder woorden, zoals de oud-Romeinse virtutes - Aeneas is proto-Romein en voorafschaduwing van Augustus, hij is de zoon van Venus

27 Plato’s grot soma - sèma

28 Geestelijk leven - Plato Plato: ziel is onsterfelijk, uit andere wereld, lichaam is kerker – soma = sèma Na dood wordt ziel gereinigd en daarna gereïncarneerd (caro, carnis: vlees) Mensen die goed geleefd hebben naar het Elysium

29 Reis door onderwereld

30 Geestelijk leven - Stoa Ratio, vurige kracht, is in alles Ratio komt overeen met het Fatum, alles is voorbeschikt Mens heeft deel aan Ratio en kan de Ratio begrijpen Een Stoïcus laat zich niet te veel lijden door emoties, zoals Dido. Dido heeft furor in zich. Aeneas wordt met vallen en opstaan steeds meer een Stoïsche held

31 Stoa- zuilengallerij

32 Religie in de Aeneïs Traditionele goden Fatum = wil van Jupiter Lot wil dat Rome heerst Aeneas is grondlegger van Rome Andere goden moeten buigen voor Fatum Aeneas is pius: hij gehoorzaamt aan wat voor hem bepaald is door Ratio-Fatum- Jupiter, ondanks de persoonlijke offers die hij moet brengen

33 Geestelijk leven Traditionele goden? Filosofie Godsdienst: -Staatsgodsdienst -Offers en rituelen om goden te vriend te houden Staatsgodsdienst bindt: - Augustus vond godsdienst dus belangrijk

34 Aeneas offert - reliëf op Ara Pacis

35 Dante Divina Commedia Reis door alle regionen van Hel, Louteringsberg en Paradijs, vol ontmoetingen met zielen uit het verleden. Zij vertellen over dat verleden, maar door hun vermogen in de toekomst te zien, kunnen ze ook dramatisch ontvouwen wat Dante, zijn stad en land te wachten staat. Dante wordt door Vergilius door het vagevuur en de hel rondgeleid

36 Vondel - Gysbrecht Opgevoerd ter gelegenheid van opening eerste stenen Amsterdamse schouwburg O, Kerstnacht, schoner dan de dagen Naar boek 2 Vergilius, nl verwoesting van Troje en vertrek Aeneas De Gysbrecht gaat over de belegering van de stad door de omliggende dorpen. Aanleiding is de vermeende betrokkenheid van Gijsbrecht bij de ontvoering en doodslag van Floris V in 1296. De vijandelijke soldaten lijken zich aanvankelijk terug te trekken, maar duiken als gevolg van een list van het personage 'Vosmaar, de Spie' onverwacht weer op. Gijsbrecht wordt na hevige gevechten gedwongen met zijn vrouw Badeloch en hun kinderen naar Pruisen te vluchten om daar een Nieuw Holland te stichten.


Download ppt "Cultuur-historische context Vergilius 2011. 753 Romulus en Remus stichten Rome."

Verwante presentaties


Ads door Google