De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010-2011 19 mei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010-2011 19 mei."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie mei 2010

2 Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/ Programma  Algemene toelichting master psychologie (dr. H. Boer, Opleidingsdirecteur)  Wijzigingen mastercurriculum psychologie (Onderwijscoördinator)  Korte pauze  Wijzigingen pre-masterprogramma (studieadviseur)  Start masterthese: stappenplan

3 3 Toelichting wijzigingen mastercurriculum Psychologie  Verdere ontwikkeling Psychologie in Twente  Leerstoelplan Psychologie  Vijf masterspecialisaties vanaf  Cognitie en media  Conflict, risico en veiligheid  Geestelijke gezondheidsbevordering  Gezondheidspsychologie  Instructie, leren en ontwikkeling Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

4 4 Toelichting wijzigingen mastercurriculum Psychologie  Dit betekent een overgangssituatie voor: Masterspecialisatie Arbeid en Organisatie (A&O) Masterspecialisatie Consument en Gedrag (C&G) Deze masterspecialisaties worden (in aangepaste vorm) voor het laatst aangeboden in studiejaar Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

5 5 Welke pre-master studenten kunnen de master A&O afronden? 1.Je hebt in het kader van de master A&O al een of meerdere vakken van de masterspecialisatie A&O behaald Voor deze studenten geldt dat zij uiterlijk tot en met 1 februari 2011 kunnen starten met de masterthese A&O. Dit betekent dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig afgerond dient te zijn. Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

6 6 Welke pre-master studenten kunnen de master A&O nog afronden? 2.Je hebt op 1 september 2010 niet meer dan 15EC aan vakken uit de pre- master Psychologie aan de UT nog niet behaald. Let op: het vak Data- analyse en meetinstrumenten 1 ( ) dient voor 1 september 2010 wel behaald te zijn. Studenten die voor 1 september 2010 de pre-master Psychologie volledig hebben afgerond dienen op 1 september 2010 te starten met de masterthese A&O. Studenten die (maximaal 15EC aan) vakken uit de pre- master Psychologie nog niet hebben behaald kunnen uiterlijk tot en met 1 februari 2011 starten met de masterthese A&O. Dit betekent dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig afgerond dient te zijn. Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

7 7 Welke pre-master studenten kunnen de master A&O nog afronden?  Vakken van de masterspecialisatie A&O worden voor het laatst aangeboden in  De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van een vak deelneemt in heeft het recht om het examenonderdeel nog tweemaal af te leggen in studiejaar Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

8 8 Welke pre-master studenten kunnen de master A&O nog afronden?  Ben je een pre-master student en voldoe je aan de voorwaarden?  Wil je in studiejaar de masterspecialisatie A&O volgen? Je dient je dan vóór 15 juni 2010 (per mail) aan te melden bij de studieadviseur Karlien Zomer: Vakken A&O + masterthese zijn alleen toegankelijk voor studenten die zich vóór 15 juni 2010 hebben aangemeld! Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

9 9 Welke pre-master studenten kunnen de master C&G nog afronden? In is er sprake van een overgangscurriculum C&G. 1. Je hebt in het kader van de master C&G al een of meerdere vakken van de masterspecialisatie C&G behaald Voor deze studenten geldt dat zij uiterlijk tot en met 1 februari 2011 kunnen starten met de masterthese C&G. Dit betekent dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig afgerond dient te zijn. Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

10 10 Welke pre-master studenten kunnen de master C&G nog afronden? 2. Je hebt op 1 september 2010 niet meer dan 15EC aan vakken uit de pre- master Psychologie aan de UT nog niet behaald. Let op: het vak Data- analyse en meetinstrumenten ( ) 1 dient voor 1 september 2010 wel behaald te zijn. Studenten die voor 1 september 2010 de pre-master Psychologie volledig hebben afgerond dienen op 1 september 2010 te starten met de masterthese C&G. Studenten die (maximaal 15EC aan) vakken uit de pre- master Psychologie nog niet hebben behaald kunnen uiterlijk tot en met 1 februari 2011 starten met de masterthese C&G. Dit betekent dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig afgerond dient te zijn. Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

11 11 Welke pre-master studenten kunnen de master C&G nog afronden?  Vakken van het overgangscurriculum C&G worden voor het laatst aangeboden in  De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van een vak deelneemt in heeft het recht om het examenonderdeel nog tweemaal af te leggen in studiejaar Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

12 12 Welke pre-master studenten kunnen de master C&G nog afronden?  Ben je een pre-master student en voldoe je aan de voorwaarden?  Wil je in studiejaar het overgangscurriculum C&G volgen? Je dient je dan vóór 15 juni 2010 (per mail) aan te melden bij de studieadviseur Karlien Zomer: Vakken C&G + masterthese zijn alleen toegankelijk voor studenten die zich vóór 15 juni 2010 hebben aangemeld! Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

13 13 Wat als je niet aan de voorwaarden voldoet? Ben je pre-master student, voldoe je niet aan de genoemde voorwaarden, en wil je toch een master in deze richting volgen? Bespreek de mogelijkheden voor een overstap naar een andere master binnen de UT met de studieadviseur Karlien Zomer. Voorbeeld C&G  (pre-)master Communication Studies (Marketing Communication) A&O  (pre-)master Business Administration (Human Resource Management) (pre-)master Educational Science and Technology (Human Resource Development) Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

14 14 Mastercurriculum  Overige masterspecialisaties  Cognitie en Media  Instructie, Leren en Ontwikkeling  Geestelijke Gezondheidsbevordering  Veiligheid en Gezondheid (opgesplitst vanaf 1 februari 2011)  Conflict, Risico en Veiligheid (per 1 februari 2011)  Gezondheidspsychologie (per 1 februari 2011)  Hierna  voorbeelden vakkenaanbod masterspecialisaties en voorbeelden wijzigingen Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

15 15 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie Vakkenaanbod per masterspecialisatie. Let op verplichte en keuzevakken. Voorbeeld masterspecialisatie C&M Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

16 16 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie Opsplitsing V&G: Gezondheidspsychologie, en Conflict, Risico en Veiligheid Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

17 17 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie Masterspecialisatie GG : maximaal 40 studenten toegang (toelatingscommissie) Informatie Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

18 18 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie  Voorbeeld overgangsregeling mastervakken  V&G  Verplicht vak Health risk psychology (voor het laatst aangeboden in ) Heb je al deelgenomen aan examenonderdeel? ja  in nog twee herkansingsmogelijkheden nee  in het nieuwe vak Public health psychology volgen Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

19 19 Wijzigingen vakkenaanbod master Psychologie  V&G  Keuzevakken (verplicht twee van de drie): Opdracht health risk psychology, Opdracht klinische gezondheidspsychologie, en Opdracht psychologie in de somatische gezondheidszorg (allen voor het laatst aangeboden in ) Voorbeeld overgangssituatie: Het vak Opdracht health risk psychology wel behaald. Overige twee ‘opdracht’vakken niet gevolgd.  student moet dus in nog een vak behalen  keuze tussen volgen Capita selecta gezondheidspsychologie en Entertainment education Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

20 20 Pauze  Na de pauze:  Wijzigingen pre-masterprogramma  Start masterthese: stappenplan Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

21 21 Wijzigingen pre-masterprogramma  Pre-masterprogramma van studiejaar geldig voor pre-master studenten die ingestroomd zijn vanaf 1 september 2009 en voor 1 september Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

22 22 Wijzigingen pre-masterprogramma   vijf keuzevakken (van 4EC). Elk vak vormt inleiding op een van de masterspecialisaties:  Onderwijspsychologie (omvang teruggebracht van 5EC naar 4EC) - ILO  Cognitie en media (omvang teruggebracht van 5EC naar 4EC) - Cognitie en Media  Inleiding risico- en conflictpsychologie (nieuw) - Conflict, Risico en Veiligheid  Inleiding klinische psychologie (nieuw) - Geestelijke gezondheidsbevordering  Inleiding gezondheidspsychologie (nieuw) - Gezondheidspsychologie Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

23 Wijzigingen pre-masterprogramma  Wanneer je een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat volgen, bestaat jouw pre-masterprogramma uit 64EC: In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar tot de master psychologie.  Indien het keuzevak in 2009/2010 voor het laatst aangeboden is in het curriculum PSY: “Artikel 4.1. lid 3 van het “Opleidingsspecifieke deel van het Studentenstatuut van de Universiteit Twente” is van toepassing op dit vak. In studiejaar 2009/2010 kunnen studenten het vak nog twee maal herkansen in zijn oude vorm.”

24 24 Wijzigingen pre-masterprogramma    Een aantal pre-mastervakken worden verplaatst naar een ander kwartiel (zie overgangsregeling).  Let op: Sociale psychologie ( ) verplaatst van kwartiel 2 naar kwartiel 3.  Pre-masterstudenten die zijn begonnen met de pre-master Psychologie per 1 februari 2010 zijn door het verplaatsen van het vak Sociale psychologie niet in staat om voor 1 februari 2011 het pre-masterprogramma af te ronden. Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

25 25 Wijzigingen pre-masterprogramma  Sociale psychologie ( ) verplaatst van kwartiel 2 naar kwartiel 3. Voor pre-master studenten die begonnen zijn met de pre-master per 1 februari 2010 geldt het volgende:  Wanneer op 1 februari 2011 alle overige vakken (59EC of 60EC) van het pre- masterprogramma zijn behaald, kun je op 1 februari 2011 starten met de mastervakken en masterthese. Vak Sociale psychologie wel behalen voor de afronding master Psychologie.  Wanneer op 1 februari 2011 naast het vak Sociale psychologie een vak van maximaal 5EC niet is behaald (dus 54EC of 55EC wel behaald), kun je op 1 februari 2011 starten met de mastervakken. Start masterthese als het pre-masterprogramma volledig is afgerond. Vak Sociale psychologie wel behalen voor de afronding master Psychologie. Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010/

26 START MASTERTHESE

27 START MASTERTHESE: KENMERKEN  Individueel product  Omvang: 30 EC  Leiding: in handen van student. E erste begeleider en een tweede begeleider, die beide in dienst zijn van de UT. Eerste begeleider: docent en/of onderzoeker opleiding Psychologie. Eén van beide begeleiders promovendus of hoger, de andere UD of hoger. Een externe, derde begeleider: adviseur  Vorm: APA, Engels of Nederlands  Inhoud: experiment, survey onderzoek, kwalitatief onderzoek (interviews), observatie-onderzoek,..  Afsluiting  Afstudeerweb

28 INFORMATIE MASTER(THESE ) Voorkenniseisen Pre-master studenten (instroom februari 2009 of eerder):  55EC gehaald?  Start mastervakken  60EC gehaald?  Start mastervakken & masterthese Pre-master studenten (instroom september 2009 of later):  59/60EC gehaald?  Start mastervakken  64/65EC gehaald?  Start mastervakken & masterthese

29 STAPPENPLAN MASTER(THESE ) Ga naar het afstudeerweb!afstudeerweb 1.Aanmeldformulier Start Masterthese inleveren bij BOZ (bewijs dat je mag starten met de masterthese) 1.Onderzoeksopdracht en begeleiders zoeken 2.Contract Masterthese opstellen en inleveren bij BOZ 3.Aan het werk! 4.Na GROENLICHT van je begeleiders: planning colloquium  Aanmeldformulier Masterexamen inleveren  Evaluatieformulier Masterthese inleveren

30 MASTERTHESE  Algemene informatie via het afstudeerweb:  Opdrachten:  Algemene informatie  Studieadviseur  Inhoudelijke informatie over opdrachten  Docenten

31  Houd rekening met het gelijktijdig volgen van vakken en het schrijven van de masterthese  Let op verplichte vakken  Let op het moment van aanbod van de vakken OPZET MASTER

32  Mastervakken via ‘Keuzeformulier Master’ inleveren bij BOZ   Wil je gedurende het jaar toch een ander vak willen volgen?  Alleen na melding hiervan bij BOZ  Let op dat je voldoende vakken haalt binnen het thema

33 THEMAVOORLICHTINGSBIJEENKOMST 27 MEI  Op 27 mei om uur in Spiegel 2 geven de themacoördinatoren uitleg over de verschillende thema’s/specialisaties binnen de (master)opleiding Psychologie.  Deze voorlichting is interessant voor studenten die een keuze moeten maken voor hun masterspecialisatie!

34 Bedankt voor de aandacht! Zijn er nog vragen?


Download ppt "28-7-2014Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 1 Wijzigingen mastercurriculum en pre-masterprogramma Psychologie 2010-2011 19 mei."

Verwante presentaties


Ads door Google